Chính sách tiền tệ Việt Nam

Xem 1-20 trên 1839 kết quả Chính sách tiền tệ Việt Nam
 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)" nghiên cứu tập trung vào ba nội dung chính sau: Đưa ra cơ sở lý luận và sự lựa chọn chính sách tiền tệ của một quốc gia. Tiến hành nghiên cứu tính hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf111p minhmuimui 22-09-2014 449 273   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách tiền tệ Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam dưới chế độ Ngô Đình Diệm, kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam từ cánh mạng 1 - 11 - 1963 đến Đệ nhị cộng hòa 1967, chính sách tiền tệ hướng về tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf145p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 17 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chính sách tiền tệ Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tiền tệ (những ảnh hưởng của tiền tệ tới đời sống con người, chính sách tiền tệ trong đời sống quốc gia và quốc tế), kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam dưới thời kỳ Pháp thuộc 1878 - 1954. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf147p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 28 6   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ Việt Nam tới tăng trưởng kinh tế và lạm phát dưới góc độ phân tích định lượng trình bày tổng quan một số khung lý thuyết về nghiên cứu thực nghiệm tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng và lạm phát, mô hình sử dụng trong nghiên cứu, kết quả thực nghiên cứu.

  pdf10p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 6 2   Download

 • Bài viết Đánh giá thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam trong điều tiết lạm phát và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - tháng 11/2014 trình bày tổng quan về lạm phát và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - tháng 11/2014, thực tế điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 - tháng 11/2014 và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 4 1   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trình bày về cơ sở lý thuyết chính sách tiền tệ, thực trạng việc áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ và nhận định tổng quát về chính sách tiền tệ Việt Nam.

  pdf20p orange_12 04-06-2014 789 398   Download

 • Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể hiểu, chính tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHTW thông qua các hoạt động của mình tác động đến khối lượng tiền tệ lưu thông......

  doc8p ngocchanhgl 05-04-2012 950 385   Download

 • Luận văn: Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, thực trạng và giải pháp hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ Việt Nam.

  pdf39p minhtam 15-07-2009 8296 2525   Download

 • Khi đề cập tới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung Ương, một trong những lý thuyết kinh tế học được quan tâm và suy xét cẩn trọng đó là: "bộ ba bất khả thi" (The impossibe Trinity). Năm 2007, Việt Nam được nhắc đến với tốc độ tăng trưởng rất nóng của nền kinh tế. Đồng thời với sự kiện đó, vấn đề bộ ba bất khả thi cũng được đưa ra xem xét, tranh luận do những động thái điều chỉnh chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  doc15p hoa_camchuong_0t0 11-06-2010 671 332   Download

 • Nghiên cứu khoa học đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm về các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam" Nghiên cứu các công cụ mà Ngân hàng Trung ương sử dụng là lãi suất và cung tiền thực để thực hiện chính sách tiền tệ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế lạm phát cao và tăng trưởng không ổn định như Việt Nam.

  pdf60p khongxinhkhngodep 03-07-2014 274 113   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ - Chính sách tài khóa trình bày tổng quan về chính sách tiền tệ, mục tiêu chính sách tiền tệ, nội dung chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối: là cơ sở pháp lý cho các hoạt động liên quan đến ngoại hối, các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ.

  pdf118p orange_12 04-06-2014 117 53   Download

 • Việt Nam bước vào giai đoạn 2011-2012 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Lạm phát của thế giới có xu hướng tăng lên, trong đó giá dầu thô, giá nguyên vật liệu cơ (bản đầu vào của sản xuất), giá lương thực, và thực phẩm trên thế giới tăng cao.

  pdf44p wave_12 08-04-2014 74 37   Download

 • Thuyết trình: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về chính sách tiền tệ, thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt Nam, đề ra các giải pháp thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ ở Việt Nam, công cụ tái cấp vốn đã phát huy được vai trò chủ đạo trong việc giải quyết vấn đề rủi ro thanh khoản cho các NHTM.

  ppt25p big_12 06-06-2014 69 29   Download

 • Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế chung tay giải cứu thị trường tài chính, thực hiện các giải pháp kích thích kinh tế mà chính sách tài khoá đóng vai trò là cơ bản, chính sách tiền tệ hỗ trợ.

  pdf230p hng1635 23-12-2013 73 27   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát ở Việt Nam từ năm 2007 đến nay nêu cơ sở lý thuyết. Thực trạng lạm phát Việt Nam từ năm 2007 đến nay. Vai trò chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát ở Việt Nam.

  pdf37p blue_12 09-05-2014 37 14   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát ở Việt Nam từ năm 2007 đến nay nêu cơ sở lý thuyết, chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát. Thực trạng lạm phát Việt Nam từ năm 2007 đến nay. Vai trò chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát ở Việt Nam từ năm 2007 đến nay.

  pdf18p blue_12 09-05-2014 30 9   Download

 • Bài viết Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam và khả năng áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu tập trung nêu lên những yếu tố ảnh hưởng tới sự hiệu quả của việc áp dụng chính sách tiền tệ tại nước ta bao gồm tính độc lập, cam kết và trách nhiệm giải trình của ngân hàng Nhà nước, chính xác của số liệu thống kê,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 4 1   Download

 • Chính sách tiền tệ là một công cụ chính sách quan trọng mà Chính phủ các nước cũng như Việt Nam sử dụng để điều tiết kinh tế. Bài viết Sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam và một số khuyến nghị sau đây đánh giá được việc điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 2 1   Download

 • Bài viết Chính sách tiền tệ và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 9/2007 - 11/2014. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf21p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 5 1   Download

 • Bài viết Quy tắc thực thi chính sách tiền tệ và kết quả kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam phân tích khả năng áp dụng quy tắc Taylor để xác định lãi suất chiết khấu trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản