Chính sách tạo quỹ đất ở

Xem 1-20 trên 28 kết quả Chính sách tạo quỹ đất ở
 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT Ở VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 16 2   Download

 • Khái niệm giải phóng mặt bằng và chính sách đền bù thiệt hại Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân c trên một phần đất nhất định đợc quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.

  pdf17p kimku11 04-10-2011 155 65   Download

 • Ở phần trước tôi đã giới thiệu những phương thức chung để bảo vệ máy tính của một tổ chức. Phần tiếp theo này tôi sẽ trình bày những phương thức cụ thể theo trình tự, từ quá trình setup hệ thống, vận hành hệ thống dựa trên những chính sách an toàn từ basic cho đến những kĩ năng advance mà các Security Admin cần quan tâm để áp dụng vào việc xây dựng các quy trình an toàn thông tin cho tổ chức.

  doc4p vn9h_vnc 26-04-2011 132 54   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (các văn bản pháp luật mới ban hành trong các năm 2005 - 2006)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về văn hóa, giáo dục và đào tạo; quy định về đất đai, nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo.

  pdf162p doinhugiobay_01 11-11-2015 15 5   Download

 • Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới. Quá trình giải phóng mặt bằng được tính từ khi bắt đầu hình thành hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong và giao cho chủ đầu tư mới.

  pdf32p blue_dreams567 10-07-2009 925 396   Download

 • Quy mô dân số phải được dự báo phù hợp với các mô hình nhà ở và chỉ tiêu nhà ở, đất ở được lựa chọn. Hoặc ngược lại, với quỹ đất nhất định và mục tiêu bố trí dân cư, cần lựa chọn giải pháp quy hoạch và mô hình, chỉ tiêu nhà ở phù hợp. Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn hơn 300m. Đối với nhóm nhà ở chung cư, diện tích đất ở...

  pdf71p hetmuonnoi 13-06-2013 42 8   Download

 • Quyết định số 118/2002/QĐ-UB V/v phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng khu nhà ở 5,23 ha tại khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính Phủ do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawdt7 02-12-2009 32 1   Download

 • Việt Nam được gọi là Ngôi sao đang lên của Châu Á . Từ một đất nước với nền kinh tế nông nghiệp thô sơ , để có những bước tiến vượt bậc như thế có thể nói là nhờ những đường lối chính sách đứng đắn của đảng và nhà nước đề ra . Một trong những định hướng đó là việc vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất . Trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa hiện nay với sự bùng nổ của cách mạng khoa học kỹ thuật đó tạo...

  pdf19p inside33 08-12-2012 136 76   Download

 • 2.2.Các đIều khoản: Với việc vận dụng một cách sáng tạo lí luận về địa tô của Mac ,nhà nước ta đã ban hành luật đất đai để quy định một cách rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người dân theo những điều khoản sau : Điều 1 : đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân , do nhà nước thống nhất quản lí. Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế ,đơn vị vũ trang , nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội , hộ gia đình , cá nhân...

  pdf7p caott9 20-07-2011 150 40   Download

 • Thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu tiến đến năm 2020 đưa nước ta thành một nước công nghiệp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf121p vascaravietnam 16-08-2012 67 32   Download

 • Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt tới năm 2010 được thể hiện trong quyết định số 1155/QĐ-UB của UBND Tỉnh Nghệ An ban hành tháng Năm năm 2003. Kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng trong chăn nuôi bò thịt, sử dụng lai tạo giống để sản xuất các giống mới có năng suất cao nhằm cải thiện thu nhập cho bà con nông dân chăn nuôi bò.

  pdf8p xinh_la 05-03-2012 69 28   Download

 • Từ năm 1990 đến nay, Nhà nước đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, những văn bản trên mới tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai chính sách hưởng lợi ở các địa phương.

  pdf37p miumiungon 02-02-2012 62 17   Download

 • tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển và chăn nuôi ở khu vực gia đình với qui mô nhỏ, tập trung ở những vùng khô cằn, nông dân nghèo. - Những nước phát triển, chăn nuôi dê có quy mô đàn lớn hơn và chăn nuôi theo phương thức thâm canh với mục đích lấy sữa làm pho mát hoặc chuyên lấy thịt cho tiêu dùng hay xuất khẩu nên đạt hiệu quả kinh tế cao.

  pdf137p hoa_bachhop 07-03-2012 46 16   Download

 • phát khủng hoảng phân hoá bất bình đẳng ô nhiễm… Mặt khác chúng còn có xu hướng gia tăng, tác động xấu tới nền kinh tế, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Do đó sự quản lý của nhà nước về kinh tế sẽ góp phần ngăn chặn những tình trạng này, tạo sự phát triển ổn định bền vững trong nền kinh tế. Như vậy sự phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần về cơ bản là phù hợp với hoàn cảnh nước ta. Nó đã tỏ ra có nhiều ưu điểm...

  pdf16p cnkbmt2 16-10-2011 30 10   Download

 • Dự án AusAID đã tiến hành đánh giá khả năng phát triển chăn nuôi bò thịt ở Nghệ An và cũng đặt cơ sở cho việc mở rộng phát triển của ngành sản xuất này. Tháng 2 năm 2007, nhiều cuộc hội thoại tay đôi và nhiều cuộc hội thảo với bà con nông dân đã được tổ chức để đánh giá những khó khăn và trở ngại trong việc phát triển chăn nuôi bò thịt trong vùng. Những vấn đề tồn tại chủ yếu được tổng kết như sau:-...

  pdf18p xinh_la 05-03-2012 31 6   Download

 • Cải cách hoặc yêu cầu cải cách hành chính và thể chế cho tăng trưởng NLTT: •Các thủ tục đơn giản hoá và tập trung •Các cơ quan quy hoặc xem xét NLTT và các hệ thống xấy và làm mát lớn •Các mức tối thiểu NLTT trong luật xây dựng đối với các toà nhà mới và cải tạo •Thúc đẩy NLTT có hiệu suất cao Cung cấp có hệ thống thông tin về hỗ trợ vv. •Chế độ chứng nhận đối với các nhà lắp đặt; sự thừa nhận chung...

  pdf29p ngocgiau 24-06-2009 489 250   Download

 • Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định “Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX) là vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi HTX kiểu cũ theo luật HTX đạt hiệu quả thiết thực, phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp với quá trình CNH – HĐH”.

  pdf46p tieutaydoc 06-08-2010 232 136   Download

 • Vào những năm đầu của thập niên 90, thị trường bất động sản ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi, biến động lớn. Thị trường nhà ở và đất đai đô thị đã bắt đầu được hình thành. Tuy nhiên, lúc bấy giờ nhà nước chưa có chính sách thích hợp để quản lý thị trường này nhằm tạo điều kiện cho thị trường hoạt động lành mạnh.

  doc28p phuthuyquyennang 30-10-2012 115 56   Download

 • Chủ trương phát triển Khu công nghiệp ở Việt Nam ra đời cùng với chính sách đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 khởi xướng. Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VIl năm 1994 trong đóđã nhấn mạnh việc phải xây dựng "Quy hoạch các vùng, trước hết là các dịa bàn trọng điểm, các khu chế xuất, khu kinh tếđặc biệt, khu công nghiệp tập trung". ..

  doc106p vnzoomvn 17-06-2011 141 52   Download

 • Tài liệu dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tham khảo nhằm củng cố các kiến thức và nâng cao khả năng phân tích trong học tập. Chúc các bạn học tốt nhé. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

  pdf93p condaucon 26-07-2011 87 42   Download

Đồng bộ tài khoản