Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Xem 1-20 trên 27 kết quả Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
 • Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

  doc17p angola 13-05-2009 614 70   Download

 • Công văn 7338/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008

  pdf2p lythong 18-08-2009 95 5   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống hóa những quy định về chế độ, chính sách đối với những người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt trong xã hội" do Huy Thông sưu tầm nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật về các chính sách, chế độ của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay đối với người có công với cách mạng, thanh niên xung phong, người cao tuổi, người khuyết tật,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf168p lalala7 07-12-2015 27 4   Download

 • Pháp lệnh số 38/KH-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  pdf9p tuyetroimuahe123 13-03-2014 23 1   Download

 • Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc ban hành quy định phân cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  pdf17p tuyetroimuahe123 13-03-2014 15 1   Download

 • Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng và kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

  pdf12p strips 07-08-2009 179 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;...

  pdf5p poqueen 13-05-2013 35 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; ...

  pdf7p poqueen 13-05-2013 61 3   Download

 • Thông tư số: 148/2015/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 12 0   Download

 • Hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; việc xử lý vi phạm trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh.

  pdf42p hoamynguyen1811 19-04-2013 181 7   Download

 • Kế hoạch số 38/KH-UBND về triển khai pháp lệnh số 04/ 2012/ UBTVQH13 và pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

  pdf9p conduongmauxanh1234 24-03-2014 21 0   Download

 • Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ và kế thừa truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta là “ Uống nước nhớ nguồn” nên dù chiến tranh đã qua đi nhân dân ta mãi mãi muôn đời biết ơn và ghi nhớ công lao của các liệt sỹ, chiến sỹ và những người có công với cách mạng. Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta đã hình thành một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng....

  pdf46p muathi2013 16-05-2013 119 42   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf6p oggianoel 08-01-2013 27 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 243 8   Download

 • Công văn 1374/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

  pdf2p myngoc 13-08-2009 44 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động – thương binh và xã hội quản lý do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf12p lawttnh10 12-11-2009 75 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

  pdf20p ht8287 20-12-2010 55 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 19 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động – thương binh và xã hội quản lý do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf13p lawvhxh2 16-11-2009 163 7   Download

 • VĂN BẢN HỢP NHẤT PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  pdf27p tymong_manh 19-11-2012 55 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản