Chính sách thuế đối với dự án oda

Xem 1-20 trên 21 kết quả Chính sách thuế đối với dự án oda
 • Công văn 2148/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 63 5   Download

 • Công văn 2593/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 74 2   Download

 • Công văn 4789/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

  pdf2p kevintu 14-08-2009 34 1   Download

 • Công văn 661/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

  pdf2p lambinh 16-08-2009 34 1   Download

 • Công văn 662/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án ODA vay ưu đãi

  pdf2p lambinh 16-08-2009 33 1   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: + Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ ...

  pdf4p xanh_hyvong 10-08-2010 51 6   Download

 • Căn cứ để áp dụng chính sách thuế và hoàn thuế như hướng dẫn tại Thông tư này là quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn hình thức cung cấp ODA tại điểm 1.2, mục I Thông tư số 06/2001/TT-BKH gnày 20/09/2001 của Bộ kế hoạch và đầu tư.

  ppt10p be_rieng 21-03-2010 219 111   Download

 • dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu. v. Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được Ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản...

  doc5p anhtuan 27-08-2009 102 14   Download

 • Công văn 3999/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

  pdf2p kevintu 14-08-2009 43 1   Download

 • Công văn 1391/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách thuế đối với các dự án sử dụng vốn ODA

  pdf7p lambinh 16-08-2009 92 13   Download

 • Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

  doc2p thuylam 16-08-2009 49 2   Download

 • Công văn 14291/TC/TCT của Bộ Tài chính về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

  doc1p trucmoc 16-08-2009 14 1   Download

 • Thông tư 123/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

  doc9p kevintu 14-08-2009 306 40   Download

 • Công văn 396/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 28 2   Download

 • Công văn 1935/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào cung cấp cho dự án ODA

  pdf1p huathao 16-08-2009 15 2   Download

 • Công văn 5969/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ dự án ODA

  doc1p huathao 16-08-2009 36 2   Download

 • Công văn 199/CP-KTTH của Chính phủ về việc thuế đối với ôtô mua trong nước cho dự án ODA không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

  doc1p hoangyen 17-08-2009 28 1   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH Số : 28 /2001/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ Hướng dẫn ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách Nhà nước Căn cứ Ðiều 12 Nghị định số 90/1998/NÐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài. Căn cứ ý kiến của Thủ...

  pdf3p duykhoi027 23-10-2011 175 58   Download

 • Thông tư 28/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách nhà nước

  doc3p tuuyen 17-08-2009 229 48   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 108/2007/TT-BTC NGÀY 7/9/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

  pdf11p cobetocroi 27-05-2011 82 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản