Chiến lược cntt

Xem 1-20 trên 68 kết quả Chiến lược cntt
 • Chiến lược phát triển CNTT và Truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020. Vai trò và định hướng chiến lược của CNTT trong ngân hàng.

  pdf18p vusuakhongduong 27-04-2009 737 223   Download

 • Chương 4 giúp người học hiểu rõ thế nào là chiến lược ứng dụng CNTT, các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT, những yếu tố đảm bảo thành công trong công nghệ thông tin, các phương pháp xây dựng HTTT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p truongan 12-11-2009 373 281   Download

 • Bài giảng Chương IV: Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam tập trung trình bày hai vấn đề chính chiến lược phát triển CNTT&TT của một số nước; chiến lược phát triển CNTT&TT ở Việt Nam. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt16p cuonghuyen0628 10-11-2015 43 15   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - Chiến lược ứng dụng CNTT giúp các bạn biết được thế nào là chiến lược ứng dụng CNTT? Các giai đoạn đầu tư ứng dụng ứng dụng CNTT; những yếu tố đảm bảo thành công trong ứng dụng CNTT; dự án hệ thống thông tin; phương pháp xây dựng hệ thống thông tin; thách thức trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin.

  pdf23p tuoanh04 19-07-2011 45 6   Download

 • Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp; phân tích các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh của Công ty PAIC; hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty PAIC đến năm 2020.

  pdf103p thangchodien12345678 22-05-2017 5 3   Download

 • Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT nói chung cũng như của mạng Internet nói riêng đã đem lại những ứng dụng to lớn trong các lĩnh vực kinh doanh; đặc biệt là trong công tác marketing.

  ppt60p tt1991tt 19-02-2011 341 162   Download

 • Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT nói chung cũng như của mạng Internet nói riêng đã đem lại những ứng dụng to lớn trong các lĩnh vực kinh doanh; đặc biệt là trong công tác marketing. Vậy Marketing trực tuyến là gì? Về bản chất, đây là hình thức áp dụng các công cụ của CNTT thay cho các công cụ thông thường để tiến hành các quá trình marketing.

  ppt58p chucung 13-01-2011 238 127   Download

 • Ngày nay những ứng dụng của CNTT đã trở nên quá quen thuộc đối với cuộc sống của chúng ta, những ứng dụng CNTT đã chiếm lĩnh và giữ một vài trò rất quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống, văn hoá, nó đã đi sâu, gần gũi với cuộc sống của chúng ta, mỗi đồ dùng thiết yếu mà chúng ta dùng đều có ứng dụng CNTT, ví như: Chiếc điện thoại, máy tính, ôtô hay nhiều vật dùng khác nữa. Nó đã đem lại cho chúng ta những...

  pdf25p chupchup1122 22-03-2013 90 41   Download

 • Chương 6 Bố trí nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, trong chương học này trình bày một số nội dung về: Định nghĩa bố trí nhân sự, quy trình tuyển dụng và bố trí nhân sự, vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực, ảnh hưởng của môi trường đến chiến lược quản trị nguồn nhân lực, duy trì lực lượng lao động hiệu quả.

  ppt19p thuthum 15-04-2014 17 3   Download

 • CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Phát triển ứng dụng CNTT-TT:Xây dựng, phát triển công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử. Phát triển Công nghiệp CNTT-TT, Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, nguồn nhân lực, Năm chương trình trọng điểm, Một số hành động và số liệu kết quả triển khai. ......

  ppt18p monkey68 13-03-2009 504 137   Download

 • Tuỳ hoàn cảnh doanh nghiệp, tổ chức và đất nước nói chung mà đội ngũ CIO có vai trò nhất định.Công việc của các CIO phần lớn các doanh nghiệp hiện nay chưa được đánh giá đúng, đội ngũ CNTT chỉ như bộ phận giúp ban giám đốc triển khai các dự án công nghệ, giúp các phòng ban, bảo trì hệ thống và công việc thường chưa mang tính định hướng, lâu dài.

  pdf10p anhtuyet 10-06-2009 346 78   Download

 • Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT Thường được biết tới với cái tên “Lean Manufacturing” hay “Toyota Production System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả.

  pdf4p hivu69 06-06-2011 112 38   Download

 • Công nghệ thông tin (CNTT) đã, đang và tiếp tục được ứng dụng rộng rãi, mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế - xã hội, góp phần to lớn thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời làm thay đổi cơ bản cách thức quản lý, học tập, làm việc của con người. Rất nhiều nước đã coi sự phát triển CNTT & TT là hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

  pdf138p conchokon 27-11-2012 69 34   Download

 • “Lãnh đạo cao nhất (CEO) trong doanh nghiệp (DN) cần chịu trách nhiệm chính trong hoạch định chiến lược ứng dụng CNTT và thương mại điện tử”, là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Thương mại.

  pdf0p huongdanhoctot_10 12-11-2011 76 29   Download

 • Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 đã nhấn mạnh: "Các ứng dụng CNTT sẽ trở thành thiết bị dạy học chủ đạo trong giảng dạy”. Một trong những ứng dụng CNTT quan trọng đó là phần mềm dạy học. Phần mềm dạy học (PMDH) là một phương tiện dạy học quan trọng, ở cấp độ cao hơn so với các phương tiện dạy học trực quan khác. Bài SKKN Ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy môn TNXH lớp 3, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p somivang123 18-03-2014 131 25   Download

 • CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi Từ chỗ nhận triển khai công việc của những bộ phận khác của công ty, bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) nay được tham gia từ đầu vào các công việc hoạch định kế hoạch hay chiến lược phát triển của doanh nghiệp trên nền tảng CNTT. Vai trò của người đứng đầu bộ phận CNTT doanh nghiệp – CIO – đã thay đổi và họ đã và đang “chạm” vào những thách thức mới.

  pdf11p xavi1357 19-02-2011 65 17   Download

 • Ngay từ tên gọi của quảng cáo trực tuyến (online advertising) đã cho thấy: sử dụng internet và ứng dụng CNTT là yếu tố cấu thành, thậm chí quyết định sự “sinh tồn” của hình thức quảng cáo này. Đứng trước sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin (CNTT), Việt Nam đang ngày càng quan tâm đầu tư cũng như quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị - xã hội.

  pdf6p qsceszwadx 27-09-2012 43 13   Download

 • Học phần 6: An toàn, an ninh thông tin và mạng lưới nằm trong bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về CNTT&TT cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Phần này giới thiệu tổng quan về nhu cầu bảo mật thông tin, xu hướng và các vấn đề bảo mật thông tin, cũng như quá trình xây dựng chiến lược bảo mật thông tin.

  pdf142p levuphongqn 18-08-2015 37 11   Download

 • Đề tài Định hướng phát triển nghề nghiệp nhân viên khối CNTT công ty Nguyễn Kim nhằm trình bày các nội dung chính: giới thiệu khối công nghệ thông tin, định hướng phát triển, mô tả hoạt động và quản lý hoạt động của khối công nghệ thông tin trong công ty.

  pdf20p canon_12 01-04-2014 53 10   Download

 • Chiến lược Quản lý thông tin đã được hoàn toàn-ngày để phản ánh những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực CNTT và môi trường kinh doanh từ việc xuất bản các ấn bản thứ hai. Một nửa trong số các bài đọc trong cuốn sách đã được thay thế để giải quyết các vấn đề hiện tại và tư duy mới nhất trong quản lý thông tin

  pdf43p luly_meo3 08-02-2012 27 9   Download

Đồng bộ tài khoản