Chế độ chi hội nghị

Xem 1-20 trên 417 kết quả Chế độ chi hội nghị
 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Bình ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 14/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc5p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf8p nghivanquyet0908 24-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf6p nghivanquyet0908 24-11-2017 3 0   Download

 • Thông tư 75/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi hội nghị ở xã

  doc2p anhphuong 17-08-2009 77 8   Download

 • Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Được Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;...

  pdf16p thongtucp 03-11-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 34/2017/QĐ­-UBND quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

  pdf20p meoconanca 28-02-2011 173 41   Download

 • Nghị quyết số 46/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng.

  doc11p nghiquyet01 20-11-2017 7 1   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  pdf10p nghivanquyet0908 24-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 98/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  pdf14p nghivanquyet0908 24-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  doc11p nghiquyet01 20-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 59/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 về chế độ chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung điểm 1 và điểm 2 khoản 2 điều 1 nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf7p nghivanquyet0908 24-11-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc10p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị BHXH thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này....

  doc9p catbui 07-05-2009 1288 496   Download

 • Thông tư 127/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách...

  doc5p kevintu 14-08-2009 535 48   Download

 • Tiếp cận quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu” từ hai vấn đề: một là, chế độ tư hữu đã gây ra tội lỗi gì khiến cho nó cần phải bị xóa bỏ; hai là, nếu “xóa bỏ chế độ tư hữu” là cần thiết, là tất yếu thì thời điểm lịch sử của sự kiện đó là khi nào, bài viết chỉ ra rằng, sự “xóa bỏ chế độ tư hữu”chỉ có thể xảy ra một cách nội tại và tuân theo các quy luật khách quan của sự vận động và phát triển của...

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 121 24   Download

 • Tham gia đợt thực tập nhận thức tại phòng kế toán của Trung tâm Hội nghị& Tiệc cưới Metropole, tôi muốn tìm hiểu về tổ chức bộ máy công ty và chức năng nhân viên phòng kế toán.

  pdf32p ten_12 06-02-2014 78 22   Download

Đồng bộ tài khoản