Chiến dịch đánh tống 1075

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chiến dịch đánh tống 1075
 • Chiến dịch đánh Tống 1075 là tên gọi chiến dịch do tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt phát động nhằm tấn công quân Tống ở 3 châu dọc theo biên giới Tống - Việt năm 1075-1076.

  doc6p xacchet 14-04-2009 124 22   Download

 • Chiến dịch đánh Tống 1075 là tên gọi của chiến dịch do Lý Thường Kiệt của nhà Lý phát động nhằm tấn công quân Tống ở 3 châu dọc theo biên giới Tống-Việt năm 1075-1076.

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 38 6   Download

 • Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời Hùng Vương thứ 18, cả thảy 20 ông Vua mà tính từ năm Nhâm Tuất (2879) đến năm Quý Mão (258 tr TL) thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông Vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời Thượng cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy.

  pdf13p phalinh4 08-07-2011 41 4   Download

 • Chiến tranh Tống - Việt, 1075-1077 là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11. Giai đoạn đầu, tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã chủ động đánh sang đất Tống trong chiến dịch 10751076; Giai đoạn sau, quân Lý rút về phòng thủ chống lại cuộc nam tiến của đại quân Tống trong năm 1076-1077 và cuối cùng đẩy lui được quân Tống ra khỏi lãnh thổ Đại Việt. Mục lục [xem] .

  pdf14p ordering1122 27-05-2013 43 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản