» 

Chế độ Tiền Lương

 • QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT, BKS, BGĐ CTY CỔ PHẦN

  Tài liệu tham khảo quy định về Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ.

  doc 3p hkquoc 13-08-2010 969 547

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về chế độ tiền lương gồm: mức lương tối thiểu chung; các bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế độ nâng bậc lương; chế độ trả lương; nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà...

  pdf 58p tuongvan 20-07-2009 5229 408

 • 6 Nghị Định về chế độ tiền lương

  Chính phủ vừa ban hành 6 nghị định (NĐ) về chế độ tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung lần điều chỉnh này sẽ tách tiền lương tối thiểu cho từng khu vực cũng như rút gọn hệ thống thang, bảng lương từ 16 bậc còn 12 bậc. Điều 1 Nghị định 203/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu này được...

  pdf 3p alibabava40tencuop 01-10-2009 547 187

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 207/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  Điều 1. Phạm vi áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm quy định tại Nghị định này, bao gồm: 1. Công ty nhà nước: - Tổng công ty nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập. 2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty. Điều 2. Đối...

  pdf 5p tuongvan 20-07-2009 506 97

 • Chương XI: Chế độ tiền lương

  Tiền lương là khái niệm có nội dung kinh tế, xã hội và pháp lí, được nhiều nghành khoa học như kinh tế học, luật học… nghiên cứu dưới những góc độ khác nhau. - Vậy tiền lương là gì? Mục đích nghiên cứu lí luận về tiền lương dù xuất phát ở những phương diện nào thì cũng cần làm rõ vấn đề này. + Theo Từ điển tiếng Việt thì “tiền lương” là “tiền trả công định...

  doc 24p nienly 09-11-2012 140 71

 • THÔNG TƯ SỐ 28/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG 05 CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

  a. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng công trình; b. Công nhân, nhân viên, viên chức thuộc Ban quản lý dự án trực tiếp tham gia xây dựng công trình; c. Công nhân, nhân viên, viên chức tư vấn, thiết kế trực tiếp làm việc tại công trình; d. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp tham gia khảo sát để phục vụ thực hiện thiết kế kỹ thuật công trình. Các đối...

  pdf 3p tuongvan 20-07-2009 496 60

 • Ban hành 6 nghị định về chế độ tiền lương

  Theo NĐ số 203/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung (MLTTC) 290.000 đồng/tháng được coi là "MLTTC cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường" và mức lương này sẽ còn được điều chỉnh tùy theo mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động trong từng thời kỳ. Mức lương 290.000 đồng được coi là căn cứ tính các mức lương trong...

  pdf 5p alibabava40tencuop 01-10-2009 295 102

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHHMTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình

  Trong nền kinh tế thị trường, lao động có vai trò quan trọng cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nó không chỉ là mối quan tâm của các nhà kinh tế, người lao động, mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. vì vậy Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được biểu hiện cụ thể bằng luật lao động, chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ. Tiền lương có vai...

  doc 59p buivanmau 25-05-2011 3878 2158

 • Đề án "Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay"

  Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay vấn đè tiền lương luôn là một mối quan tâm hàng đầu của mỗi người lao động nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng.Lương bổng là một trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái,kích thích người lao động làm việc có năng xuất chất lượng và hiệu quả góp phần tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói...

  pdf 26p nhattruong 16-07-2009 1893 668

 • LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Hoa Hoa

  Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Tiền lương cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Một chính sách tiền lương hợp lý là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần...

  pdf 65p hocbong1122 19-02-2013 708 467

 • Quản trị nguồn nhân lực - Vấn đề tiền lương

  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức, ngoài ra họ còn được hưởng chế độ trợ cấp xã hội trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,… và...

  doc 21p diepkhen 20-03-2010 1249 361

 • Tiểu luận về “Vai trò của các hình thức tiền lương trong viêc kích thích lao động”

  Chính sách , chế độ tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết và có ảnh hưởng thường xuyên mang tính quyết định tới động thái kinh tế, chính trị , xã hội của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã xác định rất rõ : quan tâm đến con người là vấn đề trọng tâm để phát triển kinh tế , xã hội hay nói một cách khác là đầu tư vào con người chính là hình...

  pdf 11p tiencuong 13-07-2009 997 360

 • Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may Thăng Long

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may thăng long', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 16p tiendungtb3003 09-03-2010 601 346

 • LUẬN VĂN :KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY ĐO ĐẠC DV-TM- HƯNG THỊNH

  Tiền lương là môt phạm trù kinh tế gắn liền với lao động ,tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động.

  doc 53p anhvanthinh1 29-01-2010 466 320

 • Chuyên đề tốt nghiệp: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm y tế ”

  Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: “kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trung tâm y tế ”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p meomayhamchoi 29-06-2011 626 290

 • Báo cáo tốt nghiệp:Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp:tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 57p hung82 05-03-2010 584 233

 • Lý luận về tiền lương

  Tham khảo tài liệu 'lý luận về tiền lương', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 23p buiduongson3 08-05-2010 315 181

 • Quan hệ giữa tiền lương và tăng trưởng kinh tế

  Chế độ tiền lương của ta thời gian qua không những không cơ bản mà còn mất tác dụng kích thích, thực sự chưa hướng tới các mục tiêu cơ bản: thu hút nhân lực, duy trì nhân lực giỏi, kích thích động viên nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Chính sách tiền lương có ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng. Tăng lương hợp lý có thể coi là biện pháp kích cầu lành mạnh để thúc...

  pdf 6p cucai_trang 03-06-2010 303 145

 • Nghị định 26-CP của Chính phủ

  Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

  doc 4p hoanglinh 19-08-2009 514 119

 • Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  doc 59p nguyenhaohung1988 30-09-2009 330 83

 • + Xem thêm 1849 Chế độ Tiền Lương khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản