Chính sách việc làm

Xem 1-20 trên 4221 kết quả Chính sách việc làm
 • Thuyết trình chính sách xã hội: Chính sách việc làm nhằm trình bày về những vấn đề việc làm nổi cộm, những chính sách quan trọng trong chính sách việc làm, những nhận xét, đánh giá, kết luận và khuyến nghị trong chính sách việc làm của nước ta trong thời gian qua.

  pdf34p small_12 12-06-2014 201 74   Download

 • Luận án quán triệt đặc điểm việc làm của lao động nông thôn trong bối cảnh di dân phần lớn là lao động già và trẻ em, thời gian lao động tăng lên, việc làm đa dạng hơn vào phân tích nội dung chính sách việc làm với năm bộ phận là:... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ sau đây.

  pdf2p cvbn123 25-06-2015 35 7   Download

 • Luận án đã góp phần xây dựng khung lý thuyết để nghiên cứu chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất.

  pdf199p change05 14-06-2016 12 6   Download

 • Luận án đề xuất hoàn thiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội theo các định hướng: Nhà nước hỗ trợ nhưng thanh niên chủ động tìm và tự tạo việc làm; tạo việc làm tại chỗ trong khu vực phi nông nghiệp, nhất là ngoại thành và các vùng mới sáp nhập vào Hà Nội; hướng tới việc làm bền vững và có chất lượng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên.

  pdf12p change05 14-06-2016 14 4   Download

 • Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về: Việc làm; việc làm cho lao động nông thôn; việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân; chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân; các nhân tố yếu tố ảnh hưởng đến chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân; tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân.

  pdf12p change06 14-06-2016 15 3   Download

 • Bài viết Chính sách việc làm ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện sau đây góp phần làm rõ thực trạng chính sách việc làm ở nước ta hiện nay, từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện chính sách việc làm đến năm 2020.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 8 2   Download

 • Ngày 23/6/2012, dân số của Hàn Quốc đã vượt mức 50 triệu người, với thu nhập bình quân đầu người vượt mức 20 nghìn USD. Đây là một thời điểm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu Hàn Quốc chính thức trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới (sau Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Ý, Đức và Anh) gia nhập vào nhóm các nước phát triển đạt 2 điều kiện tiêu chuẩn về kinh tế và quy mô dân số (tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người phải vượt mức 20 nghìn USD và dân...

  pdf11p dontetvui 20-01-2013 31 9   Download

 • Những nghiên cứu cụ thể chỉ ra rằng, gia tăng thất nghiệp đi liền với gia tăng tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ tự tử, và suy giảm chất lượng sức khỏe. Những thiệt thòi khi mất việc dẫn đến trầm uất, suy yếu ảnh hưởng của công đoàn, công nhân lao động vất vả hơn, chấp nhận thù lao ít ỏi hơn và sau cùng là chủ nghĩa bảo hộ việc làm.

  doc11p jillbui 01-11-2012 235 101   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động tại thành phố Pleiku, tỉnh Giao Lai nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc làm cho lao động, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Giao Lai, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho lao động tại thành phố Pleiku.

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 168 62   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu thực trạng việc làm của người dân sau tái định cư ở phường Quang Trung TP. Quy Nhơn nhằm nghiên cứu của đề tài là: qua việc tìm hiểu thực trạng việc làm của người dân ở đây, phân tích đánh giá, xác định nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân, tiến tới ổn định cuộc sống cho người dân.

  pdf67p small_12 12-06-2014 82 16   Download

 • Luận văn: Thực trạng việc làm của người dân xã Đông Phương Yên – Chương Mỹ (Hà Tây cũ) sau khi sáp nhập Hà Nội nhằm tìm hiểu về những thay đổi trong việc làm và thu nhập, những chuyển biến tích cực và tiêu cực trong việc làm của người dân xã Đông Phương Yên sau khi sáp nhập Hà Nội, từ đó đề ra những giải pháp giúp người dân phát huy những mặt tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực trong vấn đề việc làm, định hướng tương lai cho lớp thanh niên, ...

  pdf69p small_12 12-06-2014 50 15   Download

 • Tiểu luận: Phân cấp tài chính và việc làm khu vực công nêu ngày nay tình hình quan liêu và hiện tượng các công ty công dư thừa nhân viên là vấn đề chung trong sự phát triển đất nước, đặc biệt trong nền kinh tế chuyển giao – nền kinh tế thị trường đòi hỏi hàng triệu nhân viên phải được thay đổi vị trí.

  pdf80p blue_12 12-05-2014 42 13   Download

 • Luận văn: Khảo sát vấn đề việc làm của người dân ở khu vực 9, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn nhằm nghiên cứu khoa học nhằm có sự đánh giá đúng đắn về thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho người dân ở khu vực này.

  pdf68p small_12 12-06-2014 35 11   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số nội dung chính trong điều chỉnh chính sách kinh tế Trung Quốc từ năm 1992-2010, tác động của việc điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf269p doinhugiobay_03 21-11-2015 30 11   Download

 • Tác động của chính sách xã hội tới đời sống nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay do Hoàng Thị Nga thực hiện là bước đầu tìm hiểu một số khía cạnh của sự tác động của chính sách xã hội tới đời sống nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay.

  pdf18p cocacola_01 21-09-2015 18 3   Download

 • Bài viết "Các chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội" do Đỗ Minh Cương thực hiện nhằm giúp các bạn có được sự nhìn nhận và phân tích sâu hơn về sự đổi mới các chính sách trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghèo,...

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 24 1   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về thí nghiệm chính sách; vấn đề: có đạo đức không khi làm thí nghiệm trên con người; vấn đề: người ta diễn dịch bằng chứng rất khác nhau; con người và thể chế đều có quyền lợi;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 9: Làm chính sách dựa trên bằng chứng".

  pdf6p hera_01 15-04-2016 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân; xây dựng khung lý thuyết đánh giá tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân.

  pdf12p change01 06-05-2016 7 0   Download

 • Thành công trong việc chặn đứng lạm phát phi mã năm 1989 nhờ áp dụng công cụ lãi suất ngân hàng (đưa lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên cao vượt tốc độ lạm phát), đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm đạt các mục tiêu ngắn hạn ổn định thị trường.

  pdf26p minhtam 14-07-2009 4516 2103   Download

 • Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên: Số người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta từ năm 1986 đến nay “đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt được, những vấn đề chưa đạt được”.....

  pdf25p trungtri 09-07-2009 8449 1897   Download

Đồng bộ tài khoản