» 

Chế độ Tỷ Giá

 • HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

  Tìm hiểu khái niệm Hệ thống Tiền tệ quốc tế • Tìm hiểu các chế độ tỷ giá • Khảo sát lịch sử phát triển Hệ thống tiền tệ quốc tế.Khái niệm cơ bản về HTTTQT2.Các chế độ tỷ giá3.Quá trình phát triển của HTTTQT

  pdf 19p nuber_12 27-08-2013 99 14

 • Thuyết trình: Chỉ số can thiệp và các chế độ tỷ giá hối đoái: Trường hợp của các nền kinh tế Đông Á

  Thuyết trinh: Chỉ số can thiệp và các chế độ tỷ giá hối đoái: Trường hợp của các nền kinh tế Đông Á nhằm trình bày về mô hình chuyển đổi Markov-ARCH (SWARCH), ngưỡng can thiệp: Áp dụng thuyết giá trị cực đại. Chế độ tỷ giá hối đoái của 4 nền kinh tế Đông Á.

  ppt 47p green_12 12-05-2014 6 2

 • Tiểu luận: Chỉ số can thiệp và các chế độ tỷ giá hối đoái: Trường hợp của các nền kinh tế Đông Á

  Tiểu luận: Chỉ số can thiệp và các chế độ tỷ giá hối đoái: Trường hợp của các nền kinh tế Đông Á nhằm xem xét lại tranh luận liệu các nước Đông Á chịu tác động của khủng hoảng tài chính có trở lại chính sách chế độ tỷ giá cố định trước năm 1997 hay không. Có bằng chứng về sự dịch chuyển chính sách sang chế độ tỷ giá thả nổi: tự chủ hay là những sức ép tiền tệ...

  pdf 23p blue_12 12-05-2014 8 2

 • Điều hành chính sách tỷ giá của NHNN VN qua các giai đoạn

  Chế độ tỷ giá: Là tổng hợp các quy tắc xác định cơ chế điều tiết tỷ giá của một quốc gia. Chính sách tỷ giá: Là những định hướng và giải pháp của nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại hối, thực hiện chính sách ổn định tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế-xã hội đã dự định.

  doc 10p chutung1 24-12-2010 1394 652

 • Bài giảng Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ - PGS.TS Trương Quang Thông

  Bài giảng Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ nhằm nghiên cứu chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ trên thị trường ngoại hối trong các chế độ tỷ giá khác nhau. Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế.

  pdf 51p red_12 17-05-2014 8 2

 • Bài thuyết trình Quản trị tài chính quốc tế: Hệ thống tỷ giá Việt Nam

  Bài thuyết trình Quản trị tài chính quốc tế: Hệ thống tỷ giá Việt Nam trình bày cơ chế truyền dẫn và vai trò tỷ giá, công cụ điều hành, các chế độ tỷ giá, hoạt động điều hành tỷ giá ở VN, dữ liệu tỷ giá 3 năm qua.

  pdf 20p nluu9184 09-05-2014 3 0

 • Tiểu luận về hệ thống tiền tệ quốc tế và chế độ tỷ giá

  Từ xa xưa, khi con người chuyển từ săn bắt, hái lượm sang trồng trọt, chăn nuôi và bắt đầu có sản phẩm dư thừa, nhu cầu trao đổi hàng hóa đã xuất hiện. Ban đầu là hình thức hàng đổi hàng giữa những cá nhân riêng lẻ, sau đó, để thuận tiện hơn cho việc trao đổi, mỗi vùng có một hàng hóa được quy định là vật ngang giá chung. Ví dụ như ở Trung Quốc vật ngang giá chung là da,...

  pdf 24p katty_cat 09-03-2010 889 376

 • LUẬN VĂN: Tỷ giá hối đoái và việc áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam

  Xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. Nó là quy luật khách quan mà Việt Nam cần sớm nắm bắt và vận dụng. Việc tham gia vào nền kinh tế khu vực và thế giơi sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp. Một hoạt động có ý nghĩa quan...

  pdf 53p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 160 96

 • LUẬN VĂN: Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết - Kinh nghiệm quốc tế và chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam

  Sự hợp tác và tham gia phân công lao động quốc tế tăng lên không những làm cho trao đổi hàng hóa trong nước gia tăng mà còn làm cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các nước phát triển. Trên cơ sở phát triển của các mối quan hệ kinh tế giữa các nước, sự liên hệ về chính trị và văn hóa giữa các nước ngày càng phát đạt. Những mối quan hệ thường xuyên về mặt kinh tế, chính trị và...

  pdf 71p inside33 10-12-2012 83 33

 • LUẬN VĂN: Các giải pháp xúc tiến nhằm mục đích đưa chế độ tỷ giá ở Việt Nam hoạt động có hiệu quả

  Hiện nay, xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra hết sức sâu sắc trên phạm vi toàn Thế Giới. Đối với Việt Nam,việc tham gia vào nền kinh tế trong khu vực và Thế Giới sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp. Một hoạt động có tính chất quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế...

  pdf 15p inside33 10-12-2012 17 6

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - ThS. Đỗ Thị Thu Thủy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 trình bày những vấn đề cơ bản về tỷ giá như tổng quan về tỷ giá, các chế độ tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động đến tỷ giá và các nội dung khác.

  ppt 37p hoa_cuc91 26-06-2014 3 2

 • BIỆN PHÁP BÌNH ỔN TỶ GIÁ

  Khái niệm: Chính sách tỷ giá là những hoạt động của chính phủ( mà đại diện thường là NHTW) thông qua 1 chế độ tỷ giá nhất định hay cơ chế điều hành tỷ giá) và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế quốc gia.

  doc 18p huyenthanhktqd 26-05-2011 454 265

 • Hoàn thiện chính sách Tỷ giá ở Việt Nam: Cơ sở xác định, cơ chế và công cụ điều tiết trước yêu cầu của WTO và các đối tác thương mại

  Theo nghĩa rộng, chính sách tỷ giá là những hoạt động của Chính phủ (mà đại diện thường là NHTW) thông qua một chế độ tỷ giá nhất định (hay cơ chế điều hành tỷ giá) và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia. · Theo nghĩa hẹp,...

  doc 19p sunflower1509 17-01-2013 120 74

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 tiếp cận nghiên cứu chính sách tỷ giá, lý luận cơ bản về chính sách tỷ giá, kinh nghiệm hoàn thiện chính sách tỷ giá của một số quốc gia Châu Á, thực trạng chính sách tỷ giá ở Việt Nam.

  pdf 0p cuong300 24-05-2014 9 5

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Asia Confronts the Impossible Trinity

  Tiểu luận tài chính quốc tế: Asia Confronts the Impossible Trinity nhằm xem xét về tự do hoá dòng vốn và chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt của 11 nền kinh tế Châu Á. Châu Á đã làm chậm tiến trình hội nhập tài chính về mặt pháp lý, tuy nhiên, trên thực tế thì quá trình này xảy ra nhanh hơn.

  pdf 25p green_12 13-05-2014 13 4

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Biến động tỷ giá hối đoái và tăng trưởng năng suất vai trò của phát triển tài chính

  Đề tài nghiên cứu khoa học "Biến động tỷ giá hối đoái và tăng trưởng năng suất vai trò của phát triển tài chính" nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ của độ biến động tỷ giá hay độ linh hoạt của chế độ tỷ giá và tăng trưởng năng suất.

  pdf 58p khongxinhkhngodep 03-07-2014 7 3

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 3 - PGS.TS. Trương Quang Thông

  Nội dung của bài 3 Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ trong Tài chính quốc tế nhằm trình bày về nghiên cứu một trong những công cụ quan trọng nhất trong hoạch định chính sách kinh tế, các nội dung cơ bản của cán cân thanh toán quốc tế. Các trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế.

  ppt 21p top_12 18-04-2014 10 2

 • Tiểu luận: Xu hướng lựa chọn trong bộ ba bất khả thi

  Chủ đề Xu hướng lựa chọn trong bộ ba bất khả thi nhằm nêu quy luật đánh đổi giữa các biến trong bộ ba bất khả thi, đó là: chính sách tiền tệ độc lập, chế độ tỷ giá cố định và tự do hóa dòng vốn. Như vậy, xu hướng lựa chọn trong bộ ba bất khả thi của mỗi nhóm quốc gia như thế nào? Liệu sự lựa chọn có thay đổi theo thời gian hay không? cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài...

  pdf 9p canon_12 01-04-2014 9 2

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

  Chương 4 Hệ thống tiền tệ quốc tế và chế độ tỷ giá thuộc bài giảng tài chính quốc tế. Mục tiêu chương học này nhằm tìm hiểu khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế, tìm hiểu các chế độ tỷ giá, khảo sát lịch sử phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế.

  pdf 21p holoesinin 12-06-2014 11 2

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 (tt) - TS. Nguyễn Phúc Hiền

  Nội dung chính của chương 4 Chính sách và chế độ tỷ giá trong Tài chính quốc tế trình bày về các chính sách tỷ giá cũng như chế độ tỷ giá. Chế độ tỷ giá hối đoái là cách thức một đất nước quản lý đồng tiền của mình liên quan đến các đồng tiền nước ngoài và quản lý thị trường ngoại hối.

  pdf 31p next_12 17-04-2014 10 2

 • + Xem thêm 924 Chế độ Tỷ Giá khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản