» 

Chính Sách Tín Dụng

 • Đề tài “Hoàn thiện chính sách tín dụng để nghiên cứu về tình hình tài chính, tình hình thu nợ tại công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung “

  Nhìn chung, các công ty đều muốn thu tiền ngay hơn là bán hàng tín dụng, tuy nhiên, áp lực cạnh tranh buộc phải đưa ra chính sách tín dụng, nhờ thế mới có thể tiêu thụ được hàng hóa, giảm tồn kho mặt khác bán hàng tín dụng cũng làm tăng khối lượng công việc cũng như chi phí cho bán hàng, quản lý khoản phải thu, thu nợ. - Xuất phát từ nhu cầu ổn định và lành mạnh hoá môi trường...

  doc 101p dongeurowindow 29-06-2010 535 282

 • CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010.

  Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập, một số chính sách tín dụng cũ không còn phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay nên Đảng và Nhà nước nói chung , Thủ tướng chính phủ và NHNN VN nói riêng đã điều chỉnh, bổ sung những chính sách tín dụng mới.

  doc 29p xuancute_11491 18-10-2011 447 178

 • CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHUNG phần 1

  Mục tiêu của chính sách tín dụng 2. Nội dung của chính sách tín dụng chung 2.1. Quyền tự chủ của NHNo & PTNT VN 2.2. Đối tượng khách hàng vay tại NHNo & PTNT VN

  pdf 6p suadaunanh 03-08-2010 432 177

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

  Khóa luận tốt nghiệp: Chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trình bày tổng quan về chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản. Chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng đối với cho vay bất động sản.

  pdf 99p pink_12 26-05-2014 23 12

 • Hiện trạng chính sách tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển nông thôn và kiểm soát ,môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng

  Tham khảo luận văn - đề án 'hiện trạng chính sách tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển nông thôn và kiểm soát ,môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 51p mylan23 17-04-2013 31 6

 • Tiểu luận: Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của ngân hàng nhà nước

  Tiểu luận: Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của ngân hàng nhà nước nhằm trình bày mục tiêu của chính sách, nguyên tắc của chính sách, nội dung của chính sách. Nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nhà nước. Chính sách ngành vùng và lĩnh vực đầu tư.

  pdf 32p green_12 14-05-2014 11 5

 • SỔ TAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Chính sách tín dụng là hệ thống các chủ trương, định hướng quy định chi phối hoạt động tín dụng do HĐQT của NHNo & PTNT VN đưa ra nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi cho phép của những quy định của NHNN VN. Mục đích của chính sách tín dụng: - Chính sách tín dụng xác định những giới hạn áp dụng cho các hoạt...

  doc 0p quochung 21-07-2009 2522 1173

 • Luận văn tốt nghiệp - Chính sách tín dụng thương mại

  Bất cứ khi nào một công ty mua hàng từ nhà cung cấp và được quyền trả chậm hơn thời điểm mua hàng thì khi đó họ được cấp tín dụng thương mại. Nói chúng, tín dụng thương mại là nguồn tài trợ ngắn hạn phổ biến và quan trọng nhất đối với các công ty.

  doc 105p hongchuong211 14-03-2011 875 392

 • LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG số 07/1997/QHX

  Điều 5. Chính sách tín dụng Nhà nước có chính sách động viên các nguồn lực trong nước là chính và tranh thủ tối đa nguồn lực ngoài nước; mở rộng đầu tư tín dụng, góp phần giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo; giữ vững định hướng x• hội chủ nghĩa, chủ quyền quốc gia;...

  pdf 29p truongan 10-07-2009 1337 263

 • Chính sách tín dụng

  Tín dụng là quan hệ vay mượn, bao gồm cả đi vay và cho vay, nhưng khi mà gắn với một chủ thể nhất định như ngân hàng hoặc các trung gian khác là ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian đó cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.Cho vay là tài sản lớn nhất trong khoản mục tín dụng.Cho vay thường...

  doc 18p hitachi_1991 15-03-2012 383 148

 • Báo cáo tác động của chính sách tín dụng tới thị trường chứng khoán

  Theo ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn bằng VND ngày 2/7 là 372.272 tỷ đồng, ( tương đương với khoảng 24% tổng mức dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng) trên tổng nguồn vốn của chương trình này là 583.000 tỷ đồng.

  pdf 6p truongan 13-11-2009 247 130

 • Đề tài "Chính sách tín dụng ngân hàng Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "chính sách tín dụng ngân hàng việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 43p bambi8929 07-12-2011 169 91

 • Đề tài "Chính sách nới lỏng tín dụng và tác động của nó đến thị trường bất động sản: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam"

  Chính sách tín dụng luôn được sử dụng theo hai chiều hướng “thắt chặt” hoặc “nới lỏng” tùy theo từng giai đoạn và yêu cầu cụ thể. Trong đó, chính sách nới lỏng tín dụng có thể thực hiện thông qua cho vay lãi suất thấp hoặc cho vay dưới chuẩn. Về lý thuyết, lãi suất thấp khuyến khích doanh nghiệp.

  doc 60p nancy_12c1 04-08-2011 187 80

 • CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHUNG phần 5

  1. Phụ lục PHỤ LỤC 4A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ Phương thức cho vay từng lần là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn, khách hàng và NHNo & PTNT VN đều làm thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.

  pdf 5p suadaunanh 03-08-2010 118 63

 • LUẬN VĂN: LÝ LUẬN CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI

  Tín dụng thương mại là một hình thức nợ ngắn hạn, phát sinh từ doanh thu tín dụng và được coi là một khoản phải thu của người bán và khoản phải trả của người mua. Thực chất của tín dụng thương mại là một nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn, là nguồn ngân quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf 102p notonline1122 21-02-2013 107 57

 • CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHUNG phần 7

  Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. 4. Thời hạn lưu vụ - Không quá thời hạn của một vụ kế tiếp a) Lãi suất cho vay: Lãi suất được áp dụng theo quy định của Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN tại thời điểm lưu vụ

  pdf 4p suadaunanh 03-08-2010 119 53

 • Tìn dụng Ngân Hàng: CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHUNG

  A. CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Mục tiêu của chính sách tín dụng 2. Nội dung của chính sách tín dụng chung 2.1. Quyền tự chủ của NHNo & PTNT VN 2.2. Đối tượng khách hàng vay tại NHNo & PTNT VN 2.3. Những đối tượng và nhu cầu vốn không được cho vay 2.4. Hạn chế cho vay 2.5. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn 2.6. Phương thức cho vay 2.7. Căn cứ xác định mức tiền cho vay 2.8. Quy định về trả nợ gốc và lãi...

  pdf 16p abcdef_38 19-10-2011 66 38

 • Luận văn tốt nghiệp: Chính sách nới lỏng tín dụng và tác động của nó đến thị trường bất động sản: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam

  Tính cấp thiết của đề tài Chính sách tín dụng luôn được sử dụng theo hai chiều hướng “thắt chặt” hoặc “nới lỏng” tùy theo từng giai đoạn và yêu cầu cụ thể. Trong đó, chính sách nới lỏng tín dụng có thể thực hiện thông qua cho vay lãi suất thấp hoặc cho vay dưới chuẩn. Về lý thuyết, lãi suất thấp khuyến khích doanh nghiệp vay vốn, đẩy mạnh đầu tư, do vậy thị trường...

  pdf 63p bluesky_12 19-12-2012 62 30

 • Luận văn:Chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Daklak

  Theo luật các tổ chức tín dụng 2010: Tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng 1 khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng 1 khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ: cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác.

  pdf 27p ctrl_12 09-07-2013 20 9

 • Một số cơ chế chính sách tín dụng đối với phát triển kinh tế xã hội sản xuất

  Xác định vai trò đặc biệt quan trọng của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế đất nước, Chính phủ, các ngành, các cấp và các ngành Ngân hàng có nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế chỉ đạo đầu tư cho ngành nông nghiệp và nông thôn nói chung, cũng như đầu tư cho hộ sản xuất nói riêng.

  pdf 7p butmauden 20-11-2013 12 4

 • + Xem thêm 2390 Chính Sách Tín Dụng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản