Chính trị quốc tế

Xem 1-20 trên 4155 kết quả Chính trị quốc tế
 • Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 gồm nội dung chương 1, 2 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, một số quan hệ chính trị quốc tế đương đại. Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung.

  pdf145p hoa_khoai91 07-06-2014 189 101   Download

 • Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 gồm nội dung phần 3, 4 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế.

  pdf154p hoa_khoai91 07-06-2014 95 60   Download

 • Khuynh hướng phát triển của chính trị quốc tế : Là kết quả của sự vận động, phát triển vốn có bên trong của nền chính trị quốc tế. Là chiều hướng phát triển có tính tất yếu, khách quan.

  ppt24p chaen_12 10-12-2013 56 11   Download

 • Đề tài trình bày 2 nội dung lớn qua Chương I - Sự hình thành luật chơi, Chương II - Những mặt hạn chế của hệ thống luật chơi trong nền chính trị quốc tế đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo Khóa luận Chính trị quốc tế hiện đại: Những mặt hạn chế của hệ thống luật chơi trong nền chính trị quốc tế đương đại sau đây.

  doc33p ruan_sheng_huang91 19-05-2015 58 15   Download

 • Chính sách đối ngoại: Tổng hợp những mục tiêu, phương tiện, biện pháp, điều chỉnh của một quốc gia được thực hiện trên trường quốc tế nhằm phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của nó

  ppt38p chaen_12 10-12-2013 68 17   Download

 • Bài viết này phân tích một số tác động cơ bản của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế chính trị quốc tế dưới ba cấp độ phân tích. Bài viết chỉ ra rằng, ở cấp độ toàn cầu, cuộc khủng hoảng cho thấy sự hạn chế của lý thuyết chủ nghĩa tự do mới và đòi hỏi phải có những lý luận và mô hình mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hậu khủng hoảng. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng làm giảm sút vai trò của Mỹ và tăng...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 198 62   Download

 • Tài liệu tham khảo luận văn khoa chính trị quốc tế và ngoại giao về Đề tài " Ảnh hưởng của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) tới quan hệ Mỹ - Trung Quốc " . Mỹ và Trung Quốc là hai nước lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong nền chính trị thế giới. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, Mỹ luôn giữ được địa vị siêu cường cả về...

  pdf0p drdi9999 01-11-2010 110 30   Download

 • CHƯƠNG 4 MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 39 1 I. Môi trường pháp luật - Là một yếu tố thuộc môi trường bên ngoài tác động vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp - Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung (quy phạm pháp luật) do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. - Các nhà quản trị rủi ro càng phải chú trọng nghiên cứu môi trường pháp luật, bao gồm: quốc gia mình và quốc gia đối tác. 39 2 I. Môi trường pháp luật I.

  pdf39p meoheo5 19-05-2011 804 409   Download

 • Kể từ khi được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 đến nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có 10 nước thành viên và trở thành một thể chế chính trị có tiếng nói ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung.

  doc16p kuter195 13-04-2011 657 276   Download

 • "EBook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của NXB Chính trị Quốc Gia" gồm 34 chương có nội dung trình bày về tính minh bạch trong báo cáo tài chính, cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  pdf177p transang4 03-10-2012 362 159   Download

 • Tập này được dịch dựa vào bản tiếng Nga bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen tập 23 do Nhà xuất bản sách chính trị Quốc gia Liên xô xuất bản tại Mát-xcơ-va năm 1960. Ngoài phần chính văn tập này còn kèm theo phần chú thích và các bản chỉ dẫn do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin Liên Xô biên soạn để bạn đọc tham khảo.

  pdf692p saodoivangem 25-12-2014 235 110   Download

 • Từ khi tiến hành đổi mới đến nay, trải qua hơn 20 năm, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào các hoạt động kinh tế, văn hóa , chính trị quốc tế. Trong quá trình đó, chúng ta đã kí kết nhiều điều ước quốc tế (ĐƯQT) song phương, đa phương ( tính đến thời điểm tháng 4/2008, có khoảng 700 điều ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam.

  pdf15p cugiai1311 01-11-2012 219 67   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: kinh tế vn trong thời kỳ hội nhập', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p sunderland24 10-06-2011 74 28   Download

 • Tuyển tập báo cáo khoa học trường đại học Quốc Gia Hà Nội đề tài: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tác động đến kinh tế - chính trị quốc tế...

  pdf8p phalinh20 24-08-2011 86 27   Download

 • Tập 43 bao gồm các tác phẩm của Lênin viết trong thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm 1921. Nội dung chính của tập này đi sâu vào việc luận chứng và giải thích chính sách kinh tế mới, đồng thời nói lên cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin nhằm củng cố sự thống nhất của Đảng, mở rộng dân chủ của Đảng.

  pdf365p saodoivangem 26-12-2014 45 33   Download

 • Tập 17 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết vào thời gian từ tháng ba 1908 đến tháng sáu 1909. Nội dung tập này phản ánh cuộc đấu tranh của Leenin chống chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét lại trong nội bộ Đảng và trên trường quốc tế.

  pdf426p saodoivangem 25-12-2014 49 34   Download

 • Nội dung tập 44 đề cập đến tình hình đối nội và đối ngoại của Nhà nước Xô-viết, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của việc vạch ra và thực hiện chính sách kinh tế mới, vấn đề xây dựng Đảng, củng cố nhà nước,...

  pdf468p saodoivangem 26-12-2014 47 32   Download

 • Tập 45 gồm những tác phẩm do Lênin viết từ ngày 6 tháng 3 năm 1922 đến ngày 2 tháng 3 năm 1923. Trong tập này Lênin tiếp tục nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chính sách đối ngoại của nhà nước Xô-viết của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

  pdf454p saodoivangem 26-12-2014 47 30   Download

 • Tập 24 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết từ tháng chín 1913 đến tháng ba 1914. Những tác phẩm trong tập này phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cải lương trong phong trào công nhân Nga và quốc tế, bảo vệ sự trong sáng của hệ tư tưởng Mác-xít.

  pdf368p saodoivangem 26-12-2014 36 26   Download

 • Ebook Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập Quốc tế - Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc Gia phân tích một cách sâu sắc, thấu đáo văn hóa và văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở nước ta nói riêng và văn hóa phát triển và tiến bộ xã hội nhìn từ cục diện văn hóa Châu Á – Thái Bình Dương trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, quá thực tiễn Đông Á. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf240p ngaybinhthuong1234 05-10-2015 70 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản