Chi tiêu đầu tư

Xem 1-20 trên 4283 kết quả Chi tiêu đầu tư
 • Bài giảng Tiết kiệm, chi tiêu đầu tư và hệ thống tài chính của Trương Quang Hùng nhằm mục tiêu giúp cho các bạn biết được mối quan hệ giữa tiết kiệm và chi tiêu đầu tư; vai trò của hệ thống tài chính trong chuyển quỹ tiết kiệm sang chi  tiêu đầu tư; hệ thống tài chính và khủng hoảng tài chính; vấn đề chính sách đối với khủng hoảng.

   

   

  pdf42p lethanhtan2041991 07-05-2015 23 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về hàm tiêu dùng, thu nhập khả dụng tác động chi tiêu tiêu dùng, thu nhập tương lai kỳ vọng và của cải tác động đến chi tiêu tiêu dùng, các nhân tố xác định chi tiêu đầu tư, phân biệt đầu tư dự kiến và đầu tư tồn kho ngoài dự kiến, điều chỉnh tồn kho - nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng mới sau một cú sốc cầu, chi tiêu đầu tư được xem là chỉ báo quan trọng của tình trạng tương lai của nền kinh tế.

  pdf11p kloikloi 12-10-2017 5 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí NSNN.

  pdf108p thangnamvoiva26 21-10-2016 5 2   Download

 • Đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của toàn xã hội chi tiêu đầu tư công tổng nguồn thu và tiết kiệm nội địa phải vay nợ Khắc phục tình trạng bội chi ngân sách kéo dài Bù đắp cho khoản lỗ của các DNNN được CP bảo lãnh hoạt động không hiệu quả và mất khả năng chi trả Đầu tư tư nhân chưa thay thế cho đầu tư công Lạm phát vượt dự toán giải ngân thêm vốn ...

  ppt33p triphan3879 07-06-2012 366 165   Download

 • Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển đổi và phát triển rõ rệt. Để thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài nên phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những chỉ tiêu được nhà nước ta chú trọng. Do đó, nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách của Nhà nước cũng như ngân sách của doanh nghiệp. Vì vậy, trong đơn vị chủ đầu tư việc quản lý vốn đầu tư xây dựng có tầm quan...

  doc28p tranhuong01692518089 11-03-2013 286 112   Download

 • Đầu tư và Tiết kiệm (1) Mục tiêu  Hiểu quan hệ giữa tiết kiệm và chi tiêu đầu tư.  Phân tích bản chất đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế vĩ mô.  Tiết kiệm và đầu tư quốc gia trong mối quan hệ với thị trường ngoại hối và thị trường vốn vay.  Cơ sở phân tích mối quan hệ tiết kiệm-đầu tư thực tế của Việt Nam (bài giảng 2).

  pdf0p mymemory1212 16-02-2011 245 63   Download

 • Tóm tắt: Bài báo nêu lên một số nội dung cơ bản như: lộ trình, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý chi phí xây dựng công trình trong quá trình đầu tư xây dựng.

  pdf5p dinhlan0501 10-02-2011 180 51   Download

 • Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quan của kinh tế thị trường.

  pdf15p seven_12 10-03-2014 120 49   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng của công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

  pdf13p ten_12 08-02-2014 61 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng tạ việt nam và một số nước trên thế giới', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p chipmoon 01-09-2012 52 17   Download

 • Mục tiêu của chương 8 Kế toán hoạt động xây lắp thuộc bài giảng kế toán tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: những vấn đề chung về kế toán hoạt động xây lắp, kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế tóan chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

  pdf7p bad_12 03-07-2014 61 12   Download

 • Nội dung bài báo trình bày phương pháp thiết lập hàm mục tiêu, điều kiện ràng buộc và các bước giải. Tác giả đã ứng dụng tìm các hàm hồi quy để xác định giá trị đầu tư xây dựng trong hệ thống tiêu như khu đầu mối, kênh cấp 1 và 2, kênh cấp 3 và hồ điều hòa nhằm xác định giá trị hàm mục tiêu ứng với khu vực nghiên cứu là hệ thống tiêu đô thị phía Tây Hà Nội.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 14 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về tổng cầu, lượng tiêu dùng của hộ gia đình, tiết kiệm S, tiêu dùng C, chi tiêu đầu tư I, chi tiêu chi phí vào hàng hóa và dịch vụ G, thuế ròng T, xuất khẩu X, nhập khẩu M, xác định sản lượng cân bằng quốc gia, xác định YE theo phương pháp đại số, xác định YE theo phương pháp đồ thị, số nhân, số nhân tổng cầu, số nhân các thành phần của tổng cầu và nghịch lý của tiết kiệm.

  ppt53p kloikloi 12-10-2017 2 2   Download

 • Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính và phát triển tài chính tác động lên đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam xem xét hành vi quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính và phát triển tài chính tác động như thế nào lên chi tiêu đầu tư của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf18p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 15 1   Download

 • Bạn là một nhà doanh nghiệp , một công chức , một sinh viên,... hay một người dân bình thường. Chỉ cần bạn có một khoản vốn nhất định , bạn đã có cơ hội để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán tài ba .... 1. Làm thế nào để đầu tư vào chứng khoán: Bước 1: Xác định số tiền bạn có thể đầu tư. Số tiền này phải sử dụng được trong giai đoạn nhất định. Bước 2: Xác định mục tiêu đầu tư.

  pdf9p giomuaxuantoi 21-05-2010 232 149   Download

 • 1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quân của kinh tế thị trường. 2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.

  ppt154p badaohatgao 26-06-2013 185 87   Download

 • Chiến lược và mục tiêu đầu tư của quỹ là phương hướng hoạt động đầu tư của quỹ được định ra cho CtyQLQ thực hiện và là tiêu chí để NHGS giám sát hoạt động đầu tư của quỹ

  ppt28p trinhnk 20-07-2010 100 41   Download

 • Bài giảng Quản lý đầu tư nêu mục tiêu đầu tư, phương thức đầu tư (phân bổ), cách đánh giá sản phẩm đầu tư, chiến lược đầu tư, cách tốt nhất để xây dựng danh mục, kỹ thuật đánh giá thành quả, thiết lập mục tiêu đầu tư, thiết lập một chính sách đầu tư.

  pdf33p model_12 22-04-2014 63 19   Download

 • Mục tiêu của đề tài"Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Đà Nẵng" phân tích thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thanh toán vốn đầu tư.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 42 14   Download

 • Mục tiêu "Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng" nhằm kiểm soát quá trình thiết lập và triển khai một dự án khi bắt đầu đến khi kết thúc để đạt yêu cầu của khách hàng nhằm làm cho dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong khuôn khổ những chi phí cho phép và đạt một tiêu chuẩn cần thiết. Mời các bạn đọc tham khảo.

  doc7p daisyshop 02-08-2010 1403 847   Download

Đồng bộ tài khoản