Xem 1-20 trên 2722 kết quả Chính sách tín dụng
 • Nhìn chung, các công ty đều muốn thu tiền ngay hơn là bán hàng tín dụng, tuy nhiên, áp lực cạnh tranh buộc phải đưa ra chính sách tín dụng, nhờ thế mới có thể tiêu thụ được hàng hóa, giảm tồn kho mặt khác bán hàng tín dụng cũng làm tăng khối lượng công việc cũng như chi phí cho bán hàng, quản lý khoản phải thu, thu nợ.

  doc101p dongeurowindow 29-06-2010 582 290   Download

 • Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập, một số chính sách tín dụng cũ không còn phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay nên Đảng và Nhà nước nói chung , Thủ tướng chính phủ và NHNN VN nói riêng đã điều chỉnh, bổ sung những chính sách tín dụng mới.

  doc29p xuancute_11491 18-10-2011 497 193   Download

 • Mục tiêu của chính sách tín dụng 2. Nội dung của chính sách tín dụng chung 2.1. Quyền tự chủ của NHNo & PTNT VN 2.2. Đối tượng khách hàng vay tại NHNo & PTNT VN

  pdf6p suadaunanh 03-08-2010 479 182   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trình bày tổng quan về chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản. Chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản.

  pdf99p pink_12 26-05-2014 108 61   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'hiện trạng chính sách tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển nông thôn và kiểm soát ,môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p mylan23 17-04-2013 54 15   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của ngân hàng nhà nước nhằm trình bày mục tiêu của chính sách, nguyên tắc của chính sách, nội dung của chính sách. Nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nhà nước. Chính sách ngành vùng và lĩnh vực đầu tư.

  pdf32p green_12 14-05-2014 23 7   Download

 • Chính sách tín dụng là hệ thống các chủ trương, định hướng quy định chi phối hoạt động tín dụng do HĐQT của NHNo & PTNT VN đưa ra nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi cho phép của những quy định của NHNN VN. Mục đích của chính sách tín dụng: - Chính sách tín dụng xác định những giới hạn áp dụng cho các hoạt động tín dụng.

  doc0p quochung 21-07-2009 2574 1184   Download

 • Bất cứ khi nào một công ty mua hàng từ nhà cung cấp và được quyền trả chậm hơn thời điểm mua hàng thì khi đó họ được cấp tín dụng thương mại. Nói chúng, tín dụng thương mại là nguồn tài trợ ngắn hạn phổ biến và quan trọng nhất đối với các công ty.

  doc105p hongchuong211 14-03-2011 955 410   Download

 • Điều 5.

  pdf29p truongan 10-07-2009 1355 263   Download

 • Tín dụng là quan hệ vay mượn, bao gồm cả đi vay và cho vay, nhưng khi mà gắn với một chủ thể nhất định như ngân hàng hoặc các trung gian khác là ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian đó cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.Cho vay là tài sản lớn nhất trong khoản mục tín dụng.Cho vay thường được định lượng dưới 2 chỉ tiêu:Doanh số cho vay trong kì và dư nợ...

  doc18p hitachi_1991 15-03-2012 414 161   Download

 • Theo ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn bằng VND ngày 2/7 là 372.272 tỷ đồng, ( tương đương với khoảng 24% tổng mức dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng) trên tổng nguồn vốn của chương trình này là 583.000 tỷ đồng.

  pdf6p truongan 13-11-2009 262 133   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "chính sách tín dụng ngân hàng việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p bambi8929 07-12-2011 191 101   Download

 • Chính sách tín dụng luôn được sử dụng theo hai chiều hướng “thắt chặt” hoặc “nới lỏng” tùy theo từng giai đoạn và yêu cầu cụ thể. Trong đó, chính sách nới lỏng tín dụng có thể thực hiện thông qua cho vay lãi suất thấp hoặc cho vay dưới chuẩn. Về lý thuyết, lãi suất thấp khuyến khích doanh nghiệp.

  doc60p nancy_12c1 04-08-2011 199 81   Download

 • Tín dụng thương mại là một hình thức nợ ngắn hạn, phát sinh từ doanh thu tín dụng và được coi là một khoản phải thu của người bán và khoản phải trả của người mua. Thực chất của tín dụng thương mại là một nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn, là nguồn ngân quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf102p notonline1122 21-02-2013 156 71   Download

 • 1. Phụ lục PHỤ LỤC 4A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ Phương thức cho vay từng lần là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn, khách hàng và NHNo & PTNT VN đều làm thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.

  pdf5p suadaunanh 03-08-2010 137 66   Download

 • Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. 4. Thời hạn lưu vụ - Không quá thời hạn của một vụ kế tiếp a) Lãi suất cho vay: Lãi suất được áp dụng theo quy định của Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN tại thời điểm lưu vụ

  pdf4p suadaunanh 03-08-2010 136 56   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Chính sách tín dụng luôn được sử dụng theo hai chiều hướng “thắt chặt” hoặc “nới lỏng” tùy theo từng giai đoạn và yêu cầu cụ thể. Trong đó, chính sách nới lỏng tín dụng có thể thực hiện thông qua cho vay lãi suất thấp hoặc cho vay dưới chuẩn. Về lý thuyết, lãi suất thấp khuyến khích doanh nghiệp vay vốn, đẩy mạnh đầu tư, do vậy thị trường bất động sản cũng chịu tác động gián tiếp.

  pdf63p bluesky_12 19-12-2012 96 44   Download

 • A. CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Mục tiêu của chính sách tín dụng 2. Nội dung của chính sách tín dụng chung 2.1. Quyền tự chủ của NHNo & PTNT VN 2.2. Đối tượng khách hàng vay tại NHNo & PTNT VN 2.3. Những đối tượng và nhu cầu vốn không được cho vay 2.4. Hạn chế cho vay 2.5. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn 2.6. Phương thức cho vay 2.7. Căn cứ xác định mức tiền cho vay 2.8. Quy định về trả nợ gốc và lãi vay 2.9. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ / chuyển...

  pdf16p abcdef_38 19-10-2011 71 39   Download

 • Theo luật các tổ chức tín dụng 2010: Tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng 1 khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng 1 khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ: cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác.

  pdf27p ctrl_12 09-07-2013 46 20   Download

 • Trong chương 7 Chính sách tín dụng thuộc bài giảng phân tích chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm trình bày về định nghĩa các thuật ngữ, mục tiêu chính sách tín dụng, các tổ chức của chính sách tín dụng, công cụ của chính sách tín dụng, những vấn đề vướng mắc và sai lầm trong chính sách tín dụng cũ, những cải tiến trong chính sách tín dụng, phương hướng và giải pháp của chính sách tín dụng trong tương lai, chính sách tín dụng và phụ nữ.

  pdf12p orange_12 03-06-2014 71 17   Download

Đồng bộ tài khoản