Chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh
  • Công văn 4838/TC/CST của Bộ Tài chính về việc rà soát các khoản thu phí, lệ phí, cước liên quan đến chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh

    pdf2p hueman 16-08-2009 104 12   Download

  • Ở nước ta lâu nay có một số người thường cho rằng chỉ có những doanh nghiệp chế tạo, sản xuất các sản phẩm vật chất có hình thái cụ thể như xi măng, tủ lạnh,... mới gọi là các đơn vị sản xuất. Những đơn vị khác không sản xuất các sản phẩm vật chất đều xếp vào loại các đơn vị phi sản xuất. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, quan niệm như vậy không còn phù hợp nữa.

    pdf0p muaythai7 25-08-2011 126 32   Download

  • Hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toán độc lập 2. Chịu sự quản lý của nhà nước 3. Là một thực thể kinh tế, được nhà nước bảo hộ và có trách nhiệm đối với xã hội 4. Chịu trách nhiệm khi phá sản hay giải thể.Là một đơn vị tổ chức 2. Kết hợp các yếu tố đầu vào – yếu tố sản xuất 3. Tạo thành yếu tố đầu ra – sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) 4.

    ppt40p gaconht 19-09-2010 418 195   Download

Đồng bộ tài khoản