Chính sách kt

Xem 1-20 trên 103 kết quả Chính sách kt
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận đổi mới chính sách kt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p xuan2013 09-01-2013 31 11   Download

 • Bài giảng Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm giúm nhận biết dược các sai sót, , ảnh hưởng của việc đ/c sai sót, nắm được thay đổi chính sách KT & KT của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách KT, nắm được thay đổi ước tính KT & KT ảnh hưởng do thay đổi ước tính KT, sổ KT & BCTC trong trường hợp BCTC chưa phát hành.

  pdf41p wide_12 29-07-2014 186 52   Download

 • Kinh tế Việt nam trong quá trìđ hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc gia . Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và...

  pdf21p sunderland24 10-06-2011 34 5   Download

 • Tổng cầu là lượng hàng hoá và dịch vụ được tạo ra trên lãnh thổ một nước(GDP) mà các tác nhân kinh tế sẵn sàng và có khả năng mua tại mỗi mức giá. Chính sách tiền tệ của cp được áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỉ giá hối đoái, để tăng trưởng kt và vận dụng tối đa lao động xã hội

  ppt22p dinhthi_a 17-05-2010 282 77   Download

 • Thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc, b-ớc vào thời kỳ đổi mới, nhiều chủ tr-ơng chính sách của Đảng và Nhà n-ớc đã ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và nâng cao nhanh đời sống đồng bào các dân tộc vùng miền núi, vùng sâu và vùng xa, từng b-ớc hòa nhập vào sự phát triển chung của cả n-ớc

  pdf131p nokia_12 09-05-2013 81 47   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách tài chính công trong mối quan hệ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trường hợp tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu luận văn nghiên cứu chính sách phát triển KT-XH của tỉnh để từ đó đưa ra một mô hình tài chính công hợp lý; đánh giá tính bền vững của cơ cấu thu và sự tương thích của cơ cấu chính sách phát triển KT-XH của tỉnh;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 51 15   Download

 • Luận án hệ thống hóa những nội dung lý luận về chính sách phát triển vùng DTTS; phân tích, đánh giá các chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS phía Bắc gắn với thực trạng KT-XH và những vấn đề quản lý nhà nước có liên quan; chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập hiện nay của chính sách và xác định những vấn đề cần giải quyết; đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển vùng DTTS phía Bắc Việt Nam.

  pdf222p change05 14-06-2016 20 12   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các vấn đề kinh tế dân doanh, kinh tế tập thể có một vai trò rất lớn, quyết định sự phát triển KT-XH của một Quốc gia; ban hành hàng loạt Luật liên quan đến Doanh nghiệp và HTX (như Luật HTX 2012, Luật đất đai 2013, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014;... được trình bày cụ thể trong "Bài thuyết trình: Kết quả thu hút đầu tư, các chính sách ưu đãi và định hướng thu hút đầu tư ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình".

  ppt9p cuonghuyen0628 12-11-2015 35 6   Download

 • Chương 7 trình bày về "Tổng cầu và chính sách tài khóa". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Xác định các thành phần của AD, phân tích các nhân tố tác động đến các thành phần này và xây dựng mối quan hệ giữa chúng, xác định số nhân tổng cầu và các số nhân cá biệt, nguyên tắc thực hiện CSTK và tác động của CSTK đến AD, tìm hiểu mối quan hệ giữa CSTK và ngân sách chính phủ; cơ chế tự ổn định của nền KT.

  pdf36p sangbanmai_0906 17-01-2018 1 1   Download

 • Gắn liền với công cuộc đổi mới & mở cửa của nước ta, có nhiều yêu cầu cần giảI quyết cùng lúc như: vừa ổn định vừa phát triển KT trong nước,vừa mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng ngày càng lớn dẫn đến sự xác lập quan hệ cung-cầu mới về tiền, trong khi đó vẫn phải tiếp tục ổn định KT Vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ,tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung.

  pdf43p inside33 08-12-2012 291 111   Download

 • là hệ thống các quan điểm chủ trương, biện pháp của nn trong việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ đển tác động vào quá trình hình thành và vận động của hệ thống tài chính và qua hệ giữa chúng nhằm thực hiện những mục tiêu kt-xh đã được vạch ra trong chiến lược phát triển từng giai đoạn của đất nước.

  pdf1p truongdoan 09-11-2009 244 101   Download

 • Gắn liền với công cuộc đổi mới & mở cửa của nước ta, có nhiều yêu cầu cần giảI quyết cùng lúc như: vừa ổn định vừa phát triển KT trong nước,vừa mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng ngày càng lớn dẫn đến sự xác lập quan hệ cung-cầu mới về tiền, trong khi đó vẫn phải tiếp tục ổn định KT Vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ,tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung....

  pdf40p buiduong_1 07-12-2012 56 14   Download

 • Ngày nay KH và CN ã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lực đ lưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mở rộng khả năng sản xuất, t húc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không những thế nó còn tác động trực tiếp và thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, hướng tới xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức.

  pdf14p konbetocroi 30-11-2012 39 4   Download

 • 1. Quan điểm của trường phái cổ điển: Chính phủ không nên can thiệp Các nhà KTH cổ điển cho rằng giá cả và tiền lương hoàn toàn linh hoạt, tất cả các bên tham gia thị trường đều có thông tin hoàn hảo về giá cả. Do đó, nền KT luôn ở trạng thái toàn dụng.

  ppt19p page_12 15-08-2013 26 3   Download

 • Chương này tập trung nghiên cứu 3 nội dung cơ bản, đó là: Chiến lược và Chiến lược phát triển KT-XH, 4 mô hình chiến lược phát triển của UNIDO; chiến lược phát triển KT-XH và chiến lược phát triển ngoại thương của Việt Nam; những quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại thương nước ta hiện nay.

  ppt38p namthangtinhlang_00 30-10-2015 10 3   Download

 • Chương này đề cập tới các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển ngoại thương với 3 nội dung như sau: Chiến lược và chiến lược phát triển KT-XH, 4 mô hình chiến lược phát triển của UNIDO; chiến lược phát triển KT-XH và chiến lược phát triển ngoại thương của Việt Nam; những quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại thương nước ta hiện nay.

  pdf7p namthangtinhlang_00 30-10-2015 13 2   Download

 • "Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị" do TS.KTS.

  pdf98p namdanquetoi 22-02-2010 624 328   Download

 • Giáo trình Luật và chính sách quản lý kiến trúc đô thị giúp sinh viên chuyên ngành nắm vững được ý nghĩa và tầm quan trọng của luật và chính sách quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị: Những khái niệm và kiến thức cơ bản về kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý Nhà nước về kiến trúc đô thị, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật,...

  pdf51p namdanquetoi 22-02-2010 530 291   Download

 • Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Bộ Xây dựng Việt Nam. KỶ YẾU: Diễn Đàn Chính Sách Về Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Từ Các Nguồn Điểm Ở Các Huyện Ngoại Thành Hà Nội. Diễn đàn chính sách về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn điểm ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Ban biên tập: ThS.KTS. Lưu Đức Cường ThS. Nguyễn Thị Lan Anh CN. Ngô Thanh Vân.

  pdf0p linhdan05015 20-12-2010 414 102   Download

 • NSNN là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn. (2) (2) Bản chất + toàn bộ khoản thu chi trong một năm + nsnn với dn + nsnn với hành chính sự nghiệp + nsnn với tần lớp dân cư + nsnn với thị trường tài chính. (3) (3) Vai trò của nsnn + quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô từ nền kt-xh: + kích thích tăng trưởng kt + điều...

  pdf22p 2namsau 31-05-2012 221 85   Download

Đồng bộ tài khoản