Chính sách khuyến khích đào tạo

Xem 1-20 trên 41 kết quả Chính sách khuyến khích đào tạo
 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI CỦA TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf19p caythongxinh 24-12-2012 43 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 28 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 25 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI CỦA TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf7p nhanhoxihxih 07-11-2012 19 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 24 2   Download

 • Nghị quyết số: 208/2015/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục Thể thao, môi trường giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;...

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 23 0   Download

 • Nghị quyết số 120/2017/NQ-­HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 1 nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  pdf6p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

 • Để tạo lập DN ngoài cơ hội KD còn phải xem xét đến các điều kiện môi trường KD như:  Luật pháp  Chính sách kinh tế vĩ mô: chính sách thuế, chính sách khuyến khích,…  Khoa học công nghệ  Nguồn lực: nhân lực, tài nguyên  Thủ tục hành chính  ….  Kết quả là đánh giá cụ thể về các điều kiện môi trường - giúp DN định hướng cho sự tồn tại và phát triển của mình...

  pdf6p cogaisongtu 01-05-2013 117 26   Download

 • Phân loại các hình thức đào tạo: theo định hướng nội dung, theo mục đích của nội dung, các phương pháp đào tạo và phát triển...nhằm tạo ra một lực lượng nhân sự thích nghi với những thay đổi về kỹ thuật và thực hiện tốt những công việc được giao.

  pdf22p newbievnx 20-03-2011 97 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2011-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf12p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 43 7   Download

 • Tình trạng thừa, thiếu giáo viên và lạm thu trong các trường học là hai vấn đề chính được các đại biểu tập trung thảo luận Về lâu dài, các Sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT tham mưu chính sách thâm niên cho cán bộ quản lý giáo dục để động viên, khuyến khích giáo viên giỏi về công tác tại các phòng và Sở GD&ĐT.

  pdf1p nkt_bibo50 01-03-2012 46 7   Download

 • Dự án sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia của người dân để khuyến khích việc tiếp thu các thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bằng việc hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số sáng kiến đào tạo.

  pdf34p xinh_la 05-03-2012 29 7   Download

 • Dự án này sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích việc tiếp thu quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bằng việc hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số sáng kiến đào tạo.

  pdf9p xinh_la 05-03-2012 40 5   Download

 • Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf5p minhquanmq 27-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định số: 42/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/ 12/2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Thời gian qua cùng với sự hình thành và phát triển của các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phát triển một cách mạnh mẽ, đóng góp một vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa có một chính sách đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho loại hình doanh nghiệp này phát triển.

  pdf32p quanvokiem 09-03-2010 620 179   Download

 • Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận cùng tham gia để khích lệ sự hiểu biết về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bởi các cơ quan cộng tác Việt Nam và các bên tham gia (Nông dân, khuyến nông viên và những đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số lớp tập huấn khởi đầu.

  pdf18p xinh_la 05-03-2012 75 18   Download

 • Gốm, sứ và đồ thủ công làm từ trái dừa của Thái Lan được dày công nghiên cứu và sáng tạo từ việc tìm hiểu thị hiếu và nhu cầu mua sắm của khách du lịch từ chính sách khuyến khích OTOP của chính phủ. Khách du lịch đến Thái Lan, sẵn sàng chi nhiều tiền để mua rất nhiều sản phẩm thủ công bằng gốm, đặc biệt là gốm ở tỉnh Lampang - một tỉnh thuộc miền Bắc Thái Lan.

  pdf3p hongmon_1 17-06-2013 28 2   Download

Đồng bộ tài khoản