Chỉ thị 43/ttg

Xem 1-8 trên 8 kết quả Chỉ thị 43/ttg
 • Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống lạm phát trong năm 1996

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 78 8   Download

 • Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  doc1p chanhson 19-08-2009 58 4   Download

 • Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds5 06-11-2009 35 4   Download

 • Chỉ thị số 43-TTg/VG về việc đẩy mạnh công tác dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp, trong cán bộ khoa học, kỹ thuật, kinh tế và trong công nhân kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawgd10 22-11-2009 42 3   Download

 • Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p chuongtudi 23-10-2009 43 2   Download

 • Báo cáo số 43/BC-BXD về việc tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2008 theo quy định tại Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf3p lawttnh20 19-11-2009 28 3   Download

 • Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf4p minhquanmq 28-03-2014 15 0   Download

 • Thông tư số 260/1999/TT-BKHCNMT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

  pdf7p chuongtudi 23-10-2009 63 4   Download

Đồng bộ tài khoản