Chi phí giao dịch

Xem 1-20 trên 639 kết quả Chi phí giao dịch
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế fulbright: " kinh tế học về chi phí giao dịch"', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p hahaha1235 23-11-2009 385 188   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - thị trường định chế chi phí giao dịch', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p vuzlong 23-07-2010 139 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển thị trường: định chế và chi phí giao dịch', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p 951847623 09-04-2012 110 42   Download

 • Nội dung cơ bản đề tài Chi phí giao dịch và khái niệm thông tin bất cân xứng nhằm trình bày về chi phí giao dịch, các yếu tổ ảnh hưởng đến chi phí giao dịch, vai trò của chi phí giao dịch, biện pháp giảm chi phí giao dịch.

  pdf16p vespa_12 14-04-2014 42 10   Download

 • Bài giảng Chi phí giao dịch, thể chế, thông tin bất cân xứng trong các thị trường tài chính nhằm trình bày về kinh tế học về chi phí giao dịch (CPGD), thông tin bất cân xứng, kinh tế học mới về thể chế và can thiệp cần thiết cho các thị trường tài chính: vấn đề thông tin bất cân xứng.

  pdf40p top_12 18-04-2014 40 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích tài chính - kinh tế học về chi phí giao dịch', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p maikitucxa135a 29-07-2011 56 7   Download

 • Chương 1 Kinh tế học về Chi phí Giao dịch KINH TẾ HỌC VỀ CHI PHÍ GIAO DỊCH Các hãng, các thị trường, và việc thiết lập hợp đồng quan hệ (relational contracting) là những thể chế kinh tế quan trọng. Chúng cũng là sản phẩm tiến hĩa của một chuỗi những đổi mới về tổ chức. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường chưa chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự về nghiên cứu khoa học xã hội.

  pdf29p lavie0 19-07-2011 72 13   Download

 • Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán,...dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, khoản phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ ỷ giá hối đoái,...

  doc7p chikorita 03-12-2009 1169 256   Download

 • Các hãng, các thị trường, và việc thiết lập hợp đồng quan hệ (relational contracting) là những thể chế kinh tế quan trọng. Chúng cũng là sản phẩm tiến hóa của một chuỗi những đổi mới về tổ chức. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường chưa chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự về nghiên cứu khoa học xã hội. Việc xao lãng này được giải thích một phần bởi sự phức tạp vốn có của các thể chế đó.

  pdf29p ntgioi120404 10-11-2009 220 80   Download

 • Có nhiều lập luận ủng hộ hệ thuyết (paradigm) kinh tế hiện hành trong việc nó đề cao vai trò của các thể chế thị trường đối với hoạt động quản trị kinh tế và tài chính trong những khu vực và những ngành khác nhau. Nhưng đồng thời cũng có một vài lập luận phản đối đáng lưu ý.

  pdf24p vuzlong 14-07-2010 111 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - chương 1: thị trường, thể chế và chi phí giao dịch', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p maikitucxa135a 29-07-2011 122 45   Download

 • Xuất phát từ hàm cầu tiền của Milton Friedman, giữ nguyên cách tiếp cận của Friedman về cầu tiền tệ khi đề xuất hàm cầu tiền, bài báo này phát triển hàm cầu tiền của Friedman bằng cách bổ sung các yếu tố mới c ho phù h với thực tiễn của nền kinh tế hiện ợp đại. Đó là các yếu tố: chi phí giao dịch; khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro.

  pdf7p phalinh17 14-08-2011 56 11   Download

 • Chương 1 - Lý thuyết sự lựa chọn và chức năng của TTCK. Chương này giúp người học có thể hiểu được: Tại sao có sự phân bổ tài sản? Lựa chọn giữa tiêu dùng và đầu tư; chứng khoán, thị trường và chỉ số; giao dịch, ký quỹ và chi phí giao dịch.

  pdf16p tangtuy09 04-05-2016 22 6   Download

 • Cùng tìm hiểu các giả định của M&M; các mệnh đề M&M; các trường hợp xem xét mệnh đề M&M; ảnh hưởng của chi phí khốn khó tài chính (financial distress costs) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 4b: Lý thuyết M&M - Trường hợp không có thuế và chi phí khó khăn tài chính".

  ppt36p codon_06 22-01-2016 13 2   Download

 • Bài 9 cung cấp kiến thức về thể chế. Thông qua bài này người học có thể hiểu được: Thể chế là gì? Luật Doanh nghiệp Việt Nam 1999, thể chế và chi phí giao dịch, tại sao cần thể chế để hỗ trợ thị trường? Các thể chế hỗ trợ thị trường làm gì? Có phải tất cả các thể chế đều thúc đẩy các thị trường hiệu quả và toàn diện?... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p estupendo2 06-08-2016 1 1   Download

 • Sự luân chuyển vốn trên thị trường tài chính có thể đi theo hai con đường ,con đường trực tiếp và con đường gián tiếp .Quá trình tài chính gián tiếp có sự tham gia của các trung gian tài chính được gọi là tài chính trung gian.

  doc15p ganglencung 30-04-2011 226 112   Download

 • Mục đích của cuốn sách là nhằm đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng và tương đối đơn giản cho việc tiến hành một cách chuẩn xác các phân tích lợi ích chi phí (CostBenefit Analysis ~ CBA) đối với các dự án đã và đang được đề xuất triển khai.

  doc180p hungvoviet63 02-07-2010 185 100   Download

 • Chi phí Giáo dục bao gồm: Chi tiêu công (chính phủ) cho đầu vào nhân lực và vật chất cần thiết cho Cung cấp các dịch vụ giáo dục Các chi phí cơ hội của đấtnước Các chi phí tư nhân từ học sinh và gia đình và Chi phí xã hộitừ phía cả cộng đồng

  pdf22p thanhson 12-06-2009 704 73   Download

 • I.Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1, phân tích cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Xét theo nội dung kinh tế, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm những yếu tố sau: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền

  doc12p bethom 04-12-2009 1765 668   Download

 • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại phát sinh trong giai đoạn sản xuất, chế biến, dịch vụ, xây dựng, như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp.

  doc52p tambq39 20-10-2010 631 394   Download

Đồng bộ tài khoản