Chỉ tiêu kinh tế tài chính

Xem 1-20 trên 1941 kết quả Chỉ tiêu kinh tế tài chính
 • Báo cáo tài chính là phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn tại một thời điểm, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp..

  doc76p lazycat228 20-11-2011 825 430   Download

 • "Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực trạng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng tham khảo nhé.

  pdf265p qlngoc 22-05-2014 93 45   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam trình bày lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp và hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong ngành dịch vụ hàng không; thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

  pdf241p cuong300 23-05-2014 75 38   Download

 • Luận án nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết, nghiên cứu và đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đề xuất các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính dành riêng cho các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf235p sutihana 06-12-2016 39 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Luận án nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu ứng dụng trong phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và khảo sát thực trạng sử dụng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong ở các doanh nghiệp này.

  pdf201p change00 04-05-2016 35 11   Download

 • Cuốn sách "Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000" giúp người đọc hình dung được quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới nới chung và của từng nước nói riêng bằng ngôn ngữ định lượng. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các số liệu tổng hợp về kinh tế - tài chính toàn cầu chia theo khối nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p doinhugiobay_00 01-11-2015 23 8   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000", phần 2 trình bày các nội dung: Kinh tế tài chính thế giới qua số liệu chi tiết của các nước (thương mại quốc tế, chỉ tiêu tài chính tiền tệ), giới thiệu một số tổ chức quốc tế (các tổ chức tiền tệ quốc tế, các tổ chức thương mại quốc tế, Hiệp hội và Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf160p doinhugiobay_00 01-11-2015 15 8   Download

 • Bài viết Dự báo thay đổi chính sách thế giới tác động đến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam tập trung đánh giá ảnh hưởng của một số chính sách tài chính quan trọng trên thế giới kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 11 0   Download

 • Thống kê kinh doanh ra đời và phát triển theo sự phát triển của quá trình sản xuất và phân công lao động xã hội. Trong các chế độ phong kiến và chiếm hữu nô lệ, thống kê kinh doanh mới chỉ tiến hành hạch toán các chỉ tiêu hiện vật, rất đơn giản. Thống kê kinh doanh phát triển nhanh, phong phú cả về quy mô tổ chức cũng như về phương pháp luận và hệ thống các chỉ tiêu kinh tế trong nền kinh tế thị trường của các nước đã hoặc đang phát triển....

  doc100p 01235772992 23-02-2010 1483 550   Download

 • Khi tôi đọc các website về kinh tế, tài chính như Market Watch, Washington Post, Financial Times, Forbes, Yahoo! Finance, CNN Money thậm chí cả trang AskMen... tôi luôn thấy có một phần là personal finance (tài chính cá nhân) để trao đổi những vấn đề về tài chính cá nhân.

  doc42p luongsonhuy 24-12-2009 441 194   Download

 • Trên thực tế, công tác phân tích tài chính đã được thực hiện tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của quản lý do hệ thống chỉ tiêu phân tích chưa được xây dựng một cách phù hợp. Xuất phát từ nhận thức trên, luận án đã chọn đề tài "Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam"

  pdf241p bidao13 17-07-2012 193 83   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh do GV. Trần Thị Hương biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt32p insert_12 20-08-2013 172 46   Download

 • Trên thực tế, công tác phân tích tài chính đã được thực hiện tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của quản lý do hệ thống chỉ tiêu phân tích chưa được xây dựng một cách phù hợp

  pdf241p matbuon_266 19-07-2012 64 24   Download

 • Nhằm khẳng định tiềm lực tài chính cho việc thực hiện dự án. Phân tích những kết quả hạch toán kinh tế của dự án.Để đạt được mục đích trên, trong quá trình phân tích tài chính cần áp dụng những phương pháp phân tích phù hợp và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết. thiết.

  pdf37p linhlan1903 04-11-2013 72 23   Download

 • Công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cơ khí xây dựng. Hàng năm Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như Giá trị tổng sản lượng, tổng doanh thu, cơ cấu mặt hàng, quá trình sản xuất kinh doanh. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đó Công ty đã không ngừng đổi mới về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hiệu quả và hoàn thiện hơn. 3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Giám đốc: Là đại diện pháp nhân trong...

  pdf43p ttcao8 29-08-2011 68 17   Download

 • Luận văn đã tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của dự án dựa trên phương án cơ sở và phân tích độ nhạy trong phân tích tài chính dự án. Kết quả của phân tích kinh tế giúp cho chủ đầu tư quyết định có nên đầu tư cho dự án hay không? Định hướng cho Chủ tư về phương thức huy động vốn, các cơ chế về tài chính để dự án đạt được mức sinh lợi hợp lý, đảm bảo cho dự án hoạt động bền vững, lâu dài và hiệu quả.

  pdf86p dledangnguyen 04-06-2017 5 3   Download

 • Mẫu số 3-PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:.Đơn vị: triệu đồng So với cùng kỳ Kỳ báo cáo năm trước (%) Số tiền Số tiền Số lượng Số lượng bảo hiểm bảo hiểm Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Chuyến Số máy bay Số xe được bảo hiểm...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 30 2   Download

 • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là thành phẩm, giá vốn hàng bán, doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.

  doc65p tambq39 20-10-2010 741 497   Download

 • Mục tiêu chung - Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. - Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển.

  doc15p tambq39 20-10-2010 344 191   Download

 • Bài giảng 3 Các chỉ số kinh tế vĩ mô Lecture 3: Macroeconomic Indicators Các chỉ số cơ bản • • • • Sản lượng, thu nhập, chi tiêu Các chỉ số tiền tệ Các chỉ số tài khóa Tài sản tài chính Macroeconomics, Fall 2010

  pdf12p mymemory1212 16-02-2011 334 153   Download

Đồng bộ tài khoản