Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng

Xem 1-20 trên 84 kết quả Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng
 • Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy b...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định độ axit và bazơ của nƣớc uống dựa trên việc đo pH của mẫu thử. pH có thể đƣợc đo trên máy pH hoặc so màu với thang màu tiêu chuẩn. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nƣớc theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP ĐO TRÊN MÁY pH Cho nƣớc cần thử vào một cốc thủy tinh trung tính, khô và sạch. Dùng các dung dịch đệm chuẩn bị theo điều 3.2 để kiểm tra máy pH. Sau đó, rửa sạch điện cực chỉ thị bằng nƣớc cất, nhúng vào...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 153 37   Download

 • Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học và công nghệ các tỉnh

  doc3p lawcao 22-09-2009 103 8   Download

 • Trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, vận dụng lý thuyết, khai thác, thăm dò ý kiến, tập hợp, xử lý các số liệu, luận văn nhằm: Hệ thống hóa các vấn đề về quản trị nguồn nhân lực; phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực cho Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Hà nội.

  pdf107p dangvutungbk 28-05-2017 8 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cách thức thực hiện:Tại doanh nghiệp, cơ sở.

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 69 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 55 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5240:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định lực kéo đứt vòng chỉ do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 6 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11300:2016 bao gồm các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật đối với kênh thuê riêng Ethernet cung cấp tại Việt Nam. TCVN 11300:2016 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  pdf23p thangnamvoiva19 13-09-2016 18 4   Download

 • Trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, vận dụng lý thuyết, khai thác, thăm dò ý kiến, tập hợp, xử lý các số liệu, luận văn nhằm: Hệ thống hóa các vấn đề về quản trị nguồn nhân lực; phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực cho Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hà Nội.

  pdf3p nguyentienphong1802 29-05-2017 7 4   Download

 • Những thông tin gần đây rộ lên việc ngộ độc chì xảy ra ở trẻ em. Mới đây, Bộ Y tế ra thông báo báo động ngộ độc chì do trẻ được dung thuốc “cam” đang lan rộng… Giữa năm 2011, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng cho biết, các mẫu cốc thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc mà đơn vị này kiểm tra đều có hàm lượng chì cao gấp hàng nghìn lần so với quy định cho phép....

  pdf5p zxacsqdwe 28-09-2012 20 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5758:1993 về Lưới thép áp dụng cho lưới thép làm từ dây thép mạ kẽm thông dụng (gọi tắt là lưới) do Trung tâm Tiêu chuẩn – chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành theo Quyết định số 1843/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1993. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 4 3   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tỉnh Quảng Ninh

  pdf2p nguyenhoanghaneu 11-06-2017 8 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 24 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5238:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ giãn khi may trên máy khâu công nghiệp do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5239:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định số lần đứt trên máy khâu công nghiệp do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5241:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định đường kính trên dụng cụ đo độ dầy do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5443:1991 do Viện công nghiệp Dệt sợi - Bộ công nghiệp nhẹ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại chỉ bông thành phẩm có độ nhỏ 13 tex x 3 (Nm = 76/3; Na = 45/3); 12 tex x 3 (Nm = 85/3; Na = 50/3); 9,8 tex x 3 (Nm = 102/3; Na = 60/3) dùng cho máy may công nghiệp.

  doc4p thangnamvoiva6 19-07-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7062:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và cáctông biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy được sử dụng làm bao đựng xi măng.

  doc3p thangnamvoiva16 26-08-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3180:2013 về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số cetan bằng phương trình bốn biến số do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thay thế TCVN 3180:2007.

  doc7p bautroibinhyen12 04-01-2017 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9120:2011 về Bò giống brahman - Yêu cầu kỹ thuật do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật đối với bò giống Brahman.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản