» 

Chiến Lược Phân Phối

 • CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI Bản chất và chức năng của các kênh marketing Tổ chức và hoạt động của kênh Hoạch định và quyết định kênh phân phối Tổ chức hệ thống bán lẻ Tổ chức hệ thống bán sỉ Tổ chức lực lượng bán hàng 1. Việc lựa chọn chiến lược phân phối rất quan trọng. Người bán hàng nào cũng phải cố gắng làm sao cho hàng hóa của mình luôn có sẵn trên thị trường mục tiêu.

  lulanphuong 26-02-2013 881 282

 • Phân phối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian. Bộ sưu tập tài liệu Các chiến lược phân phối sản phẩm hiệu quả dành cho các bạn tham khảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp một cách tốt nhất.

  tuyetle26 15-10-2013 519 31

 • + Xem thêm 5 BST Chiến Lược Phân Phối khác
 • Đề tài: "Chiến lược phân phối của cà phê Trung Nguyên như thế nào, để trong vòng 5 năm đã có mặt tại mọi miền đất nước. Và đâu là thành công và thất bại trong chiến lược phân phối của Trung Nguyên"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "chiến lược phân phối của cà phê trung nguyên như thế nào, để trong vòng 5 năm đã có mặt tại mọi miền đất nước. và đâu là thành công và thất bại trong chiến lược phân phối của trung nguyên"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 61p hongtham1d 03-05-2011 2116 898

 • CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

  Chiến lược phân phối Là tập hợp các nguyên tắc nhờ đó các doanh nghiệp có thể đạt mục tiêu phân phối trên thị trường mục tiêu. Tài liệu tham khảo dành cho các bạn nâng cao kiến thức của mình.

  ppt 32p hongtham1d 19-04-2011 1927 761

 • Giáo trình Marketing - chiến lược phân phối

  Phân phối là quá trình giúp chuyển giá trị thương hiệu từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng, thể hiện qua nhiều phương thức và hoạt động khác nhau. Tài liệu tham khảo Giáo trình Marketing về chiến lược phân phối dành cho các bạn sinh viên và nhân viên nâng cao kiến thức.

  pdf 17p phongvan89 03-08-2010 433 253

 • Phương pháp lựa chọn chiến lược phân phối hiệu quả

  Việc lựa chọn chiến lược phân phối rất quan trọng. Người bán hàng nào cũng phải cố gắng làm sao cho hàng hóa của mình luôn có sẵn trên thị trường mục tiêu. Có hai cách lựa chọn là bán hàng hoặc bán hàng thông qua những người trung gian.

  pdf 5p anhdao_1 28-11-2012 88 34

 • Bài giảng Chương 7: Chiến lược phân phối quốc tế

  Hiểu rõ khái niệm, mục đích, chức năng và yêu cầu đối với hoạt động phân phối - Hiểu và vận dụng các phương thức phân phối, kênh phân phối và có khả năng lựa chọn trung gian phân phối - Hiểu và vận dụng các chiến lược phân phối quốc tế - Có khả năng quản lý kênh phân phối quốc tế

  pdf 46p page_12 14-08-2013 56 12

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - Chiến lược phân phối

  Trong nội dung của chương 8 Chiến lược phân phối của Quản trị marketing nhằm giới thiệu phân phối trong marketing mix, giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, các căn cứ lựa chọn kênh phân phối.

  pdf 38p top_12 19-04-2014 12 5

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Marketing cơ bản Chương 8: Chiến lược phân phối nhằm phân tích tâm quan trọng của hoạt động phân phối, giới thiệu các kênh phân phối, giới thiệu một số trung gian phân phối, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phân phối, trình bày một số hình thức phân phối.

  pdf 20p wide_12 30-07-2014 24 5

 • Bài giảng chương 7: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Chiến lược phân phối trình bày về bản chất của các kênh tiếp thị. Kênh phân phối là tập hợp các cá nhân hoặc các tổ chức, hoặc hỗ trợ việc chuyển nhượng quyền sở hữu 1 hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó, khi chuyển nó từ người sản xuất đền người tiêu dùng.

  pdf 19p model_12 23-04-2014 15 4

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8 Chiến lược phân phối

  Mục tiêu của chương 8 Chiến lược phân phối trình bày về tầm quan trọng của phân phối trong marketing, khái niệm về kênh phân phối, lựa chọn kênh phân phối.

  pdf 20p six_12 14-03-2014 9 4

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị chiến lược phân phối

  Mục tiêu chương 8 Quản trị chiến lược phân phối thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm làm rõ bản chất và phân loại kênh phân phối, phân tích tổ chức và hoạt động kênh phân phối, phân tích các quyết định thiết kế kênh phân phối, phân tích các quyết định quản trị kênh phân phối.

  pdf 62p narrow_12 16-07-2014 10 3

 • Tiểu luận: Thu thập tài liệu có liên quan “chiến lược phân phối” của một hoặc hai doanh nghiệp du lịch ở cần Thơ

  Trong du lịch, chiến lược phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng và có sắc thái riêng. Điều này xuất phát từ đặt trưng khác biệt của các sản phẩm dịch vụ du lịch so với các lĩnh vực sản xuất hàng hóa khác.

  pdf 16p xuka_12 17-12-2013 16 2

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chiến lược phản đối của Unilever Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường bán lẻ và suy giảm tiêu dùng giai đoạn 2008-2009

  Lý luận về vấn đề chiến lược phân phối trong kinh doanh, thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phân phối của Unilever trong bối cảnh hiện nay.

  pdf 113p seven_12 11-03-2014 18 10

 • Chiến lược phân phối

  1 Bản chất và chức năng của các kênh marketing Vì sao phải sử dụng trung gian marketing? Giới trung gian marketing, qua những tiếp xúc, kinh nghiệm, sự chuyên môn hóa và quy mô hoạt động của họ đã đem lại cho nhà sản xuất nhiều điều lợi hơn so với việc nhà sản xuất tự phân phối. Sử dụng giới trung gian phân phối có thể đem lại những sự tiết kiệm khá lớn

  pdf 11p thuytranptit511 05-09-2009 1755 581

 • Bài giảng Marketing căn bản_Chương 5: Chiến lược phân phối sản phẩm

  Nội dung trình bày: Tầm quan trọng của phân phối; Các chức năng của nhà phân phối; Hoạt động bán sỉ, bán lẻ; Các đại lý môi giới. Tài liệu tham khảo dành cho các bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.

  ppt 22p cuulong24 02-07-2010 810 497

 • Bài giảng môn Marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  •Phân phối là tiến trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, thể hiện qua nhiều phương thức và hoạt động khác nhau •Vai trò phân phối là đưa sản phẩm đến thị trường mục tiêu qua các hệ thống kênh phân phối

  ppt 17p member7 12-05-2010 948 491

 • Đề tài " TRÌNH BÀY CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT XE GẮN MÁY "

  Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía thị trường. Để làm được điều này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh hướng theo thị trường, theo khách...

  doc 20p huynhthihoa41191 10-03-2011 623 323

 • CHƯƠNG 8 Chiến lược phân phối (Placing strategy)- Ths. Đinh Tiến Minh

  CHƯƠNG 8 Chiến lược phân phối (Placing strategy) Mục tiêu chương 8 1. Giới thiệu về phân phối trong marketing 2. Giới thiệu các kênh phân phối phổ biến 3. Trình bày các căn cứ lựa chọn kênh phân phối 4. Giới thiệu các hình thức phân phối 5. Giới thiệu một số hoạt động phân phối vật chất 8.1 Tầm quan trọng của phân phối trong marketing 8.1.1 Khái niệm Phân phối là tiến trình chuyển...

  pdf 20p ngoanthoa 22-01-2010 712 321

 • CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH

  Vì sao phải sử dụng trung gian marketing? Giới trung gian marketing, qua những tiếp xúc, kinh nghiệm, sự chuyên môn hóa và quy mô hoạt động của họ đã đem lại cho nhà sản xuất nhiều điều lợi hơn so với việc nhà sản xuất tự phân phối. Sử dụng giới trung gian phân phối có thể đem lại những sự tiết kiệm khá lớn

  pdf 10p trangdai 13-10-2009 526 219

 • Chương 5: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

  1. Khái niệm phân phối a. Khái niệm phân phối Là quá trình chu chuyển SP từ nhà SX đến người tiêu dùng Làm thay đổi sở hữu SP qua trung gian Giúp cung – cầu khớp với nhau qua đó DN sáng tạo ra dịch vụ.

  ppt 18p le_truc_thi 08-09-2011 357 151

 • Thiết lập chính sách phân phối

  Hệ thống kênh phân phối đặc biệt rất quan trọng đối với sự phát triển của Doanh nghiệp và nắm vai trò nồng cốt của bộ phận kinh doanh. Khách hàng tiêu dùng biết đến thông tin nhãn hàng và tiêu thụ sản phẩm thương hiệu của Doanh nghiệp được hiệu quả hay không là do hệ thống kênh phân phối, phân phối hàng hóa phù hợp từng vùng của thị trường, độ bao phủ sản phẩm một cách...

  ppt 32p nguyenthao1669 24-10-2011 232 145

 • + Xem thêm 810 Chiến Lược Phân Phối khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản