» 

Chính Sách Tiền Tệ

 • Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ (monetary policy) là quá trình quản lý cung tiền (money supply) của cơ quan quản lý tiền tệ (có thể là ngân hàng trung ương), thường là hướng tới một lãi suất mong muốn (targeting interest rate) để đạt được những mục đích ổn định và tăng trưởng kinh tế - như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế. Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định, có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua các nghiệp vụ thị trường mở; qui định mức dự trữ bắt buộc; hoặc trao đổi trên thị trường ngoại hối.

  la_la123 11-04-2013 1197 272

 • Chính sách tiền tệ còn gọi là chính sách lưu thông tiền tệ là quá trình quản lý cung tiền của cơ quan quản lý tiền tệ thường là hướng tới một lãi suất mong muốn, để đạt được những mục đích ổn định và tăng trưởng kinh tế - như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế. Đây là một môn học quan trọng trong chuyên ngành ngân hàng tín dụng. Nhằm giúp bạn đọc cũng cố kiến thức trong môn học này hay là cung cấp tài liệu học tập môn học này, Tailieu.vn đã tập hợp những tài liệu hay nhất, bám sát chương trình chuyên ngành nhất thành một bộ sưu tập rất hữu ích dành cho các bạn trong môn học "chính sách tiền tệ" này

  dungdiem 19-09-2013 889 58

 • + Xem thêm 7 BST Chính Sách Tiền Tệ khác
 • Đề án “Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

  Ở Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ đặc biệt là các công cụ của nó đang từng bước hình thành, hoàn thiện và phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam thì việc lựa chọn các công cụ nào, sử dụng nó ra sao ở các giai đoạn cụ thể của nền kinh tế luôn là một vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết...

  pdf 39p minhtam 15-07-2009 8091 2450

 • Tiểu luận "Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát"

  Thành công trong việc chặn đứng lạm phát phi mã năm 1989 nhờ áp dụng công cụ lãi suất ngân hàng (đưa lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên cao vượt tốc độ lạm phát), đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm đạt các mục tiêu ngắn hạn ổn định thị trường. Trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của...

  pdf 26p minhtam 14-07-2009 4385 2064

 • Đề tài “Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “các công cụ của chính sách tiền tệ ở việt nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p bongbongcam 10-08-2010 2589 1476

 • TIỂU LUẬN: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ & CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (NĂM 2007-2009)

  Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát… Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định. Ở Việt Nam kể từ khi...

  doc 32p angle_white 14-04-2010 1715 1158

 • Báo cáo tốt nghiệp "Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện"

  Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.

  doc 115p duong_dung 01-04-2010 1316 918

 • Đề án "Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề án "sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p tiencuong 17-07-2009 1407 796

 • Luận văn: Chính sách Tiền tệ với mục tiêu ổn định giá cả

  Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: ổn định giá trị tổng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Tuỳ điều kiện các nước, chính sách tiền tệ có thể dược xác lập theo hai hướng khác nhau..

  doc 28p joxinh 29-11-2009 1483 761

 • Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam và những vấn đề đặt ra

  Tham khảo luận văn - đề án 'điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam và những vấn đề đặt ra', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 39p svnganhang90 30-11-2010 1240 623

 • Đề tài: Chính sách tiền tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ? Trình bày nội dung cơ bản và cách vận dụng trong thời kì chính sách tiền tệ quốc gia?

  Chính sách đổi mới về kinh tế đã thành công trong việc giúp nền kinh tế nước ta vượt qua thời kỳ lạm phát không kiềm chế được và khôi phục cân bằng kinh tế vĩ mô, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia.

  ppt 29p dai_gia_ngheo 05-05-2011 1500 519

 • Chính sách tiền tệ

  Sự bùng phát của lạm phát vào những tháng đầu năm 2008 ít nhất cũng mang lại cho chúng ta một khía cạnh tích cực - làm cho nhiều người giật mình về vai trò quan trọng của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Lý thuyết được thực tiễn làm sáng tỏ. Rõ ràng, với chính sách tiền tệ không thể xem thường hay thờ ơ với nó... Nội dung cơ bản của chính sách tiền tệ Nói đến tiền là...

  pdf 15p huuthoi88 13-04-2010 686 489

 • Bài giảng - CHƯƠNG IV: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chương này giới thiệu thị trường tiền tệ và các chính sách tiền tệ mà ngân hàng trung ương sử dụng để can thiệp vào thị trường tiền tệ. Phần cuối chương giới thiệu mối tương tác giữa thị trường hàng hoá và tiền thông qua mô hình IS – LM, cùng với các chính sách mà chính phủ sử dụng để tác động đến thị trường hàng hoá và tiền tệ.

  doc 16p teo1961988 23-09-2010 765 412

 • CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (NĂM 2007-2009)

  Tham khảo bài thuyết trình 'chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ (năm 2007-2009)', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 30p angle_white 14-04-2010 806 403

 • CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

  Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể hiểu, chính tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHTW thông qua các hoạt động của mình tác động đến khối lượng tiền tệ lưu...

  doc 8p ngocchanhgl 05-04-2012 872 367

 • BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " SỰ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM "

  Trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng của một đất nước đóng vai trò hết sức quan trọng, như kiểm soát và điều tiết mức cung tiền cũng như các vấn đề liên quan đến tiền tệ, quản lý hoạt động của các ngân hàng trung gian, thực hiện nhiều nhiệm vụ của chính phủ, và để thực hiện được vai trò này, ngân hàng trung ương vận dụng các công cụ của chính sách tiền tệ. Chính sách...

  pdf 51p meomayhamchoi 29-06-2011 834 353

 • CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2009

  Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như, công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định

  doc 22p nguyenphuocnga 22-04-2010 608 330

 • 4 công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước

  SanOTC- NHNN là cơ quan có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ nhằm đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong việc điều hành chính

  doc 2p van_xinh 02-04-2010 739 318

 • CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN

  Định nghĩa: chính sách tiền tệ (money policy) do NHTW hoạch đinh và thực thi nhawmg o0onr định tiền tệ QG. Nếu NHTW phụ thuộc chính thuộc CP chì nếu có vấn đề lớn đến phải trình Quốc hội hoặc CP. Nếu NHTW là độc lập thì không phải trình CP. Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ là quá trình quản lý hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương để đạt...

  doc 41p hanhmc4389 09-12-2010 464 313

 • Đề tài " Bộ ba bất khả thi và vận dụng vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2007"

  Khi đề cập tới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung Ương, một trong những lý thuyết kinh tế học được quan tâm và suy xét cẩn trọng đó là: "bộ ba bất khả thi" (The impossibe Trinity). Năm 2007, Việt Nam được nhắc đến với tốc độ tăng trưởng rất nóng của nền kinh tế. Đồng thời với sự kiện đó, vấn đề bộ ba bất khả thi cũng được đưa ra xem xét, tranh luận do những động...

  doc 15p hoa_camchuong_0t0 11-06-2010 574 309

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p bongbongcam 10-08-2010 429 303

 • Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

  Khủng hoảng tài chính bùng nổ tháng 9/2008 từ nước Mỹ, nguyên nhân sâu xa là sự tích tụ các mâu thuẫn và mất cân đối nội tại của nền kinh tế Mỹ trong quá trình phát triển. Khủng hoảng tài chính đã lan nhanh và tác động làm suy thoái kinh tế thế giới. Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế chung tay giải cứu thị trường tài chính, thực hiện các giải pháp kích thích kinh tế mà...

  pdf 11p bingo_do 26-05-2010 498 300

 • + Xem thêm 4149 Chính Sách Tiền Tệ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản