Chia tách ngân hàng

Xem 1-17 trên 17 kết quả Chia tách ngân hàng
 • Dự thảo Thông tư chỉ bao gồm sáp nhập, hợp nhất, thay đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng, không quy định việc chia, tách tổ chức tín dụng. Việc hợp nhất tổ chức tín dụng bao gồm 6 trường hợp: ngân hàng với ngân hàng; công ty tài chính với ngân hàng; công ty tài chính với công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính với công ty cho thuê tài chính; các quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất thành một quỹ tín dụng nhân dân; các tổ chức tài chính vi mô...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 16 1   Download

 • Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân, thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN...

  doc42p trongthuy 18-08-2009 326 43   Download

 • Trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Đất nước, nhu cầu về vốn để đầu tư, phát triển nền kinh tế đang là một vấn đề bức xúc, mọi nguồn vốn trong và ngoài nước đang được chú ý khai thác để đáp ứng nhu cầu bức thiết đó.

  pdf91p kmkmkmkmkm 11-09-2012 98 37   Download

 • NHNo&PTNT huyện Kinh Môn là một chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam trụ sở nằm trên địa bàn Thị trấn An Lưu - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương. NHNo&PTNT huyện Kinh Môn trước tháng 4 năm 1997 thuộc NHNo&PTNT huyện Kim Môn. Do sự chia tách của địa bàn hành chính của Nhà nước, NHNo&PTNT huyện Kim Môn được chia tách thành hai ngân hàng (NHNo&PTNT huyện Kinh Môn và NHNo&PTNT huyện Kim Thành).

  pdf7p ttcao6 24-08-2011 83 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp một thành viên góp vốn trong ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài bị mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách dẫn đến việc hình thành một pháp nhân mới', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoconbunngu 27-01-2011 80 12   Download

 • 2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu( đồng nghĩa với việc chia tách hay phát hành cổ phiếu thưởng). 3. Phát hành thêm cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu. 4. Mua cổ phiếu quỹ.5. Bán cổ phiếu quỹ...

  doc1p nnh_tcdn 07-09-2009 808 135   Download

 • Đầu TK 19 NN tiến hành can thiệp vào hoạt động NH. Tách một hoặc một số NH ra chuyên phát hành tiền mà không được kinh doanh - NH phát hành. NN tiến hành quốc hữu hoá các NH phát hành và đổi tên thành NHTW. Để tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô NN giao NHTW hoạt động độc lập với chính phủ. NH được chia làm 2 cấp: NHTW có chức năng quản lý tiền, tín dụng; và các NHTG có chức năng KDTT hay còn gọi là NHTM....

  ppt444p thjennenhox 28-08-2013 87 46   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định s...

  doc10p mychau 18-08-2009 123 22   Download

 • Kho tiền phải đầy đủ các phương tiện để chống mối mọt, ẩm mốc, cháy nổ, trộm cắp - vị trí kho quĩ - Hệ thống khoá: 3 chìa, phân tách chức năng: Thủ quĩ, kế toán, Giám đốc - Tiền phải được sắp xếp khoa học - Giới hạn người không có trách nhiệm tiếp xúc với tiền - Ra vào kho tiền không được mang túi - Những bó tiền kiểm đếm của thủ quĩ nào phải có tem riêng của thủ quĩ đó dán niêm phong ...

  pdf42p tab_12 29-07-2013 43 10   Download

 • Tái cơ cấu doanh nghiệp là một giải pháp nhằm tăng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh của một tập đoàn, nhóm công ty có cùng sở hữu của một hoặc một số nhà đầu tư. Tái cơ cấu là việc sắp xếp lại cơ cấu các công ty con trong tập đoàn, bằng cách xây dựng lại cấu trúc ngành nghề và vốn kinh doanh, thay đổi các chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, mua bán tài sản, vốn góp, cổ phần trong các công ty thành viên trong cùng tập đoàn. Quá trình tái cơ cấu doanh...

  pdf6p bingo_do 26-05-2010 201 88   Download

 • Bài nghiên cứu Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư nhằm mô tả tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính. Chúng tôi chia tách tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư thành các thành phần qun trọng để hiểu sâu hơn thành quả và hoạt động tương lai của công ty. Vai trò của đòn bẩy và tầm quan trọng của nó đối với phân tích tỷ suất sinh lợi cũng được chúng tôi đề cập.

  pdf22p idol_12 28-04-2014 316 65   Download

 • Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf36p lawttnh13 13-11-2009 148 19   Download

 • Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày...

  pdf12p lawttnh18 19-11-2009 87 7   Download

 • Area có thể phân chia: là Area trong đó một lỗi liên kết sẽ phân chia Area thành hai phần tách biệt nhau. Nếu một Area (không phải là Backbone) bị phân chia, và tất cả các Router

  pdf20p kimku1 29-08-2011 43 8   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần, trình bày các nội dung chính: cổ tức của công ty cổ phần, chính sách cổ tức của công ty cổ phần, mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt10p bienyeulan 18-04-2014 105 28   Download

 • Trên bước đường làm giàu, bạn có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng khủng khiếp: thiếu vốn trầm trọng, công ty nợ ngân hàng, đối tác thì nợ công ty. Nhưng đam mê và hoài bão làm giàu sẽ là ngọn lửa soi đường giúp bạn tìm thấy lối ra. Đỗ Bá Huy - KKG - Kẻ húc đầu vào tường - chia sẻ về một thời khó khăn đã trải qua. Choang! Tách café trên bàn làm việc của anh bạn tôi nát vụn, phần nào là hệ quả việc đổ sập công ty anh.

  pdf7p xavi1357 18-02-2011 69 17   Download

 • Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán - Bài 4: Tài chính hành vi, trình bày các nội dung: giới thiệu, các hành vi quan sát chủ yếu, những thống kê nhầm lẫn, kế toán bằng trí nhớ, sự chia tách tài sản, tâm lý suy diễn sự tổn tại,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf31p lkhlkh57 16-04-2014 44 14   Download

Đồng bộ tài khoản