Chiến lược sinh kế bền vững

Xem 1-10 trên 10 kết quả Chiến lược sinh kế bền vững
 • Sinh kế bền vững là một mối quan tâm đặt lên hàng đầu hiện nay của con người. Nó là điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển, nâng cao đời sống của con người nhưng vẫn đáp ứng được đòi hỏi về chất lượng môi trường tự nhiên.

  doc48p minhnhop89 18-05-2011 385 136   Download

 • Ebook gồm các chương chính: Giới thiệu, những bài học kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ sinh kế khu vực ven biển, hỗ trợ sinh kế tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế - bài học từ Việt Nam, đề xuất phương án quản lý quỹ giảm nghèo trong hợp phần LMPA, đánh giá và chiến lược tín dụng, giám sát và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf167p peheo_1 29-07-2012 263 121   Download

 • Phát triển NNBV là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng chung của nền kinh tế nhưng không làm suy thoái môi trường tự nhiên – con người và đảm bảo được sinh kế bền vững trên mức nghèo đói cho người dân nông thôn.  Vì thế phát triển NN bền vững là mô hình phát triển mà trong đó có sự ràng buộc giữa tăng trưởng nông nghiệp và tăng trưởng chung nền kinh tế, với môi trường tự nhiên, sự nghèo đói và môi trường con người ở nông...

  pdf34p lotus_123 09-12-2012 209 74   Download

 • Xã hội phát triển, nhu cầu đời sống của con người được nâng cao. Do đó sự can thiệp của con người vào tài nguyên môi trường đang làm cho sự suy thoái tài nguyên môi trường một cách trầm trọng như: giới hạn sinh thái bị phá vỡ, các thành phần môi trường bị suy thoái, ô nhiễm và gây nhiều thảm hoạ.

  pdf90p lux_12 14-06-2013 123 46   Download

 • Trong tiến trình phát triển và hội nhập, để phát triển bền vững, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch phát triển riêng nhưng không nằm ngoài khuôn khổ hoạch định chung của toàn thế giới. Phát triển bền Trong tiến trình phát triển và hội nhập, để phát triển bền vững, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch phát triển riêng nhưng không nằm ngoài khuôn khổ hoạch định chung của toàn thế giới.

  pdf96p luuquicuong 11-01-2011 171 74   Download

 • Mục tiêu chính của dự án là phát triển và mở rộng công nghệ nuôi ngao (bao gồm cả sản xuất giống và nuôi thương phẩm) để duy trì sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ở các tỉnh ven biển miền Trung và phát triển một chiến lược góp phần vào việc quản lý bền vững môi trường thuỷ sinh thông qua việc nuôi ngao để cải thiện, tận dụng nước thải từ ao nuôi tôm. Trong 6 tháng trước, dự án triển khai tập trung vào 2 nội dung dưới đây: (1) chuẩn bị nội dung thảo...

  pdf39p hoa_bachhop 07-03-2012 66 20   Download

 • Mục tiêu chính của dự án là phát triển và mở rộng công nghệ nuôi ngao (bao gồm công nghệ nuôi thương phẩm và sản xuất giống) nhằm duy trì ổn định sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển các tỉnh miền Trung và phát triển một chiến lược góp quản lý bền vững môi trường thuỷ sinh thông qua việc nuôi ngao để cải thiện môi trường nước thải của hoạt động nuôi tôm.

  pdf36p hoa_bachhop 07-03-2012 52 18   Download

 • Mục tiêu chính của dự án là phát triển và mở rộng công nghệ nuôi ngao (bao gồm công nghệ nuôi thương phẩm và sản xuất giống) nhằm duy trì ổn định sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển các tỉnh miền Trung và phát triển một chiến lược góp quản lý bền vững môi trường thuỷ sinh thông qua việc nuôi ngao để cải thiện môi trường nước thải của hoạt động nuôi tôm.

  pdf19p hoa_bachhop 07-03-2012 40 9   Download

 • Mục tiêu chính của dự án là phát triển và mở rộng công nghệ nuôi ngao (sản xuất giống và nuôi thương phẩm), nhằm góp phần ổn định sinh kế của cộng đồng cư dân nghèo ở các tỉnh ven biển miền Trung và phát triển một chiến lược quản lý môi trường nước bền vững thông qua việc nuôi ngao để xử lý các chất thải từ các trang trại nuôi tôm. Rất nhiều hoạt động đã được tiến triển tốt.

  pdf35p tam_xuan 06-03-2012 35 7   Download

 • Vấn đề nảy sinh tranh cãi nhiều nhất của công ty chính là ý nghĩa thực sự của biểu tượng BMW với “Hai màu xanh da trời và trắng, chia xen kẽ theo góc tư hình tròn". Theo tiến sĩ Florian Triebel, ủy viên hội đồng quản trị của BMW AG, cho rằng "Có hai giai thoại tiêu biểu về nhãn hiệu và biểu tượng BMW với hai mảng màu xanh trắng này, Một bên thì cho là biểu tượng BMW tượng trưng cho cánh quạt. Số còn lại thì cho rằng nó liên quan đến vùng Bavaria - Nơi...

  pdf5p cuctim_1 27-12-2012 43 1   Download

Đồng bộ tài khoản