Chiến lược công nghiệp hóa

Xem 1-20 trên 1410 kết quả Chiến lược công nghiệp hóa
 • Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển" cung cấp cho người đọc các nghiên cứu: Chiến lược công nghiệp hóa bền vững, những quan điểm lý thuyết về công nghiệp hóa, quá trình chuyển đổi các lý thuyết và tiền đề phát triển ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p doinhugiobay_03 24-11-2015 54 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển", phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phản lại cuộc cách mạng trong lý thuyết phát triển, hai chiến lược phát triển kinh tế - Sử dụng tư tưởng và sản xuất tư tưởng, chính sách công nghiệp ở Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_03 24-11-2015 25 10   Download

 • Tư duy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong thời kì hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới phải thay đổi căn bản. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn "hậu WTO" của Việt Nam: Lộ trình và đột phá".

  pdf10p nghe0210 22-01-2016 13 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Phân công quốc tế ngày nay tại vùng châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p doinhugiobay_03 21-11-2015 24 12   Download

 • Trong 10 năm qua kinh tế Việt Nam phát triển khá nhanh, chủ yếu nhờ công nghiệp được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 1993-1997, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân 8,5% năm nhưng riêng công nghiệp tăng độ 13%. Trong giai đoạn gần đây (1998-2002), GDP tăng bình quân 7% và riêng công nghiệp tăng độ 10%.

  pdf17p thuyha 24-06-2009 370 109   Download

 • Bối cảnh quốc tế và triển vọng đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong giai đoạn tới Kinh tế thế giới đang phát triển trong bối cảnh mới, với hai xu hướng lớn bao trùm là toàn cầu hóa và chuyển sang kinh tế tri thức. Theo hai xu hướng đó, nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc và toàn diện, cả về trình độ công nghệ, cơ cấu sản phẩm lẫn thể chế kinh tế. Đó là "trạng thái chuyển đổi có ý nghĩa thời đại" với hàm...

  pdf34p hieule_vcu 04-04-2010 587 250   Download

 • Trong những năm qua, từ vai trò, sự cần thiết của việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra những tiền đề, những điều kiện phát triển kinh tế – xã hội để thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf111p bidao13 17-07-2012 113 41   Download

 • Lý luận về vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển. Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa ở Thái Lan (thời kỳ 1961 - 2004) và bài học kinh nghiệm. Khả năng vận dụng một số kinh nghiệm về vai trò nhà nước trong công nghiệp hóa Thái Lan vào công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay

  pdf119p one_12 03-01-2014 68 27   Download

 • Các nền kinh tếphát triển trên thếgiới đang chuyển sang kinh tếtri thức với những thay đổi sâu sắc vềcách thức hoạt động sản xuất kinh doanh, cách tổchức quản lý, cơcấu kinh tế, cơcấu lao động, vịtrí con người trong sản xuất. Cách mạng tri thức, cách mạng thông tin với tính cách là hệquảcủa kinh tế thịtrường ởtrình độcao hiện đang thúc đẩy kinh tếtri thức phát triển mạnh mẽ.

  pdf460p nokia_12 09-05-2013 49 11   Download

 • Một số vấn đề tiếp cận trong nghiên cứu về công nghiệp hóa trình bày những nội dung chính như sau: Nghiên cứu về công nghiệp hóa, bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu lý luận về công nghiệp hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p dienham63 09-12-2015 11 1   Download

 • Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn.

  ppt39p kingkinking 18-04-2011 579 211   Download

 • Bước tới: menu, tìm kiếm Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v..Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa.

  ppt39p duriphuoc 22-04-2011 430 157   Download

 • + Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa : - CNH nhằm cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu - Công nghiệp hóa là để trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Xây dựng nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại,...

  ppt31p trinhvang 18-01-2013 74 22   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay, mỗi nước đều chọn cho mình một hướng đi thích hợp để cùng tiến tới mục tiêu là ổn định và phát triển lâu dài nền kinh tế. Hướng đi mà được nhiều nước lựa chọn là "công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu".

  doc11p kutin1206 04-12-2013 59 11   Download

 • Dưới đây là bài giảng chính sách phát triển bài 14: Chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam trình bày về Việt Nam có có nên đi theo hướng của những con Hổ, Việt Nam làm ăn thế nào với EOI, tại sao EOI không có kết quả tốt tương tự ở Việt Nam, Việt Nam ở đâu ngày nay. Tham khảo tài liệu này nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  pdf13p phuongpham357 26-07-2014 21 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 9: Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển trình bày về thương mại và tăng trưởng/phát triển, lý thuyết tăng trưởng và vai trò của thương mại, tăng trưởng chậm đi và bẫy thu nhập trung bình, bi quan xuất khẩu, luồng tư duy dòng chính về thương mại và chiến lược công nghiệp hóa.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 31 5   Download

 • Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống...

  pdf15p truongan 19-11-2009 307 183   Download

 • Tài liệu " Các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo Việt Nam " trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả xuất khẩu gạo trong chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, tầm quan trọng của ngành lương thực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đánh giá tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo của Việt nam trong thời gian qua, các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo Việt nam trong thời gian tới. ...

  pdf25p dibovaodoi09 29-10-2011 421 168   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "nghiên cứu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong nền kinh tế"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc23p buiduongson3 08-05-2010 168 90   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "công nghiệp hoá , hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước ta trong những năm trước mắt"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p buiduongson3 08-05-2010 150 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản