Chống thất thu ngân sách nhà nước

Xem 1-14 trên 14 kết quả Chống thất thu ngân sách nhà nước
 • Chỉ thị 15/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước

  doc5p sontinh 18-08-2009 232 35   Download

 • Thành phố Cần Thơ với thế mạnh nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, khí hậu hòa thuận… đang trên đà phát triển về mọi mặt, hàng năm đã đóng góp một khoản lớn ngân sách nhà nước cho Chính Phủ. Đề tài “Thu ngân sách nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp” để tìm hiểu, từ đó đề ra giải pháp chống thất thu ngân sách, đem lại nguồn thu lớn nhất..

  pdf8p idol_12 28-04-2014 79 28   Download

 • Thuế xuất nhập khẩu ngay từ khi ra đời đã luôn khẳng định được vai trò của nó trong việc đóng góp vào Ngân sách Nhà nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ chính trị, ngoại giao của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo hộ sản xuất trong nước, và điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu. Ở Việt Nam, thuế xuất nhập khẩu chiếm khoảng 1/3 tổng thu Ngân sách Nhà nước.

  pdf67p chipchip1122 21-03-2013 92 48   Download

 • Bài viết: Chống gian lận, thất thu thuế: Thực trạng và giải pháp có nội dung trình bày thực trạng chống gian lận và thất thu thuế ở nước ta, nhận định các yếu kém ,hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp chống gian lận, tăng thu ngân sách nhà nước.

  doc4p sakuranhu 23-07-2014 211 25   Download

 • Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và giảm nợ đọng thuế do tỉnh Hà Giang ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 11 1   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của thành phần kinh tế dân doanh tại Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc-tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011 đến năm 2013 phân tích thực trạng thất thu và chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các thành phần kinh tế dân doanh ở Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc từ năm 2011 đến năm 2013.

  doc77p hoathu_16101993 05-06-2014 141 67   Download

 • a có thể hiểu như sau: Đơn vị sự nghiệp có thu là một loại đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán. 1.2. Đặc điểm: Thứ nhất, những hoạt động của các đơn vị này có tính chất xã hội, khác với những loại hình dịch vụ thông thường, nó phục vụ các lợi ích tối cần thiết của...

  pdf55p nokia_12 07-05-2013 26 10   Download

 • Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001

  doc2p vantien 19-08-2009 38 5   Download

 • Chỉ thị số 15/2001/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawktkt5 25-10-2009 57 3   Download

 • Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawktkt2 25-10-2009 59 5   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ, CHỐNG THẤT THU VÀ GIẢM NỢ ĐỌNG THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf3p ngu_mieu 26-10-2012 27 5   Download

 • Sự ra đời của Thuế là một tất yếu khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Để duy trì sự tồn tại của mình và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về kinh tế xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng…thì Nhà nước cần có những nguồn lực vật chất nhất định.

  doc18p mvvdien 05-11-2011 135 76   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỐNG THẤT THU, NỢ ĐỌNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  pdf4p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 29 4   Download

 • Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf6p hoangphungphilong234 25-04-2014 10 0   Download

Đồng bộ tài khoản