Chỉ tiêu thống kê

Xem 1-20 trên 2082 kết quả Chỉ tiêu thống kê
 • Bài thuyết trình Chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: hệ thống chỉ tiêu kết quả sản xuất trong doanh nghiệp, giới thiệu chung về doanh nghiệp, tài liệu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp.

  pdf33p nluu9184 28-04-2014 38 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nền kinh tế tri thức và các chỉ tiêu thống kê phản ánh', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p hoangthithuhuonga12 02-05-2013 44 8   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày sự cần thiết và tính cấp bách của việc nghiên cứu xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh nói chung và những thông tin thống kê cấp tỉnh để tính các chỉ tiêu thống kê quóc gia, các vấn đề chung của việc nghiên cứu xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và những thông tin thống kê cấp tỉnh để tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf63p tsmttc_003 06-06-2015 20 6   Download

 • Nội dung, phạm vi, nguyên tắc chủ yếu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Hệ thống chi tiêu thống kê công nghiệp qua các thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hóa

  pdf66p ponds_12 30-12-2013 18 5   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu xây dựng makét Niên giám Thống kê theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia" được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu xây dưng được makét Niêm giám Thống kê quốc gia phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Thủ tường Chính phủ ban hành và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người sửa dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf401p tsmttc_003 06-06-2015 27 4   Download

 • Bài viết khái quát mối quan hệ giữa chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê với quản lý thông tin KH&CN, hiện trạng về các chỉ tiêu thống kê nguồn lực thông tin KH&CN. Đề xuất nhóm chỉ tiêu thống kê về “Nguồn lực thông tin KH&CN” trong hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN của Việt Nam.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 9 3   Download

 • Là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian.Phân tích sự biến động của hiện tượng qua thời gian. Dự đoán mức độ của các hiện tượng trong tương lai. kết cấu của dãy số thời gian : 2 phần thời gian cà các chỉ tiêu về hiện tưỡng nghiên cứu

  pdf35p phuongpro_90 21-10-2011 419 106   Download

 • Tài liệu tham khảo HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH ban hành theo quyết định số 2331/QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011

  xls26p thewalkingdead 31-10-2011 54 11   Download

 • Dãy số thời gian là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Nội dung chương 5 sau đây sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về dãy số này, cách sử dụng nó trong phương pháp thống kê.

  pdf7p uocvong09 19-10-2015 15 3   Download

 • Chương 2 trình bày những vấn đề về thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp. Những nội dung cần nắm trong chương này đó là: Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê kết quả sản xuất, hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, phương pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất.

  pdf60p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 9 3   Download

 • Chương 1 - Các khái niệm và thuật ngữ trình bày các khái niệm như: Thống kê học – thống kê kinh tế học, tổng thể thống kê – đơn vị tổng thể thống kê, tiêu thức thống kê, chỉ tiêu thống kê, các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê.

  pdf33p lalala02 12-11-2015 7 1   Download

 • Kinh doanh là vấn đề tất yếu để Doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Và trong Doanh nghiệp thương mại lưu chuyển hàng hóa là cốt lõi, là mầm sống.Đây là quá trình vận động hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng dưới hình thức trao đổi hàng hóa và tiền tệ. Việc lưu chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên liên tục để đảm bảo Doanh nghiệp luôn trong trạng thái vận động và phát triển.

  doc8p lazycat228 18-10-2011 573 135   Download

 • Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng và các Cục chuyên ngành:...

  pdf4p chanhthu 24-06-2009 195 43   Download

 • Diện tích và cơ cấu đất 1. Mục đích, ý nghĩa Diện tích và cơ cấu phản ánh hiện trạng sử dụng đất phục vụ việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả, là căn cứ để nghiên cứu hoàn chỉnh chính sách pháp luật về đất đai, là yếu tố để tính các chỉ tiêu thống kê có liên quan như: mật độ dân số, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích, hiệu quả trên một đơn vị đất… 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính...

  pdf0p yenhoangbank321 25-06-2013 27 6   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

  doc9p datqueqp 05-04-2011 81 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI CỦA QUỐC GIA; BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

  pdf74p bupbebaggo 15-01-2013 17 2   Download

 • Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 6 0   Download

 • Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải".

  pdf22p talata_1 11-12-2014 9 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3573:2009 quy định các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ, quy định các phương pháp tính các chỉ tiêu đó theo các số liệu thống kê thu được khi đo các chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva12 12-08-2016 0 0   Download

 • Bài 1: Hãy liên hệ thực tế 3 bước nghiệp vụ chủ yếu trong 1 đơn vị (vi mô) hay trong một ngành, 1 vùng lãnh thổ (vĩ mô) Bài 2: Từ một tổng thể mà Anh (Chị) liên hệ trong thực tế, hãy xác định đơn vị tổng thể, tổng thể mẫu, liệt kê 5 tiêu thức thống kê và 2 chỉ tiêu thống kê.

  doc26p haclong054 03-10-2011 453 181   Download

Đồng bộ tài khoản