Chính sách người khuyết tật

Xem 1-20 trên 37 kết quả Chính sách người khuyết tật
 • Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc một hay nhiều chức năng nào đó của bộ phận cơ thể bị suy giảm. Do khuyết tật nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động và tham gia hoạt động xã hội.

  pdf94p dellvietnam 23-08-2012 472 133   Download

 • Tiểu luận An sinh xã hội: Thực trạng và một số giải pháp về công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật tại thị xã Sơn Tây trình bày về các chính sách, hoạt động chăm sóc người khuyết tật của thị xã - một trong những chủ trương lớn của thị xã Sơn Tây. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Xã hội học và những ngành có liên quan.

  doc18p trongminhld 06-10-2014 403 151   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 4: Các chính sách và luật pháp về khuyết tật có nội dung giới thiệu, phân tích các văn bản pháp lý quốc tế, các văn bản pháp luật Việt Nam về người khuyết tật, giúp học viên hiểu được các pháp lý về người khuyết tật từ đó bảo vệ quyền lợi cho họ.

  ppt68p hoa_lan91 17-06-2014 119 37   Download

 • Bài giảng Tiếp cận về việc làm cho người khuyết tật hiện nay có nội dung nghiên cứu về vấn đề việc làm cho người khuyết tật dưới các cách tiếp cận khác nhau từ khía cạnh kinh tế đến vấn đề nhân quyền, từ vấn đề chính sách đến dịch vụ xã hội, từ việc đào tạo đến việc tạo cơ hội việc làm.

  ppt16p hoa_lan91 17-06-2014 71 17   Download

 • Ebook Chính sách mới của nhà nước đối với người cao tuổi, người khuyết tật giới thiệu các chính sách mới của nhà nước về phụng dưỡng, chăm sóc, bảo trợ, chúc thọ, tổ chức tang lễ cho người cao tuổi và chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch, nhà chung cư và công trình công cộng đối với người khuyết tật và một số văn bản có liên quan. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf92p lalala7 07-12-2015 22 3   Download

 • Ebook Chính sách mới của nhà nước đối với người cao tuổi, người khuyết tật giới thiệu các chính sách mới của nhà nước về phụng dưỡng, chăm sóc, bảo trợ, chúc thọ, tổ chức tang lễ cho người cao tuổi và chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch, nhà chung cư và công trình công cộng đối với người khuyết tật; kèm theo một số văn bản có liên quan. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf76p lalala7 07-12-2015 28 5   Download

 • Báo cáo Quyền của trẻ em khuyết tật tại Việt Nam đưa Luật pháp của Việt Nam phù hợp với Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền của Người khuyết tật đã đưa ra những đánh giá và phân tích văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan đến trẻ khuyết tật (TKT) cùng với Công ước CRPD và những hiệp ướcm, chuẩn mực và tiêu chuẩn khác về NK; rà soát dự thảo Luật Người khuyết tật, rà soát những nhận xét và khuyến nghị để sửa đổi và hoàn chỉnh luật n...

  pdf53p cobetocxul9 06-08-2015 45 9   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống hóa những quy định về chế độ, chính sách đối với những người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt trong xã hội" do Huy Thông sưu tầm nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật về các chính sách, chế độ của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay đối với người có công với cách mạng, thanh niên xung phong, người cao tuổi, người khuyết tật,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf168p lalala7 07-12-2015 21 2   Download

 • Ước tính có khoảng hơn 1 triệu trẻ khuyết tật (gọi tắt là TKT) ở Việt Nam. Cùng với dịch chuyển chung trên toàn cầu, Việt Nam hiện đang tiến tới một mô hình xã hội về vấn đề khuyết tật nhằm tạo điều kiện hòa nhập cho đối tượng này với cộng đồng.

  pdf46p fpt_12 22-05-2013 81 20   Download

 • Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và chính phủ Việt Nam ủy nhiệm cho ông Eric Rosenthal thực hiện đánh giá và phân tích trong báo cáo này, cùng với những chuyên gia khác của Viện Quốc tế bảo vệ Quyền Người khuyết tật tâm thần (MDRI).

  pdf53p fpt_12 22-05-2013 64 18   Download

 • Nhắc lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong đó thừa nhận phẩm giá vốn có, cũng như các quyền bình đẳng bất di bất dịch của mọi thành viên gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới, Thừa nhận rằng Liên Hợp Quốc, trong Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người và trong các Công ước quốc tế về quyền con người năm 1966, đã thống nhất tuyên bố rằng mọi người đều có các quyền và tự do mà các công ư...

  pdf24p fpt_12 22-05-2013 39 9   Download

 • Bài viết đề cập đến vấn đề việc làm của phụ nữ khuyết tật, trong đó chỉ ra những khó khăn, thuận lợi của phụ nữ khuyết tật trong công việc cũng như trên con đường tìm kiếm việc làm và đề xuất những chính sách mang tính đặc thù đối với việc làm cho phụ nữ khuyết tật.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 23 12   Download

 • Mời bạn đọc tham khảo cuốn sách "Hệ thống hóa những quy định về chế độ, chính sách đối với những người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt trong xã hội" do Huy Thông sưu tầm nhằm cung cấp cho bạn đọc nắm rõ các quy định, chính sách này. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf221p lalala7 07-12-2015 18 2   Download

 • Bài viết đề cập những khó khăn, bất cập trong chính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm giúp trẻ tự kỷ có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 31 9   Download

 • Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội năm 2013. ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  pdf6p thanhpham11 10-03-2014 24 1   Download

 • Quyết định số 37/KH-UBND Của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về kế hoạch triển khai rà soát, xác định dạng tật và chính sách trợ giúp với người khuyết tật.

  pdf13p tuyetroimuahe123 13-03-2014 23 1   Download

 • Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

  pdf22p conduongmauxanh1234 24-03-2014 27 1   Download

 • (BQ) Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 5 - Hợp phần xã hội) làm nổi bật tầm quan trọng của những vấn đề này trong đời sống của người khuyết tật, từ đó nhấn mạnh nhu cầu đối với các chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng để giải quyết những vấn đề nêu trên. Để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này mời các bạn tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

  pdf28p cuonghuyen0628 07-11-2015 26 4   Download

 • Kế hoạch số 37/KH-UBND kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và thực hiện một số chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật.

  pdf13p conduongmauxanh1234 24-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng sống tại hộ gia đình hoặc trong cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  pdf8p huongruoutinhnong123 25-03-2014 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản