» 

Chiến Lược Tăng Trưởng

 • Báo khoa học “Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội (Viettel)”

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo khoa học “phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội (viettel)”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 30p voikon90 10-11-2010 948 479

 • Chiến lược tăng trưởng và chiến thuật phòng vệ

  Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng các chiến lược tăng trưởng (growth strategy). Chiến lược tăng trưởng có thể được thực hiện thông qua các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A, mergers and acquisitions) hoặc tự tăng trưởng bằng nguồn lực sẵn có (internal organic growth) tuỳ thuộc vào nhận định về thị...

  pdf 5p muathulamebay 18-08-2010 150 54

 • 4 chiến lược tăng trưởng thông minh

  Vấp phải sự cạnh tranh lớn? Hãy xem các chiến lược tăng trưởng sẽ giúp bạn đạt được thành công mà mình mong đợi. Nếu bạn đang điều hành một công ty mới thì công ty này phải tăng trưởng. Nhưng sự tăng trưởng đó bắt nguồn từ đâu? Bạn có thể tạo ra một thị trường hoàn toàn mới hoặc có thể ra nhập một thị trường lớn theo một cách hoàn toàn mới. Nói cách khác là bạn...

  pdf 5p bibocumi6 26-09-2012 67 27

 • Tiểu luận: Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung của Công ty Cổ phần Kinh Đô

  Trong phạm vi bài viết Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung của Công ty Cổ phần Kinh Đô chỉ nghiên cứu về các hướng chiến lược trong chiến lược tăng trưởng tập trung của Công ty Cổ phần Kinh Đô. Nội dung bài viết sẽ chủ yếu tập trung khái quát các chiến lược, phân tích ma trận SWOT, đánh giá và đề ra giải pháp.

  pdf 43p model_12 24-04-2014 28 12

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm hệ thống hóa lý luận chung về môi trường kinh doanh, chiến lược tăng trưởng và giới thiệu về hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích rõ môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống...

  pdf 103p violet_12 23-05-2014 16 8

 • Báo cáo khoa học: Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội (Viettel)

  Báo cáo khoa học: Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội (Viettel) nhằm giới thiệu chung về Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL), phân tích môi trường, phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược kinh doanh của Viettel.

  pdf 27p orange_12 05-06-2014 9 5

 • Tiểu luận: Chiến lược tăng trưởng tập trung của tập đoàn Kinh Đô

  Nội dung Chiến lược tăng trưởng tập trung của tập đoàn Kinh Đô trình bày: giới thiệu về Kinh Đô, chiến lược tăng trưởng tập trung, kết quả đạt được.

  pdf 21p four_12 24-03-2014 15 4

 • Tiểu luận: Chiến lược tăng trưởng của Công ty ô tô Trường Hải

  Chiến lược tăng trưởng của Công ty ô tô Trường Hải nhằm giới Thiệu về công ty, chiến lược tăng trưởng, thành công đạt được. Bài tiểu luận trình bày khoa học, khái quát được vấn đề.

  pdf 9p four_12 24-03-2014 6 2

 • Đề tài " Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội Viettel "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội viettel "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 30p sunrise09 23-11-2010 505 282

 • Báo cáo: Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội (Viettel)

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo: phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội (viettel)', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 30p chuoi_cathegioi 30-09-2012 109 51

 • Chiến lược tăng trưởng với chiến thuật phòng vệ

  Chiến lược tăng trưởng có thể được thực hiện thông qua các hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A, mergers and acquisitions) hoặc tự tăng trưởng bằng nguồn lực sẵn có (internal organic growth) tùy thuộc vào nhận định về thị trường, về công nghệ, về trình độ quản lý (nhân sự), về tiềm lực tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của ban giám đốc.

  pdf 9p minhtriet000 19-11-2010 37 10

 • Luận văn tốt nghiệp: Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến 2003

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của việt nam từ nay đến 2003', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p tengteng11 13-12-2011 48 8

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 3: Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

  Mục tiêu chương 3 Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giải thích vai trò và tiến trình hoạch, định chiến lược trong công ty Thảo luận về cách thiết kế hồ sơ kinh doanh và các chiến lược tăng trưởng, vai trò của marketing trong hoạch định chiến lược, các yếu tố của một chiến lược marketing định hướng khách hàng và lực...

  pdf 42p thick_12 15-07-2014 6 2

 • Tiểu luận: Thế nào là liên kết (hội nhập)? Nội dung của chiến lược liên kết (hội nhập)? Cho ví dụ cụ thể để minh họa, việc áp dụng tại Việt Nam

  Tiểu luận: Thế nào là liên kết (hội nhập)? Nội dung của chiến lược liên kết (hội nhập)? Cho ví dụ cụ thể để minh họa, việc áp dụng tại Việt Nam, trình bày các nội dung chính: bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế, chiến lược tăng trưởng hội nhập theo chiều ngang, chiến lược liên doanh và liên kết kinh tế (các liên minh chiến lược), hội nhập kinh tế ở Việt Nam,... Đây là...

  doc 18p kiengiang170 22-04-2014 12 2

 • Đề tài “Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 58p thu_nguyet 27-07-2010 53 10

 • CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO XUẤT KHẨU

  Tham khảo luận văn - đề án 'chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p antigone89 11-02-2012 47 6

 • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NGÀY NAY

  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NGÀY NAY Với sự tăng nhẹ của thị trường chứng khoán và lợi nhuận, các nhà quản trị tập đoàn lại có thể "dám" ngước mắt nhìn về tương lai. “Cầm cự” thành công qua những thời khắc khó khăn bằng cách cắt giảm chi phí và từ bỏ sự xa hoa, thừa mứa, giờ đây họ lại say sưa nói về chiến lược tăng trưởng.

  pdf 8p kimyen_ir 12-07-2010 317 244

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7

  CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY MỤC TIÊU CHƯƠNG VII Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp công ty. Biết các chiến lược cấp công ty thông dụng. Biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty. CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1. Ý nghĩa của chiến lược cấp công ty ? Chiến lược cấp công ty giúp nhà quản trị xác định : ? Ngành kinh doanh nào cần tiếp tục. ? Ngành kinh doanh nào cần loại...

  pdf 29p hivu69 03-08-2011 565 233

 • Bài thảo luận Quản trị chiến lược

  Câu 1.Trình bày chiến lược dẫn đầu về chi phí theo mô hình của Micheal Porter? Câu 2. Trình bày chiến lược khác biệt hóa sản phẩm theo mô hình của Micheal Porter? Câu 3. Trình bày các loại chiến lược tăng trưởng? Các loại chiến lược tăng trưởng áp dụng trong tình huống này....

  ppt 48p quynhly8692 20-09-2012 309 182

 • Chiến lược và Chính sách kinh doanh - Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

  Thích hợp cho tổ chức trong ngành sản suất mạnh e ngại chiến lược tăng trưởng tập trung vì thị trường bão hoà. Nó thích hợp cho cơ hội có sẵn, phù hợp dài hạn, mục tiêu của doanh nghiệp. Cho phép khai thác đầy đủ tài năng kỹ thuật của doanh nghiệp. Ơ cấp công ty.

  doc 6p fava162 05-12-2009 393 161

 • + Xem thêm 1268 Chiến Lược Tăng Trưởng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản