Chính sách Bình đẳng giới

Xem 1-20 trên 145 kết quả Chính sách Bình đẳng giới
 • Tham khảo sách 'bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và tăng trưởng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p motorola_12 01-06-2013 42 7   Download

 • Bài viết Bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp tập trung mô tả thực trạng bình đẳng giới trong tham gia chính trị và gợi ý một vài chính sách nhằm tăng cường hơn vị thế của người phụ nữ VN trên trường chính trị.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 24 4   Download

 • Nhiều năm qua Đảng và nhà nước đã ban hành các chính sách về bình đẳng giới để phụ nữ Việt Nam có cơ hội phát huy tài năng của mình và tham gia những vị trí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp…

  doc29p vytuanthuhien 24-10-2011 357 148   Download

 • • Giới chỉ sự khác biệt về xã hội và quan hệ (về quyền lực) giữa trẻ em trai và trẻ em gái, giữa phụ nữ và nam giới, được hình thành và khác nhau ngay trong một nền văn hoá và giữa các nền văn hoá và thay đổi theo thời gian. Sự khác biệt này được nhận thấy một cách rõ ràng trong vai trò, trách nhiệm, nhu cầu, khó khăn và thuận lợi của các giới tính;

  pdf5p thanhtruc 12-06-2009 365 125   Download

 • Giới thường bị hiểu lầm là giới tính hoặc dùng để chỉ phụ nữ và trẻ em gái. Người ta thường dựa vào giới tính để giải thích cho sự khác biệt về xã hội giữa nam và nữ. Giới tính chỉ là tiền đề sinh học của những khác biệt giữa nam và nữ, còn nội dung của những khác biệt này do xã hội quy định.

  ppt60p thaivfu90 26-10-2011 293 119   Download

 • Trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đều xác định việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

  doc26p ducmanhqh 21-09-2012 266 62   Download

 • Câu hỏi 1: Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Nêu chính sách và nội dung quản lí Nhà nước về Bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ X ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 * Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới bao gồm: 1....

  doc9p tinhchanli_2 26-09-2012 228 41   Download

 • Phụ nữ tại Việt Nam là các tác nhân năng động trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thảm họa (GNRRTH). Các vai trò giới đã được xác định, các mối quan tâm và những đóng góp của họ trong gia đình, cộng đồng và nơi làm việc cần được ghi nhận và phản ánh trong các chính sách và hành động có liên quan.

  pdf12p manutd1907 09-04-2013 63 12   Download

 • Bài giảng Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em - Kỹ năng thực hiện vai trò của đại biểu dân cử bao gồm những nội dung về kỹ năng thực hiện vai trò như nhận biết vấn đề giới & quyền trẻ em; phân tích, đánh giá thông tin giới trong bảo vệ QTE (quyền trẻ em); phân tích chính sách giới trong bảo vệ QTE; giới và QTE trong chu trình ngân sách.

  ppt36p cocacola_02 25-09-2015 29 6   Download

 • Bài giảng Phụ nữ tham gia chính trị" trình bày các khái niệm tham gia chính trị; luật pháp chính sách về bình đẳng giới và tham gia chính trị của phụ nữ; vài nét về tình hình phụ nữ tham gia chính trị; những thách thức, một số biện pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt23p nganga_09 26-10-2015 22 5   Download

 • Nội dung chính của tài liệu nhằm rà soát và phân tích sách giáo khoa dưới góc độ về giới tại cấp quốc gia, bao gồm việc thử nghiệm các chương trình tập huấn cho giáo viên nhằm kết hợp các vấn đề bình đẳng giới theo Luật Bình đẳng Giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt các thông tin chi tiết.

  pdf180p tangtuy06 01-04-2016 26 5   Download

 • Tài liệu tập hợp những câu hỏi và trả lời về bình đẳng giới, luật bình đẳng giới, mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản của bình đẳng giới, các chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

  pdf23p roongkloi 03-08-2017 11 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em - Vai trò và kỹ năng của đại biểu dân cử của Nguyễn Văn Mễ sau đây để nắm bắt những nội dung về vai trò của đại biểu; kỹ năng thực hiện vai trò (kỹ năng nhận biết vấn đề giới và QTE (quyền trẻ em); phân tích, đánh giá thông tin giới trong bảo vệ QTE; phân tích chính sách giới trong bảo vệ QTE; giới và QTE trong chu trình ngân sách).

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 18 2   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới trong lập pháp: Thực hiện Luật Bình đẳng giới do Nguyễn Chí Dũng thực hiện giới thiệu tới các bạn về khái niệm, câu chuyện chính sách và vấn đề giới; ý nghĩa của lồng ghép giới; ĐBQH có thể làm gì để phân tích tác động giới của chính sách? Nguyên tắc bình đẳng giới trong phân tích chính sách và lồng ghép giới,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf13p cocacola_03 05-10-2015 22 2   Download

 • Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Quảng Tín năm 2015 được thực hiện nhằm mục đích: Trao đổi kinh nghiệm,… để mỗi chị em được nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và kỹ năng thực hành tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

  doc4p nakatamimosa 21-09-2016 25 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày vấn đề bình đẳng giới tại cấp ra quyết định, tại nơi làm việc và điều kiện làm việc, tại các hiệp hội, liên hiệp, câu lạc bộ và tổ chức của các nhà báo, các tổ chức nghiệp vụ và quản lý khác, các tổ chức truyền thông thực hiện các quy định đạo đức và các chính sách đảm bảo bình đẳng giới trong nội dung truyền thông.

  pdf173p roongkloi10 11-08-2017 2 2   Download

 • Luận án có kết cấu gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án góp phần cung cấp những luận cứ, cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức, giám sát thực hiện bình đẳng giới.

  pdf27p truongtien_10 17-01-2018 1 1   Download

 • Ebook Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách phản ánh những chuyển biến quan trọng về phương thức tiếp cận nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới, phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích giúp các cán bộ các ngành, các cấp nắm được vai trò và trách nhiệm của mình, hình thành các kỹ năng cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam.

  pdf166p ntgioi120403 03-11-2009 343 94   Download

 • Việt Nam đã có hai thập kỷ chứng kiến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các điều tra hộ gia đình cho thấy việc phân bổ thu nhập vẫn ổn định, ít nhất là khi so sánh với các nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy việc phân bổ thu nhập tương đối bình đẳng giữa các hộ gia đình có thể lại là mối bận tâm về việc bất bình đẳng trong gia đình tăng lên. Thực trạng phân chia lao động cứng nhắc, bất bình...

  pdf47p motorola_12 01-06-2013 81 23   Download

 • Nghiên cứu trong báo cáo này xem xét mối quan hệ tương tác giữa những chính sách phát triển kinh tế vĩ mô, những thiết chế văn hóa truyền thống và xu thế của quá trình hội nhập đối với vai trò, vị trí và tiếng nói của nam giới và nữ giới. Báo cáo dựa trên nghiên cứu thực địa với hai dân tộc J’rai ở Gia Lai và người Chăm ở An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p nganga_09 18-10-2015 72 18   Download

Đồng bộ tài khoản