Chỉ thị 245/ttg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chỉ thị 245/ttg
 • Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

  doc3p chanhson 19-08-2009 176 5   Download

 • Chỉ thị số 245-TTg về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 55/2001/QĐ-UB về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để điều chỉnh Khoản 1/Mục b/Điều I/Quyết định số 05/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ng...

  pdf2p lawbds6 06-11-2009 43 2   Download

 • Quyết định số 05/2001/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 53 2   Download

 • Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai thực hiện chỉ thị số 245/TTg

  doc4p chanhson 19-08-2009 66 3   Download

Đồng bộ tài khoản