Chế độ bhxh

Xem 1-20 trên 284 kết quả Chế độ bhxh
 • "Tiểu luận: Chế độ BHXH của người lao động giải quyết chưa thoả đáng, trách nhiệm thuộc về ai?" có 3 nội dung chính trình bày: mô tả tình huống về chế độ BHXH, cơ sở lý luận của tình huống, phân tích xử lý tình huống, xây dựng và lựa chọn phương án xử lý tình huống.

  pdf21p paradise_12 04-01-2013 206 98   Download

 • Thuyết trình: Cơ quan BHXH và các chế độ BHXH ở nước ta hiện nay được tổ chức và thực hiện như thế nào có nội dung trình bày về: Tổ chức BHXH Việt Nam, cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHXH, các chế độ BHXH, chính sách của Nhà nước đối với BHXH,....

  ppt30p quangphi1991 27-12-2013 85 34   Download

 • Bài giảng Chương III: Các chế độ BHXH đối với người lao động được quy định bởi hai loại bảo hiểm là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt107p codon_01 18-11-2015 31 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tt23h.bc:đối tượng nhận chế độ bhxh một lần qua tài khoản cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 45 1   Download

 • BHXH là một chính sách lớn đối với các nước trên thế giới, BHXH mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành, hạnh phúc của con người. Các chế độ BHXH đều nhằm mục đích đảm bảo đời sống cho người lao động khi họ tam thời hoặc vĩnh viễn ngừng làm việc. Số lượng và nội dung các chế độ BHXH được xây dựng và thực hiện phụ thuộc vào mục tiêu, qui định và các chế độ chính sách của mỗi nước.

  doc15p nhocthuthu 16-10-2010 558 216   Download

 • Theo quy định tại điều 22 - Luật BHXH: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng trợ cấp ốm đau khi: Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế (trừ trường hợp tự hủy hoại sức khỏe do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác); Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc và có xác nhận của cơ sở y tế. Do đó, trường hợp của bạn sẽ được hưởng chế độ...

  pdf4p alibabava40tencuop 01-10-2009 257 81   Download

 • Cùng tham khảo Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân, mẫu giấy này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình soạn thảo giấy đề nghị nhận chế độ BHXH.

  pdf1p den_huyenbi 26-07-2010 223 21   Download

 • Công văn 1652/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ BHXH đối với lao động

  pdf2p dangngoclan 19-08-2009 89 16   Download

 • Quy định các chế độ BHXH là những nội dung cốt lõi của bất kỳ hệ thống BHXH nào, trong đó quy định rõ ràng các quan hệ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia BHXH; quan hệ về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động chi trả các chế độ BHXH mà "Đề án chuyên ngành: Phân tích thực trạng hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại huyện Kbang – tỉnh Gia Lai" đã được thực hiện.

  doc43p zgaclinh8015 02-02-2016 59 19   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng

  pdf1p den_huyenbi 26-07-2010 78 5   Download

 • Những mẫu sổ kế toán đầy đủ và phản ánh chi tiết cụ thể cho chế độ kế toán bảo hiểm xã hội.Hệ thống tài khoản kế toán của các đơn vị BHXH được xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ...

  doc29p catbui 07-05-2009 1336 612   Download

 • Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị BHXH thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này....

  doc9p catbui 07-05-2009 1285 496   Download

 • Mục đích lập báo cáo tài chính trong chế độ kế toán bảo hiểm xã hội.

  doc5p catbui 07-05-2009 633 222   Download

 • Quyết định số 777/QĐ - BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

  pdf134p dktien 31-05-2010 445 190   Download

 • Hưu trí là chế độ cơ bản nhất trong 5 chế độ của hệ thống BHXH, được quy định tại Mục 4 chương III Luật BHXH từ Điều 49 đến Điều 62, bao gồm các quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu; về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần; về bảo lưu thời gian đóng BHXH; và mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần; v...

  doc22p phuongbangh 22-03-2010 474 151   Download

 • Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ tài chính quy định phát sinh ở đơn vị BHXH, các tổ chức xã hội, các khoản thu về hoạt động sự nghiệp, thu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu khác phát sinh ở các đơn vị BHXH.

  doc25p catbui 07-05-2009 348 138   Download

 • Chế độ hưu trí được áp dụng đối với người lao động tham gia quan hệ lao động khi đạt đến một độ tuổi nhất định và có thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật . Độ tuổi hưu trí và độ dài thời gian tham gia bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được pháp luật quy định khác nhau dựa trên cơ sở của điều kiện và mức độ lao động của người lao động. Chế độ hưu trí cần được lưu ý một số nội dung sau đây:.....

  pdf3p alibabava40tencuop 01-10-2009 357 104   Download

 • "Giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm" là văn bản áp dụng cho những phụ huynh trong trường hợp bắt buộc phải xin nghỉ việc tạm thời vì đang có con bị ốm cần người chăm sóc, nuôi dưỡng. Tài liệu có các mục khai báo rõ ràng họ tên phụ huynh, họ tên con và tổng số ngày nghỉ... Mời bạn đọc xem qua tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc1p tuongvan 17-07-2009 1972 79   Download

 • Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12

  doc2p tuongvan 17-07-2009 1013 67   Download

 • Mẫu Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ hưu trí.

  doc1p tuongvan 17-07-2009 280 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản