Chủ nghĩ tư bản

Xem 1-20 trên 2716 kết quả Chủ nghĩ tư bản
 • Để hiểu thêm về tư bản chúng ta tìm hiểu lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Lý thuyết này là lý thuyết vận động của tư bản. Tư bản luôn vận động qua 3 giai đoạn khác nhau và ở mỗi một giai đoạn đó thì nó thể hiện các chức năng và hình thức khác nhau. Quá trình vận động của tư bản là quá trình vận động không ngừng diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại.

  pdf41p truongan 19-11-2009 650 244   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: học thuyết của máct tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p tengteng11 13-12-2011 85 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p tengteng11 13-12-2011 63 13   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề mâu thuẫn Bắc - Nam; thách thức triển vọng của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển và những khuyến nghị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p thangnamvoiva1 14-06-2016 22 10   Download

 • Những biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nay gồm có các nội dung chính: Những biến đổi phát triển về lực lượng sản xuất, những điều chỉnh thích nghi về quan hệ sản xuất, giới hạn của sự điều chỉnh thích nghi và những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  doc12p quanghai87h 01-09-2016 25 7   Download

 • Về sau nguồn cung nguyên liệu bị thu hẹp ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Chuyển sang liên kết theo chiều dọc. Mở rộng ra thêm nhiều ngành khác - Là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thỏa mãn với nhau về giá cả, quy mô, thị trường tiêu thụ,… - Độc lập về sản xuất và thương nghiệp.

  ppt42p thuthaovo123 23-06-2012 283 85   Download

 • Giờ đây, 1 thế kỷ rưỡi sau Mác, để nói về chủ nghĩa tư bản, người ta nói tới đại diện tiêu biểu nhất cho mô hình phát triển của nó. Đó là nước Mỹ, đang là nước giàu và mạnh nhất thế giới.

  doc4p vikkyls 12-04-2011 34 6   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay –nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội có sự quản lý của nhà nước ,việc quản lý và dụng vốn của cả nước ,của từng thành phần kinh tế ,của từng doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp và hết sức bức thiết. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây kinh tế thị trường đã tạo raq một môi trường kinh tế hết sức sôi động và cạnh tranh gay gắt ; do đó để tốn tại và phát triển đứng vững trên...

  pdf25p truongan 19-11-2009 479 213   Download

 • Muốn biết thế giới này sẽ đi tới đâu thì một trong những điều cần biết phải là có nhận thức đúng về Chủ nghĩa Tư bản hiện tại. Để thực hiện công việc khó khăn, phức tạp đó.

  doc7p minhtuy87 02-12-2011 138 49   Download

 • Những người phê bình khác chỉ trích mối quan hệ hẹp hòi giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc, như có thể thấy trong chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước (State monopoly capitalism) và trong một số thuyết cacten (cartel) Mác-xít.

  pdf64p banhtrangphoisuong 28-04-2011 18 6   Download

 • Chủ nghĩa tư bản có thể tạo ra sự tăng trưởng cao bởi nhà tư bản có thể, và có ý muốn, tái đầu tư lợi nhuận vào các công nghệ và thiết bị tư bản mới. Marx coi tầng lớp tư bản là tầng lớp cách mạng nhất trong lịch sử, bởi họ thưởng xuyên cải tiến công cụ sản xuất.

  pdf64p banhtrangphoisuong 28-04-2011 15 4   Download

 • Nhiều người đề xướng chủ nghĩa tư bản đã coi chủ nghĩa tư bản là công cụ hiệu quả hơn trong việc tạo ra và phân phối tài sản so với chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, hay đã thể hiện sự chia tách giàu nghèo như sự lo ngại của Marx và Engels chỉ là một hiện tượng nhất thời.

  pdf57p banhtrangphoisuong 28-04-2011 29 4   Download

 • Marx cho rằng sự liên kết của công việc của con người (và commodity fetishism) hoạt động chính xác như đặc điểm định nghĩa của chủ nghĩa tư bản. Trước chủ nghĩa tư bản, các thị trưởng tồn tại ở châu Âu nơi những nhà sản xuất và các nhà buôn mua và bán hàng hoá.

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 28 4   Download

 •  Bài thuyết trình "Tích tụ tư bản và tập trung tư bản - Vai trò của tập trung tư bản trong chủ nghĩa tư bản hiện đại" cung cấp cho người học các nội dung: Thế nào là tích tụ tư bản và tập trung tư bản, sự giống nhau và khác nhau giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản, vai trò của tập trung TB trong CNTB hiện đại, ý nghĩa của việc nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p doinhugiobay_07 16-12-2015 25 4   Download

 • Nhưng Marx cho rằng chủ nghĩa tư bản có khuynh hướng khủng hoảng theo định kỳ. Ông cho rằng cùng với thời gian, những nhà tư bản sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào các kỹ thuật mới, và ngày càng ít hơn vào lao động.

  pdf64p banhtrangphoisuong 28-04-2011 16 3   Download

 • Chủ nghĩa tư bản dàn xếp các quan hệ sản xuất (như giữa những người thợ hay giữa những người thợ và các nhà tư bản) thông qua hàng hoá, gồm cả lao động, được đưa ra và bán trên thị trường.

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 10 2   Download

 • Khái niệm này được chính những người theo chủ nghĩa Trotsky tiếp nhận sau này. Chủ nghĩa Trotsky về cơ bản dựa vào hai thuyết chính: về một mặt là thuyết của "cuộc cách mạng liên tục" mà theo đó chủ nghĩa xã hội là xã hội quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công trên bình diện quốc tế, vì thế mà toàn bộ thế giới phải được giải phóng khỏi chủ nghĩa tư bản bằng một cuộc cách mạng....

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 30 2   Download

 • Thời kỳ quỏ độ là thời kỡ mà xó hội cũ chuyển sang một xó hội mới – Xó hội – Xó hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây là thời kỡ bao gồm những mảng, những phần, những bộ phận của Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) và chủ Nghĩa Xó Hội (CNXH) xen kẽ nhau tỏc động nhau, lồng vào nhau. Nghĩa đây là thời kỡ tồn tại nhiều hỡnh thức sở hữu về tư liệu sản xuất. Do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế, cả thành phần kinh tế TBCN, thành phần kinh tế...

  pdf10p truongan 19-11-2009 2111 617   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước.

  pdf37p truongan 19-11-2009 323 124   Download

 • Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì, xã hội mới mà chúng ta muốn xây dựng trong chủ nghĩa tư bản là một nhà nước tư sản hiện đại – phải tính đến một cách đầy đủ những đặc điểm mới về số lượng và chất lượng của sự phát triển xã hội hoặc nói rộng hơn của nền văn minh tri thức...

  pdf37p tengteng11 13-12-2011 86 26   Download

Đồng bộ tài khoản