Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Xem 1-20 trên 61 kết quả Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong các doanh nghiệp xây lắp.

  pdf3p angola 26-04-2009 1437 375   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Conkaiser Vina với kết cầu gồm các vấn đề chính: Tổng quan về công ty TNHH Conkaiser Vina, thực trạng kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Conkaiser Vina, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty Conkaiser Vina. Mời các bạn cùng tham khảo đề nắm bắt nội dung thông tin vấn đề. 

  doc48p tuongmyhanh 29-08-2015 85 29   Download

 • 3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu (NVL)trực tiếp Để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì cần phải tập trung giải quyết 2 vấn đề sau: Thứ nhất : giảm định mức tiêu hao nguyên

  doc3p tdl_a2 12-01-2011 218 89   Download

 • Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm.

  pdf13p hamdocsach08 27-12-2010 120 35   Download

 •  Bài giảng "Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, phân loại chi phí, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sơ đồ kế toán, chi phí công nhân trực tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 12-01-2016 27 9   Download

 • Chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Là những loại nguyên liệu, vật liệu được người công nhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sp - Chi phí NVL trực tiếp được tính thẳng vào chi phí sp

  ppt15p teo1961988 12-09-2011 276 80   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sơ đồ kế toán, chi phí nhân công trực tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doinhugiobay_10 12-01-2016 18 2   Download

 • I.Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1, phân tích cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Xét theo nội dung kinh tế, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm những yếu tố sau: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền

  doc12p bethom 04-12-2009 1829 672   Download

 • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại phát sinh trong giai đoạn sản xuất, chế biến, dịch vụ, xây dựng, như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp.

  doc52p tambq39 20-10-2010 644 394   Download

 • Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ

  pdf29p hamdocsach08 26-12-2010 214 82   Download

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Là những loại nguyên liệu, vật liệu được người công nhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sp Chi phí NVL trực tiếp được tính thẳng vào chi phí sp

  ppt16p vitconbuongbinh91 12-10-2011 213 52   Download

 • Mục tiêu phân tích biến động chi phí trong Kế toán quản trị nhằm trình bày về trình tự chung phân tích biến động chi phí. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp.

  pdf15p vespa_12 14-04-2014 249 33   Download

 • Hướng dẫn: Để có thể tính nhanh chóng và chính xác các chỉ tiêu phản ánh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ta lập bảng sau: Tên sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu cho SX sản phẩm trong mỗi kỳ Chi phí nguyên vật liệu với sự biến động của các nhân tố

  pdf5p phuoctam33 29-06-2011 138 29   Download

 • Dự báo chi phí sản xuất chung bằng hồi quy đơn Sử dụng phương pháp thống kê hồi quy nhằm để dự báo chi phí sản xuất chung theo khối lượng sản xuất linh hoạt, điều này sẽ giúp cho nhà quản lý có thể chủ động điều tiết lượng hàng sản xuất cho phù hợp với quy mô hoạt động tình hình tài chính của

  pdf5p phuoctam49 05-08-2011 33 4   Download

 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp, nó có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, hoạch định, kiểm soát, ra quyết định, định giá sản phẩm…nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận [3].Tuy nhiên, việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để đạt hiệu quả còn tùy thuộc vào nghệ thuật quản lý của từng doanh nghiệp…...

  doc10p loansoma 25-05-2011 539 211   Download

 • BÀI 3 TÍNH TOÁN CHI PHÍ THEO MỨC HOẠT ĐỘNG. Trước khi đi vào nội dung của bài, chúng ta cần nhớ lại ba thành phần của chi phí sản phẩm. Đó là chi phí của nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí của lao động trực tiếp sản xuất ra sản phẩm đó và cuối cùng là chi phí sản xuất chung

  pdf19p yeutrasua 28-11-2010 223 155   Download

 • BÀI 6 TÍNH TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VIỆC. Tính toán chi phí sản phẩm là một quá trình tích lũy, phân loại và phân bổ các chi phí nguyên vật liệu, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung đến sản phẩm/dịch vụ.

  pdf24p yeutrasua 28-11-2010 217 143   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá trị sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc33p nhq_nt 27-03-2011 147 41   Download

 • Nhóm tài khoản phản ánh chi phí: tài khoản Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621), tài khoản Chi phí nhân công trực tiếp (622), tài khoản Chi phí sản xuất chung (627), tài khoản Chi phí tài chính (635) ...

  pdf15p phuochau11 17-04-2011 83 31   Download

 • 1.5/ Về công tác tổ chức sổ kế toán: Nhà máy sợi là đơn vị phụ thuộc của công ty , nên việc tổ chức sổ kế toán cũng đơn giản. Cuối tháng , kế toán nhà máy chỉ lập bảng can đối tài khoản nộp về phòng tài chính - kế toán công ty. 2/ Những nhược điểm: 2.1/ Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Nhược điểm lớn nhất trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nhà máy không chủ động trong việc dự trữ cung cấp nguyên vật...

  pdf11p lavie8 27-07-2011 90 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản