Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xem 1-20 trên 78 kết quả Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 • Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy b...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 12 1   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định độ axit và bazơ của nƣớc uống dựa trên việc đo pH của mẫu thử. pH có thể đƣợc đo trên máy pH hoặc so màu với thang màu tiêu chuẩn. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nƣớc theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP ĐO TRÊN MÁY pH Cho nƣớc cần thử vào một cốc thủy tinh trung tính, khô và sạch. Dùng các dung dịch đệm chuẩn bị theo điều 3.2 để kiểm tra máy pH. Sau đó, rửa sạch điện cực chỉ thị bằng nƣớc cất, nhúng vào...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 143 33   Download

 • Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học và công nghệ các tỉnh

  doc3p lawcao 22-09-2009 101 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cách thức thực hiện:Tại doanh nghiệp, cơ sở.

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 68 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 53 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5240:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định lực kéo đứt vòng chỉ do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 5 4   Download

 • Những thông tin gần đây rộ lên việc ngộ độc chì xảy ra ở trẻ em. Mới đây, Bộ Y tế ra thông báo báo động ngộ độc chì do trẻ được dung thuốc “cam” đang lan rộng… Giữa năm 2011, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng cho biết, các mẫu cốc thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc mà đơn vị này kiểm tra đều có hàm lượng chì cao gấp hàng nghìn lần so với quy định cho phép....

  pdf5p zxacsqdwe 28-09-2012 20 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11300:2016 bao gồm các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật đối với kênh thuê riêng Ethernet cung cấp tại Việt Nam. TCVN 11300:2016 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  pdf23p thangnamvoiva19 13-09-2016 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5238:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ giãn khi may trên máy khâu công nghiệp do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5239:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định số lần đứt trên máy khâu công nghiệp do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5241:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định đường kính trên dụng cụ đo độ dầy do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5443:1991 do Viện công nghiệp Dệt sợi - Bộ công nghiệp nhẹ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại chỉ bông thành phẩm có độ nhỏ 13 tex x 3 (Nm = 76/3; Na = 45/3); 12 tex x 3 (Nm = 85/3; Na = 50/3); 9,8 tex x 3 (Nm = 102/3; Na = 60/3) dùng cho máy may công nghiệp.

  doc4p thangnamvoiva6 19-07-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7062:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và cáctông biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy được sử dụng làm bao đựng xi măng.

  doc3p thangnamvoiva16 26-08-2016 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3180:2013 về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số cetan bằng phương trình bốn biến số do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thay thế TCVN 3180:2007.

  doc7p bautroibinhyen12 04-01-2017 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9120:2011 về Bò giống brahman - Yêu cầu kỹ thuật do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật đối với bò giống Brahman.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5536:2007 qui định phương pháp đo phân cực để xác định sucroza trong sữa đặc có đường. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho sữa đặc số đường chế biến từ sữa nguyên chất, sữa tách một phần chất béo, sữa gầy và chỉ có sucroza và không chứa sucroza biến tính.

  pdf10p thangnamvoiva16 26-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4733:1989 về Gạo - Yêu cầu vệ sinh quy định các yêu cầu vệ sinh đối với gạo sử dụng trong nước. Tiêu chuẩn này do Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị ban hành; Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trình duyệt; Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành.

  doc1p thangnamvoiva18 05-09-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 187:2007 thay thế cho TCVN 187:1994 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7966:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p thangnamvoiva5 01-12-2016 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản