» 

Chính Sách Công

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế

  Nhập môn chính sách công Bài giảng 1 Chính sách công là gì? Môn học này có tên gọi là Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế. Chúng ta sẽ cố gắng đạt nhiều mục tiêu trong môn học này. Thứ nhất, môn học sẽ giúp học viên làm quen với chính sách công như một chuyên ngành đào tạo. Chúng ta học gì trong ngành chính sách công? Vì nó nói về chính sách nên một phần chính sách công...

  pdf 45p meoconlylom 04-07-2011 547 238

 • Hoạch định và phân tích chính sách công - ThS. Phan Ngọc Tú

  Câu hỏi ôn thi môn Hoạch định và phân tích chính sách công (Hệ tại chức) Chương I Câu1: Anh (chị) hãy trình bày tính pháp lý của một chính sách công. Theo anh (chị) ở nước ta hiện nay tính pháp lý đó được thực hiện như thế nào? Câu 2: Anh (chị ) hãy trình bày mối quan hệ giữa mục tiêu và biện pháp của một chính sách. Liên hệ với một chính sách mà địa phương ( hay ngành) mình đang...

  ppt 754p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 415 179

 • HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH CÔNG - Phần 2

  Câu10: Hãy cho biết nội dung phân tích diễn biến chính sách công. Nội dung phân tích diễn biến chính sách đó chính là quá trình hoạch định chính sách được xác định thành phạm vi các bước cần tiến hành để cho ra đời một chính sách kể từ khi lựa chọn được vấn đề chính sách.

  pdf 10p littlechick108 30-05-2011 398 164

 • HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH CÔNG - Phần 1

  Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết chính sách công là gì? Trình bày tác dụng của loại công cụ này đối với đời sống xã hội. Liên hệ một số chính sách trong đời sống của nớc ta?

  pdf 11p littlechick108 30-05-2011 388 157

 • Những vấn đề chung của Chính sách công - Chương 1

  Bài giảng Chính sách công. Thạc sĩ Nguyễn Tấn Phát. Chương 1: Những vấn đề chung về chính sách công ra đời trong bối cảnh của xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, được nghiên cứu từ thế kỉ 19 và phổ biến phát triển và những năm 60.

  pdf 0p kieuphong21055 15-09-2010 244 144

 • Quy trình xây dựng Chính sách công - Chương 5

  Quy trình xây dựng chính sách là công việc quan trọng nhất trong khoa học chính sách công, bởi vì CS có được thông qua hay không, nhân dân có ủng hộ không, hiệu quả CS như thế nào... đều phụ thuộc vào chất lượng của chính sách mà chất lượng chính sách phụ thuộc vào quy trình XDCS.

  pdf 0p kieuphong21055 15-09-2010 279 126

 • Chương 6: Chính sách công

  Một giải pháp bất kì sau khi được chọn và có quyết định ban hành(dưới các tên gọi khác nhau như luật pháp lệnh, quyết định, nghị định, nghị quyết, thông tư, chính sách, chương trình,...) từ giờ phút trở đi gọi là chính sách công. Quá trình đưa chính sách vào đời sống nhân dân dưới hình thức này hay hình thức khác gọi là hoạt động thực hiện chính sách. Từ những va cham trong thực...

  pdf 37p kieuphong21055 15-09-2010 187 115

 • Báo cáo tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinhh tế hiện nay

  Một quốc gia muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế thì cần có những chính sách kinh tế thích hợp trong từng giai đoạn phát triển. Trong số những chính sách đó, chính sách công nghiệp là chính sách quan trọng hàng đầu vì công nghiệp đóng góp lớn vào GDP và là động lực để phát triển nông nghiệp cũng như dịch vụ. Đối với các nước phát triển, việc đưa ra chính sách công nghiệp...

  pdf 111p thangcamus 16-04-2011 268 113

 • Hoạch định Chính sách Công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản

  Hoạch định Chính sách Công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Nhằm thúc đẩy cho những nỗ lực đó, VDF và Bộ Công nghiệp tổ chức 3 chuyến nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản trong khoảng thời gian từ đầu năm 2005 đến đầu năm 2006. Trong mỗi chuyến đi, chúng tôi cố gắng thu thập những văn bản chính...

  pdf 0p linhdan05016 12-01-2011 202 98

 • Quản trị thực hiện Chính sách công - Chương 7

  Hoạt động quản trị chính sách công không khác lắm với các hoạt động quản trị chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. Người nghiên cứu hay nhà làm chính sách có thể tìm thấy từ lý thuyết, kỹ thuật và thao tác quản trị doanh nghiệp hầu hết khái niệm lẫn phương pháp có thể áp dụng vào quản trị chính sách nhà nước.

  pdf 0p kieuphong21055 15-09-2010 136 84

 • HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH CÔNG

  HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH CÔNG Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết chính sách công là gì? Trình bày tác dụng của loại công cụ này đối với đời sống xã hội. Liên hệ một số chính sách trong đời sống của nớc ta? Câu 2: Trình bày các bước tổ chức thực thi chính sách, trong các bước đó, bước nào là bước quan trọng nhất

  pdf 21p augi19 05-04-2012 192 83

 • Chính sách công - Chương giới thiệu

  Chương giới thiệu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống các vấn đề liên quan đến nguyên tắc xây dựng, hoạch định, thực hiện và quản trị chính sách công

  pdf 0p kieuphong21055 15-09-2010 127 71

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 2

  Làm chính sách công trong nền kinh tế thị trường Hành chính công như một ngành học • E. Pendleton Herring, Hành chính Công và Lợi ích Công (1936) – Hành chính công đòi hỏi phải diễn dịch và áp dụng luật trong những tình huống cụ thể – Sự tùy định về mặt hành chính là không tránh khỏi, và cần thiết, nhưng đòi hỏi phải có đào tạo chuyên ngành • Harold Lasswell, Ngành khoa học chính...

  pdf 8p meoconlylom 04-07-2011 127 70

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 1

  Chính sách công là gì? • Mọi việc làm của chính phủ? • Hành động của chính phủ để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? • Hành động của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự hoặc cá nhân để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? 1

  pdf 5p meoconlylom 04-07-2011 115 64

 • Luận văn tốt nghiệp “Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay”

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp “chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 111p langthanghoi 02-12-2011 126 56

 • Tiểu luận: Chính sách công tác quản lý và đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: chính sách công tác quản lý và đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p nhokkeen 09-05-2013 111 53

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 4

  Bài 4: Hướng dẫn phương pháp học tập bằng nghiên cứu tình huống Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế Tháng 9 năm 2009 Chuẩn bị cho nghiên cứu tình huống Chuẩn bị nghiên cứu tình huống đỏi hỏi việc áp dụng phương pháp học tập chủ động.

  pdf 11p meoconlylom 04-07-2011 105 44

 • Luận văn: Chính sách công nghiệp - Lý luận và kinh nghiệm quốc tế

  Lịch sử phát triển của kinh tế thế giới đã cho thấy sự phát triển thần kỳ của Đông á. Mô hình phát triển của Đông á đã khiến các Chính phủ, các học giả, các chuyên gia nghiên cứu kinh tế phải suy ngẫm và học hỏi. Trong câu chuyện thần kỳ đó, chính sách công nghiệp là một vấn đề rất được quan tâm. Và mặc dù vai trò của nó đối với thành công của Đông á còn phải được...

  pdf 87p songngu1311 05-12-2012 34 20

 • Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa chính sách thương mại và chính sách công nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Lý luận chung về chính sách thương mại và chính sách công nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực trạng gắn kết của chính sách thương mại và chính sách công nghiệp tại Việt Nam. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu qủa của mối quan hệ chính sách thương mại và chính sách công nghiệp trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

  pdf 104p nine_12 22-02-2014 22 8

 • Bài giảng Chính sách công trong quản lý nhà nước

  Bài giảng Chính sách công trong quản lý nhà nước nhằm trình bày về những vấn đề chung về chính sách công, chu trình chính sách công, phân tích chính sách công, khái niệm, đặc điểm và phân loại chính sách công, sự tồn tại của chính sách trong thực tế.

  pdf 34p slow_12 27-06-2014 27 5

 • + Xem thêm 14190 Chính Sách Công khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản