Chế độ thông tin báo cáo

Xem 1-20 trên 433 kết quả Chế độ thông tin báo cáo
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf25p oggianoel 09-01-2013 50 8   Download

 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010 như sau...

  doc5p xuanphuonglx 08-04-2011 496 106   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p cucaibanhchung 29-05-2010 93 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

  pdf48p inoneyear 06-04-2010 77 4   Download

 • Thông báo số 1531/TB-BNV về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của bộ do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 44 1   Download

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin được xây dựng với mục đích giúp sinh viên hệ đào tạo từ xa nghiên cứu các vấn đề về bảo mật hệ thống thông tin. Bảo mật hệ thống thông tin là tập các kỹ thuật, dịch vụ, cơ chế và ứng dụng phụ trợ giúp triển khai các hệ thống thông tin với chế độ an toàn cao nhất, mà cụ thể là để bảo vệ ba đặc trưng cơ bản của một hệ thống an toàn là tính bí mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của thông tin.

  pdf137p hoangnt174 28-05-2011 665 295   Download

 • Sự hạn chế của IPv4 Không gian địa chỉ nhỏ, Cấu trúc định tuyến không hiệu quả, Hạn chế về bảo mật, Đáp ứng không tốt QoS, Ảnh hưởng tính toàn vẹn của gói tin. Sự ra đời của IPv6: Không gian địa chỉ lớn 128 bit, Cấu trúc địa chỉ phân cấp, Hỗ trợ tốt bảo mật, Chế độ cấu hình tự động, Đáp ứng tốt QoS, Đảm bảo kết nối đầu cuối, Không có gói tin broadcasts, Định tuyến hiệu quả....

  ppt35p danhson1409 26-12-2010 516 255   Download

 • Tóm tắt: Năm 2007 lạm phát ở Việt Nam lên tới 12,63% và dự báo năm 2008 đạt ngưỡng 20% (mức cao nhất trong 10 năm). Tỷ lệ lạm phát cao đã làm cho VNĐ mất giá, người dân hoang mang, mất lòng tin, thì trường tài chính xáo động, đời sống nhân dân gặp khó khăn… Trước tình hình đó, chính phủ Việt Nam đã ban hành những chính sách kiềm chế lạm phát. Bài báo cáo tập trung phân tích nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng lạm phát trong năm 2007 – 2008, từ đó đánh...

  pdf5p thulanh2 06-09-2011 269 107   Download

 • Cơ chế xác thực thông tin bảo vệ hai bên trao đổi thông điệp khỏi bên thứ ba. Tuy nhiên cơ chế này không bảo vệ được một bên khi bên kia cố ý vi phạm, ví dụ như: - A có thể làm giả một thông điệp và tuyên bố rằng thông điệp này do B gửi. A chỉ cần tạo một thông điệp và thêm vào mã xác thực sử dụng khóa mà A và B chia sẻ.

  pdf30p hatram_123 26-12-2011 237 80   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, sự cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở lên gay gắt. Để đứng vững trên thị trường, để có quyết định kinh doanh đúng đắn, các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư phải sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau trong đó thông tin từ phân tích Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng và hiệu quả.

  pdf83p chieuwindows23 01-06-2013 99 48   Download

 • 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 03.

  doc8p hoangquoctrung1991 26-07-2012 82 21   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'báo cáo đồ án tốt nghiệp: " xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại coong ty công nghiệp chế biến"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt26p bandoctl 01-07-2013 46 13   Download

 • Tóm tắt: Bài báo đề cập tới tiêu chí đánh giá ổn định bền vững (Quantitative robust stability). Tiêu chí được đề xuất kết hợp chặt chẽ cả thông tin về biên độ và góc pha của hệ thống bất định, được dùng để xây dựng bộ điều khiển PID bền vững tương ứng với trường hợp xấu nhất về độ dự trữ biên độ và pha. Cuối cùng các kết quả mô phỏng được giới thiệu nhằm minh hoạ cho phương pháp vừa được đề xuất. ...

  pdf6p thulanh1 06-09-2011 33 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

  doc27p luonladinh 12-03-2010 70 6   Download

 • Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc1p mynuong 19-08-2009 59 3   Download

 • Ngân hàng No&PTNT Hà Nội là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn Thủ Đô, là một trong những chi nhánh đầu đàn trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp, vấn đề tăng trưởng bền vững đã và đang được đặt ra hàng đầu trong công cuộc đổi mới và hội nhập, đặc biệt là trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

  pdf59p minhtam 08-07-2009 3607 2485   Download

 • Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần có những bước đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các mặt, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tập trung vào vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, vì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản và đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.

  pdf58p muathulamebay 16-08-2010 1490 943   Download

 • Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ số liệu mà IP đã đặt ra các yêu cầu mới đối với công nghiệp viễn thông di động, Thông tin di động thế hệ thứ hai mặc dù sử dụng công nghệ số nhưng vì là hệ thống băng hẹp và được xây dựng trên cơ chế chuyển mạch kênh nên không thể đáp ứng được các dịch vụ mới này. Trong bối cảnh đó ITU đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hoá hệ thống thông tin di động thế hệ ba với tên gọi là IMT-2000. IMT-2000 đã...

  doc193p hoangvankhoavt46 06-03-2010 993 727   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như ngày nay, với cơ chế hạch toán kinh doanh và sự cạnh tranh gay gắt của nhiều thành phần kinh tế thì để tồn tại lâu dài và phát triển bền vững, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động có lãi.

  doc87p uyennhi 11-02-2011 1998 642   Download

 • Cùng tham khảo nội dung tài liệu "Quy chế bảo lãnh ngân hàng", tài liệu này trình bày những quy định chung, quy định cụ thể, chế độ kiểm tra, thông tin báo cáo, điều khoản thi hành về bảo lãnh ngân hàng.

  doc15p haihvnh 25-11-2010 726 277   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản