Chính sách thu thuế nhà đất

Xem 1-20 trên 135 kết quả Chính sách thu thuế nhà đất
 • Công văn 2541/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 71 10   Download

 • Công văn 3120/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà, đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 64 9   Download

 • Trường hợp người nộp thuế được miễn hoặc giảm thuế nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. ...

  doc3p kieuoanh 10-09-2009 112 49   Download

 • Công văn 1625/TCT-TS của Tổng cục Thuế về chính sách thu thuế nhà đất

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 22 2   Download

 • Công văn 317/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà, đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 13 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu khi hồ sơ đầy...

  pdf3p suunyy 23-11-2010 110 29   Download

 • Công văn 2787/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc mức thu thuế nhà, đất đối với đô thị mới thành lập

  doc1p phuongtruc 16-08-2009 44 4   Download

 • Công văn 3300/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà đất và thu tiền sử dụng đất

  pdf2p dongson 19-08-2009 28 2   Download

 • Khái niệm: Thuế tài sản là một loại thuế tỷ lệ đánh vào giá trị tài sản. Thuế được thu hàng năm. Tài sản chịu thuế phổ biến nhất là đất và công trình phát sinh trên đất (Improvements to Land). Ở Việt Nam, hiểu theo nghĩa rộng, thuế tài sản bao gồm các khoản thuế và thu liên quan đến tài sản như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất, tiền sử dụng đất (thu một lần)....

  ppt42p giangacd 23-06-2010 241 108   Download

 • Công văn 2428/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế nhà đất và thu tiền thuê đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 109 20   Download

 • Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) và các diễn biến trên thị trường này luôn giành được sự quan tâm của toàn xã hội. Đảng và Nhà nước ta cũng xác định rõ tầm quan trọng của thị trường BĐS, nên Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX của Đảng đã đặt ra yêu cầu khá toàn diện về xây dựng, quản lý thị trường BĐS; thực hiện chính sách tài chính về đất đai.

  pdf17p dontetvui 20-01-2013 68 14   Download

 • Công văn 3349/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất đai

  pdf2p phuongtruc 16-08-2009 43 3   Download

 • Công văn 2352/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất

  pdf3p quangminh 14-08-2009 45 2   Download

 • Công văn 2189/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế nhà, đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 36 2   Download

 • Công văn 1185/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất nông nghiệp

  pdf1p thachthao 14-08-2009 43 2   Download

 • Công văn 810/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf2p thachthao 14-08-2009 47 2   Download

 • Công văn 529/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf1p thachthao 14-08-2009 68 2   Download

 • Công văn 498/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf1p lambinh 16-08-2009 18 2   Download

 • Công văn 482/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf1p lambinh 16-08-2009 31 2   Download

 • Công văn 424/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf1p lambinh 16-08-2009 27 2   Download

Đồng bộ tài khoản