Chính sách tối huệ quốc

Xem 1-15 trên 15 kết quả Chính sách tối huệ quốc
 • Để thống nhất quản lý nhà nước về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi trong thương mại quốc tế; thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Qu...

  doc3p emerald_pt512 18-11-2010 216 67   Download

 • Quyết định 0616/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc đưa Nhật Bản vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế suất tối huệ quốc

  doc1p anhphuong 17-08-2009 56 4   Download

 • Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (tiếng Anh: General Agreement on Tariffs and Trade, viết tắt là GATT) là một hiệp ước được ký kết vào năm 1947 nhằm điều hòa chính sách thuế quan giữa các nước ký kết. Các nguyên tắc 1.Không phân biệt đối xử(non-discrimination): theo tinh thần thương mại quốc tế phải được thực thi mà không có sự phân biệt đối xử nào. Nguyên tắc này được quy định cụ thể qua "quy tắc tối huệ quốc" và " quy tắc đối xử quốc gia". ...

  pdf3p cq511225 23-09-2010 239 83   Download

 • Từ đầu những năm 90, các nước XHCN (XHCN) ở Đông Âu và Liên Xô cũ đã thực hiện chính sách hội nhập với thế giới. Họ đã sớm ký Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ và EU, được hưởng chế độ tối huệ quốc của hầu hết các nước phát triển

  pdf18p congtruc83 27-04-2011 243 94   Download

 • Ebook Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 2 trình bày các nội dung về Thuế suất tối - huệ - quốc (Thuế suất ưu đãi). Quyển này gồm các phần sau: Phần I - Thuế suất tối huệ quốc, Phần II - Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ, Phần III - Các nhượng bộ phi thuế, Phần IV - Các sản phẩm nông nghiệp: Cam kết hạn chế trợ cấp, Lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA và phần phụ lục đối với sản phẩm Công nghệ thông tin.

  pdf817p muathu102 20-03-2013 60 23   Download

 • Do tác động của thuế nhập khẩu sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ (BTA) được ký kết vào năm 2001 có hiệu lực nên các mặt hàng Việt Nam đã và sẽ thâm nhập thị trường Hoa Kỳ có thể tạm được phân thành hai nhóm: nhóm có thuế nhập khẩu thấp hoặc bằng 0, và nhóm có thuế nhập khẩu cao hơn.

  pdf11p dove_12 13-06-2013 80 19   Download

 • Công văn 0622/BTM-PC của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

  pdf10p dohuong 14-08-2009 136 18   Download

 • Những thuế quan nhập khẩu 1. Những thuế quan được tính theo số lượng hàng hóa 2. Thuế quan được tính theo giá trị hàng hóaNhững loại thuế quan khác 1. Thuế quan nhân nhượng 2. Thuế quan đánh trên những nước được hưởng chế độ "tối huệ quốc" (MFN) 3. Thuế quan đối với những hàng hóa lắp ráp tại các công ty đặc ở nước ngoài (OAP)

  pdf8p abcdef_37 12-10-2011 37 7   Download

 • PNTR (Permanent Normal Trade Relations) - Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn). Quy chế quan hệ thương mại bình thường (NTR) mà Mỹ sử dụng chính là Quy chế tối huệ quốc (MFN) mà WTO đang sử dụng. Năm 2001, Việt Nam được trao NTR nhưng trên cơ sở xem xét theo từng năm.

  ppt21p chaen_12 09-12-2013 20 1   Download

 • Quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Do chính phủ thông qua, Quốc hội lập ra. Gồm có: Hệ điều trị và hệ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hệ hồi phục chức năng, dược. Trung tâm y tế dự phòng có liên quan đến các cơ sở: Sở Tài Nguyên và Môi Trường ( chi cục bảo vệ môi trường). Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn có trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Sở Công An ( phòng cảnh sát môi trường).

  ppt12p trantuyenmoitruong 25-12-2012 198 60   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Những người bạn Cố đô Huế (Tập XIX)" giới thiệu tới người đọc nội dung các công trình nghiên cứu: Theo chân đô đốc Charner; các hang động Cu-Lac tường trình về sự khám phá được thực hiện và tháng bảy năm 1931; chín khẩu thần công ở kinh thành Huế những chi tiết bổ sung; tài nguyên về tài chính và kinh tế quốc gia ở nước An Nam cổ và các thứ thuế độc quyền và những nguyên tắc về mặt thu thuế.

  pdf348p tsmttc_007 09-09-2015 44 21   Download

 • Sự phát triển ngoại thương của ngành Dệt-May cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của quan hệ chính trị . Từ sự phân tích trên, các chính sách cần có là: + Nhà nước tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế và khu vực để Việt Nam nhanh chóng trở thành thành viên WTO.

  pdf8p ttcao4 04-08-2011 50 17   Download

 • 3. Chính sách thương mại của Mỹ ảnh hưởng đến nhập khẩu dệt may. 3.1. Thuế quan Thuế nhập khẩu tuỳ thuộc vào phân loại sản phẩm theo hệ thống thuế điều hoà của Hoa Kỳ mà cơ quan thuế sẽ tính cho các sản phẩm. Từ sau khi hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ được ký kết ( sau năm 2000) Việt Nam được hưởng quy chế tối huệ quốc MFN, thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm từ 40% xuống còn 20%. Như...

  pdf12p ttcao5 05-08-2011 55 16   Download

 • Quyết định số 0616/1999/QĐ-BTM về việc đưa Nhật Bản vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế suất tối huệ quốc do Bộ Thương mại ban hành

  pdf1p lawxnk6 11-11-2009 55 6   Download

 • Đề tài làm cơ sở hoạch định các chính sách và giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền. Những định hướng và giải pháp được đề xuất trong đề tài làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Phong Điền trong thời gian tới.

  pdf98p bautroibinhyen1 02-11-2016 4 2   Download

Đồng bộ tài khoản