Chính sách quản lý xuất nhập cảnh

Xem 1-20 trên 55 kết quả Chính sách quản lý xuất nhập cảnh
 • Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 59 5   Download

 • Công văn 4737/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cải cách thủ tục khai báo hành lý của khách xuất nhập cảnh

  doc2p trucmoc 16-08-2009 22 3   Download

 • Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan về việc quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

  doc5p thachsanh 18-08-2009 54 2   Download

 • Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách, xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh

  doc7p thachsanh 18-08-2009 38 2   Download

 • Thông tư 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  doc3p dembuonngu 16-08-2009 193 33   Download

 • Lý luận chung về chính sách thương mại và chính sách công nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực trạng gắn kết của chính sách thương mại và chính sách công nghiệp tại Việt Nam. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu qủa của mối quan hệ chính sách thương mại và chính sách công nghiệp trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

  pdf104p nine_12 22-02-2014 78 26   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, với phương châm “ đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế” thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự phát triển. Mà hoạt động xuất khẩu lại đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

  pdf36p muaythai7 30-08-2011 41 9   Download

 • Nội dung chương: Vai trò của xuất khẩu Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất khẩu Chính sách phát triển xuất khẩu Quản lý và thủ tục xuất khẩu (Tự đọc) Tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ CNH Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất Giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân Mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại...

  pdf46p insert_12 17-08-2013 51 7   Download

 • Công văn 1361/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thu hộ

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 61 2   Download

 • Công văn 2177/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc mẫu biên lai thu lệ phí xuất nhập cảnh

  pdf1p phamvu 14-08-2009 11 1   Download

 • Công văn 2729/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập hàng phục vụ chương trình xuất cảnh tại TP HCM

  pdf1p nhatson 18-08-2009 162 1   Download

 • Thông tư 04/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK,NK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/ QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  doc9p thachsanh 18-08-2009 42 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các định hướng quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, một sốt đề xuất đối với việc hoàn thiện cơ chế và các biện pháp quản lý nhập khẩu của Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf149p doinhugiobay_00 01-11-2015 35 8   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp trong cùng một ngành, một lĩnh vực mà còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

  pdf107p thainhatquynh 06-07-2009 1292 753   Download

 • đề cập đến những cơ sở lý luận của chính sách xuất khẩu nông sản, thực trạng tác động của chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam từ năm 1989 đến nay. Qua đó đưa ra những quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong chính sách xuất khẩu nông sản hiện hành, trong đó có tính đến những cam kết gia nhập WTO của nước ta.

  pdf147p tukhuyen123 18-07-2012 266 123   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Quản lý nhà nước về hải quan là hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hóa được xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan.

  pdf145p cugiai1311 21-11-2012 177 99   Download

 • Quản lý nhà nước về hải quan là hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hóa được xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan.

  pdf143p vaio1111 31-08-2012 175 83   Download

 • a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu uỷ quyền (mẫu 1b); nếu thông qua các công ty, doanh nghiệp phải kèm theo danh sách trích ngang có ký tên của người có thẩm quyền và đóng dấu của công ty, doanh nghiệp.+ Giấy chứng minh nhân dân (bản chính). + Sổ đăng ký hộ khẩu (bản chính, nếu có). + Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước. ...

  doc2p quochung 09-09-2009 374 40   Download

 • Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan....

  pdf32p joanghai 25-05-2011 108 33   Download

 • Trong vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng đã trở thành một nhân tố chủ yếu trong chính sách kinh tế của nhiều quốc gia Gần đây, do khoa học kỹ thuật phát triển vì vậy mà chu trình sản xuất đã được rút ngắn, chất lượng sản phẩm được nâng cao, mặt khác thu nhập quốc dân ngày càng tăng kéo theo nhu cầu của người tiêu dùng luôn luôn thay đổi, họ đòi hỏi hàng hoá phải có chất lượng phù hợp.

  doc54p dinhthao00 14-06-2011 69 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản