» 

Chính Sách Ngoại Hối

 • Tiểu luận: Tìm hiểu về chính sách ngoại hối của Việt Nam và phân tích biến động tỷ giá USD / VND giai đoạn 2009 - 2012

  Nội dung là trình bày tổng thể chính sách ngoại hối của Việt Nam; trình bày, nhận xét và giải thích những biến động tỷ giá USD/VND đồng thời dự báo diến biến của tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

  pdf 52p doremon_12 24-12-2013 23 8

 • Luận văn: Ngoại hối và đổi mới chính sách ngoại hối ở Việt Nam hiện nay

  Sự hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam thông qua cơ chế thị trường là nhu cầu khách quan có tính quy luật. Với vai trò như là chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa với kinh tế thế giới bên ngoài, thì việc hình thành và phát triển thị trường ngoại hối một cách toàn diện và hiện đại theo trình độ quốc tế là rất cần thiết.

  pdf 45p inside33 10-12-2012 130 59

 • DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

  Chính sách ngoại hối đã được hoàn thiện căn bản phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở. Nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái. Thị trường ngoại hối đã chủ động và vững hơn trước những biến động tâm lý.

  ppt 20p insert_12 20-08-2013 56 20

 • Đề tài " Những công cụ chính sách Ngoại thương của Nhật Bản.Bài học kinh nghiệm đối với Ngoại thương Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " những công cụ chính sách ngoại thương của nhật bản.bài học kinh nghiệm đối với ngoại thương việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 79p tiennuhoiai 18-07-2010 528 241

 • Tiểu luận "Chính sách xã hội đối với sinh viên hiện nay"

  Sinh viên là tầng lớp trí thức, là chất xám của xã hội. Chính sách xã hội dành cho sinh viên hiện nay đang được Đảng và chính phủ quan tâm đầu tư bao gồm nhiều dự án và hạng mục. Những hạng mục và dự án đó đã tác động không nhỏ đến quá trình học tập của sinh viên, đặc biệt là sinh viên nghèo miền núi, vùng sâu, vùng xa… Ngoài những măt tích cực thì nó cũng có những mặt hạn...

  doc 7p vietbac1986 19-06-2010 509 197

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chính sách ngoại thương của Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Mỹ

  Đề tài Chính sách ngoại thương của Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Mỹ nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách ngoại thương. Đánh giá thực trạng chính sách ngoại thương của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Mỹ, đánh giá các cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam. Đề xuất một số giải pháp thúc...

  pdf 99p next_12 17-04-2014 17 11

 • CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG TRONG TỪNG NỘI DUNG.

  Người ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới và những chính sách bổ trợ “đàng sau biên giới các nước” có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải cách chính sách ngoại thương. Hệ thống chính sách đầu tiên tập trung vào việc tạo ra các động cơ khuyến khích tăng trưởng hiệu quả thông qua giảm mức bảo hộ bình quân và giảm tình trạng bảo...

  pdf 16p yenhoangbank321 26-06-2013 15 3

 • Bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương

  Nội dung bài bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương trình bày các cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế, lý thuyết lợi thế, vấn đề bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

  pdf 29p vespa_12 15-04-2014 7 2

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương: Bài 14 - Đinh Công Khải

  Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 14: Chính sách thương mại ở Việt Nam trình bày về chính sách giai đoạn kinh tế 1975 - 1986, cải cách thương mại trong chính sách đổi mới năm 1986, xoá bỏ các biến dạng của tỷ giá hối đoái, xoá bỏ rào cản tham gia kinh doanh ngoại thương, khu vực mậu dịch tự do Asean,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf 25p tranvantan78 28-07-2014 9 2

 • Luận văn tốt nghiệp “Các biện pháp thuế quan và phi thuế quan trong chính sách Ngoại thương của Nhật Bản”

  Ngày nay, trong hoạt động mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của các quốc gia, hoạt động ngoại thương giữ vị trí vô cùng quan trọng. Một trong những công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu của chính sách thương mại là dựa vào thuế quan và các biện pháp phi thuế quan. Ở Việt Nam, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, dưới sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nước...

  pdf 77p ngochanh 29-07-2009 1327 527

 • Đề tài: Chính sách tiền tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ? Trình bày nội dung cơ bản và cách vận dụng trong thời kì chính sách tiền tệ quốc gia?

  Chính sách đổi mới về kinh tế đã thành công trong việc giúp nền kinh tế nước ta vượt qua thời kỳ lạm phát không kiềm chế được và khôi phục cân bằng kinh tế vĩ mô, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia.

  ppt 29p dai_gia_ngheo 05-05-2011 1500 519

 • CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

  Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể hiểu, chính tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHTW thông qua các hoạt động của mình tác động đến khối lượng tiền tệ lưu...

  doc 8p ngocchanhgl 05-04-2012 872 367

 • Đề tài:Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết Tài chính hành vi (Behavioral finance) trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối

  Thị trường Ngoại hối (tiếng Anh: Foreign Exchange Market, viết tắt là FOREX hay FX) là thị trường tiền tệ liên ngân hàng quốc tế, còn được nhắc đến dưới cái tên Thị trường Tiền mặt (Cash Market) hoặc Thị trường Liên ngân hàng Giao ngay (Spot Interbank Market). Thị trường Ngoại hối tồn tại bất cứ nơi nào mà ở đó, tiền tệ của một quốc gia này được chuyển đổi thành tiền tệ của...

  pdf 67p bluesky_12 19-12-2012 113 57

 • TIỂU LUẬN:HƯỚNG ĐI MỚI CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TÍN DỤNG PHẢI DỰA VÀO LÒNG TIN

  Ngân hàng Chính sách xã hội, viết tắt là NHCSXH được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần...

  pdf 18p bluesky_12 26-12-2012 74 37

 • Sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp part 2

  Thiên lệch giá gây bất lợi cho nông nghiệp này không thể bị loại trừ một cách đơn giản bằng cách điều chỉnh tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Nó có thể được sửa chữa ngay tại nguồn gây ra nó, có nghĩa là hạ thấp rào cản nhập khẩu vốn bảo hộ cho những ngành công nghiệp nội địa một cách không hợp lý và khôi phục lại cân bằng trong cán cân thanh toán.

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 58 13

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ - Chính sách tài khóa

  Tiểu luận: Chính sách tiền tệ - Chính sách tài khóa trình bày tổng quan về chính sách tiền tệ, mục tiêu chính sách tiền tệ, nội dung chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối: là cơ sở pháp lý cho các hoạt động liên quan đến ngoại hối, các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ.

  pdf 118p orange_12 04-06-2014 26 11

 • Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

  Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã

  pdf 6p meoconbunngu 25-01-2011 51 8

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chính sách quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng và giải pháp

  Lý luận về ngoại hối và quản lý ngoại hối trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng quản lý ngoại hối của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Giải pháp của ngân hàng nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý ngoại hối trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf 102p seven_12 11-03-2014 14 8

 • CHÍNH SÁCH VÀ CẢI CÁCH NGOẠI THƯƠNG TRÊN BÌNH DIỆN TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ.

  Mọi quốc gia đều có lợi trong việc cải cách chính sách ngoại thương. Điều này đúng ngay cả với những nền kinh tế mở cửa nhất, bởi vì cho dù chính phủ có thể không làm biến dạng các động cơ khuyến khích, nhưng các chính sách của chính phủ ở nhiều nước khác đang làm biến dạng mức giá mà các nhà nhập khẩu của nền kinh tế mở nhận được trên các thị trường quốc tế.

  pdf 9p yenhoangbank321 26-06-2013 6 3

 • Tiểu luận: " Chính sách đối ngoại của Việt Nam – ASEAN trước và sau đổi mới"

  Trong xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan. Quá trình này đòi hỏi tất cả các nước phải xây dựng một chính sách đối ngoại phù hợp trong từng thời kỳ phát triển. Việc hình thành các phương pháp luận, các chính sách kinh tế đối ngoại của các...

  doc 18p kuter195 13-04-2011 589 269

 • + Xem thêm 1033 Chính Sách Ngoại Hối khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản