Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng

Xem 1-20 trên 59 kết quả Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng
 • Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy b...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định độ axit và bazơ của nƣớc uống dựa trên việc đo pH của mẫu thử. pH có thể đƣợc đo trên máy pH hoặc so màu với thang màu tiêu chuẩn. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nƣớc theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP ĐO TRÊN MÁY pH Cho nƣớc cần thử vào một cốc thủy tinh trung tính, khô và sạch. Dùng các dung dịch đệm chuẩn bị theo điều 3.2 để kiểm tra máy pH. Sau đó, rửa sạch điện cực chỉ thị bằng nƣớc cất, nhúng vào...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 150 37   Download

 • Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học và công nghệ các tỉnh

  doc3p lawcao 22-09-2009 103 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cách thức thực hiện:Tại doanh nghiệp, cơ sở.

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 68 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 54 4   Download

 • Những thông tin gần đây rộ lên việc ngộ độc chì xảy ra ở trẻ em. Mới đây, Bộ Y tế ra thông báo báo động ngộ độc chì do trẻ được dung thuốc “cam” đang lan rộng… Giữa năm 2011, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng cho biết, các mẫu cốc thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc mà đơn vị này kiểm tra đều có hàm lượng chì cao gấp hàng nghìn lần so với quy định cho phép....

  pdf5p zxacsqdwe 28-09-2012 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 23 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và huognws dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hổ Chí Minh.

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 158 37   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.

  pdf4p chuonchuongiay 07-01-2011 62 12   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương. Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đo điện trở tiếp đất: 300.

  pdf4p chuonchuongiay 07-01-2011 102 11   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hổ Chí Minh.

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 62 8   Download

 • Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng-Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 67 5   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tuch hành chính củ Bộ Khoa học và công nghệ thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hợp - Tổng cục Tiêu

  pdf5p demtichlieu 09-07-2010 46 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf7p haihoabatbuom 20-04-2010 49 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf10p inoneyear 09-04-2010 58 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn gi...

  pdf4p taituongchienxuxu 29-11-2010 35 4   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương.

  pdf4p chuonchuongiay 07-01-2011 42 3   Download

 • Quyết định số 123/2008/QĐ-UBND về việc thay thế quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở phụ lục số 16 (ban hành kèm theo quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh) do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf12p lawttnh24 19-11-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

  pdf4p duongyenngoc 23-10-2009 38 1   Download

 • Quyết định số 185/2003/QĐ-UB về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 Về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2000 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí :Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawktkt3 25-10-2009 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản