Chính sách về thuế đất

Xem 1-20 trên 523 kết quả Chính sách về thuế đất
 • Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng ở Việt Nam nhằm góp phần hoàn thiện chính sách về giao đất giao rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất của người dân địa phương. Nội dung đề tài nghiên cứu được trình bày qua các phần: Tổng quan về chính sách giao đất, giao rừng; thực trạng công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng trong thời gian qua và kết luận.

  doc15p 29051986 20-07-2014 120 44   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" tập trung giới thiệu: chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính sách của nhà nước hỗ trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf111p kiemtienthatkho 06-03-2015 30 11   Download

 • Công văn 3968/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách tiền thuê đất

  pdf1p kevintu 14-08-2009 87 3   Download

 • Công văn số: 7894/VPCP-KTTH ngay 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về thuế đối với sản xuất gạch đất sét nung" xét theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn sô 12527/BTC-CST về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về thuế liên quân đến sản xuất gạch đất sét nung.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 9 0   Download

 • Liên kết kinh tế quốc tế là sự thống nhất 1 hoặc nhiều chính sách về kinh tế quốc tế của nhiều QG nhằm giúp các QG có thể đạt được lợi ích kinh tế tối ưu trong tổng thể lợi ích của liên kết. VD: thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, trợ giá, đầu tư, tài chính, ch’giao công nghệ, môi trường, an ninh …

  ppt30p huuday 29-09-2010 575 201   Download

 • Ebook Các văn bản pháp luật về Kinh tế trang trại: Phần 2 đề cập tới một số quy định có liên quan đến kinh tế trang trại như chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách sử dụng đất lâm nghiệp, phát triển trồng rau, quả,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf82p thuytrang_1 22-12-2014 38 15   Download

 • Công văn 3593/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu nghĩa vụ tài chính về đất

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 64 10   Download

 • Công văn 2541/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 71 10   Download

 • Công văn 3120/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà, đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 64 9   Download

 • Công văn 3078/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế chuyền quyền sử dụng đất

  pdf2p landai 14-08-2009 47 4   Download

 • Công văn 4289/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách về tiền thuê đất

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 32 3   Download

 • Công văn 1082/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền đất đai

  pdf2p hueman 16-08-2009 28 3   Download

 • Công văn 4456/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu với đất đai

  pdf2p kevintu 14-08-2009 40 2   Download

 • Công văn 3179/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 43 2   Download

 • Công văn 4344/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn thuế nhà, đất

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 32 2   Download

 • Công văn 3737/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan đất đai

  pdf2p huynhphuc 16-08-2009 36 2   Download

 • Thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của Nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá dịch vụ trong nước. Ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược kinh tế của đất nước. Trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các nước thường dùng công cụ quản lý như: hạn ngạch, tỷ giá, giấy phép, thuế quan.

  doc27p dinhthao00 10-06-2011 557 276   Download

 • Ngày nay, trong xu thế chung của thời đại _ “ khu vực hoá” và “Toàn cầu hoá”; để hội nhập và phát triển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hoá_Hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế và tích cực tìm kiếm những chính sách, những công cụ kinh tế quan trọng.

  pdf34p quanvokiem 09-03-2010 214 135   Download

 • Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế Mỹ còn được mở rộng ra ngoài phạm vi các hoạt động của một nhà điều tiết trong các ngành công nghiệp riêng biệt. Chính phủ cũng quản lý nhịp độ chung của hoạt động kinh tế, tìm cách duy trì tuyển dụng nhân lực ở mức cao và ổn định giá cả. Chính phủ có hai công cụ cơ bản nhằm đạt được những mục tiêu trên: chính sách tài khóa thông qua việc xác định mức thuế và chi tiêu thích hợp; và chính sách tiền tệ thông...

  pdf23p meomayhamchoi 27-06-2011 179 75   Download

 • Tuy đạt được không ít thành tựu, chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế xét trên quan điểm hiệu quả phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực (cạnh tranh) của các ngành hàng và còn bất cập so với qui định của WTO.Chính sách thuế quan, chính sách trợ cấp để bảo hộ các ngành hàng chưa thực sự hiệu quả.

  doc3p thaonguyenxanh_0307 30-10-2012 144 46   Download

Đồng bộ tài khoản