Chủ nghĩa cá nhân

Xem 1-20 trên 1180 kết quả Chủ nghĩa cá nhân
 • Tài liệu tham khảo tiệu luận quản trị đàm phán và giao tiếp đề tài " Đàm phán thắng – thắng đặc biệt không phát huy hiệu quả tại các nước theo chủ nghĩa cá nhân " Trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh, cá nhân, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được lợi ích, kết quả cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở kết quả của quá trình thảo luận, thương lượng, thỏa thuận, nhượng bộ, chia sẻ, xử lý, giải quyết...

  ppt20p ahenpecked 10-01-2011 164 81   Download

 • “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Tác phẩm chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân, tác hại và các biện pháp phòng chống. Từ đó cuốn sách phân tích các nguyên nhân và đề ra năm giải pháp cơ bản để phòng chống tham những trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Cuốn sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf34p uocvongxua04 22-07-2015 102 47   Download

 •   Phần 2 cuốn sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" gồm các bài viết: Thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới. 

  pdf22p uocvongxua04 22-07-2015 44 26   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" gồm các nội dung: Cần, kiệm, liêm, chính; nâng cao đạo đức cách mạng - quét sạch chủ nghĩa cá nhân; chủ nghĩa cá nhân; bệnh tự kiêu, tự ái; bệnh máy móc; phải chữa cái bệnh cấp bậc; tự phê bình; muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích; thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng; sửa đổi lối làm việc; tự phê bình; tự phê bình và phê bình; có ph...

  pdf56p uocvongxua04 22-07-2015 47 15   Download

 • Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời của Người là một tấm gương sáng, một mẫu mực về “cầm, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”...

  pdf64p uocvongxua04 22-07-2015 41 13   Download

 • Trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh, cá nhân, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được lợi ích, kết quả cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở kết quả của quá trình thảo luận, thương lượng, thỏa thuận, nhượng bộ, chia sẻ, xử lý, giải quyết... xung đột giữa các bên, đó chính là hoạt động đàm phán.

  doc14p ahenpecked 10-01-2011 237 87   Download

 • Trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh, cá nhân, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được lợi ích, kết quả cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở kết quả của quá trình thảo luận, thương lượng, thỏa thuận, nhượng bộ, chia sẻ, xử lý, giải quyết... xung đột giữa các bên, đó chính là hoạt động đàm phán.

  doc13p ahenpecked 23-12-2010 137 42   Download

 • Những tư tưởng về chủ nghĩa cá nhân từ chỗ chỉ là tia sáng nhỏ, yếu ớt, thoáng hé lộ trong thời cổ đại Hy Lạp đã dần dần phát triển qua các thời kỳ Trung cổ,

  pdf9p puca10 17-06-2011 58 17   Download

 • Trong tác phẩm “đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh toàn tập (1958- 1959) tr 282- 283, Hồ Chí Minh có viết :”thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội(CNXH) không thể tách rời thắng lợi của cuốc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân (CNCN)”.

  doc9p theviking0405 08-10-2010 75 9   Download

 • Đề tài Văn hóa ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực nêu Ý nghĩa của Văn hóa, các nền văn hóa khác nhau trong cách giải quyết những vấn đề chung và các tình trạng khó xử, các quan hệ và luật lệ ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng. Sự hòa hợp giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng Những lời khuyên thực tiễn cho việc kinh doanh trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng.

  pdf15p idol_12 06-05-2014 81 26   Download

 • Nội dung "Sự hình thành nước Mỹ: Xã hội và văn hóa Mỹ" giới thiệu về sự hình thành nước Mỹ, văn hóa và con người nơi đây. Các chủ đề chính trong tài liệu gồm có: Từ nhập cư tới đồng hóa, các vùng văn hóa ở Mỹ, giải trí và phương tiện thông tin đại chúng, người Mỹ, sự thám hiểm và văn hóa tri thức, tòa án và pháp luật, cách ứng xử ở Mỹ, chủ nghĩa cá nhân và bình đẳng ở Mỹ, phụ nữ và xã hội Mỹ, hệ thống giáo dục Mỹ. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf134p hoa_hong91 21-05-2014 343 121   Download

 • CÁC VÙNG VĂN HÓA Ở MỸ GIẢI TRÍ VÀ PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG NGƯỜI MỸ, SỰ THÁM HIỂM VÀ VĂN HÓA TRI THỨC TÒA ÁN VÀ PHÁP LUẬT CÁCH ỨNG XỬ Ở MỸ CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ BÌNH ĐẲNG Ở MỸ PHỤ NỮ VÀ XÃ HỘI MỸ HỆ THỐNG GIÁO DỤC MỸ Từ nhập cư tới đồng hóa Các vùng văn hóa ở Mỹ Giải trí và phương tiện thông tin đại chúng Người Mỹ, sự thám hiểm và văn hóa tri thức Tòa án và pháp luật Cách ứng xử ở Mỹ Chủ nghĩa cá nhân và...

  pdf134p muaythai2 25-10-2011 189 96   Download

 • “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Tác phẩm chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân, tác hại và các biện pháp phòng chống. Từ đó bài báo phân tích các nguyên nhân và đề ra năm giải pháp cơ bản để phòng chống tham những trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

  pdf5p phalinh16 17-08-2011 149 60   Download

 •  Phần 1 của cuốn sách "Nói có sách" của tác giả Vũ Bằng giới thiệu tới người đọc các kiến thức về chủ nghĩa cơ hội khác chủ nghĩa hoạt đầu, chí sỹ, chiến sỹ, tử sỹ, liệt sỹ, hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực, hiệu suất, cá nhân và chủ nghĩa cá nhân... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của cuốn sách này.

  pdf115p tsmttc_002 21-05-2015 24 13   Download

 • Quan điểm của Trần Đức Thảo về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống các quan điểm triết học của ông.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 55 13   Download

 • Có một thực tế lạ lùng trong lịch sử tư tưởng chính trị và xã hội của thế kỷ này, đó là hai hệ thống kiến giải xã hội mang tính lý thuyết và duy lý, thống trị mạnh mẽ nhất, một bên là những người theo chủ nghĩa cá nhân tự do cổ điển và bên kia là những người theo chủ nghĩa tập thể, lại rất hiếm khi đối đầu nhau một cách trực tiếp trong lãnh địa của những phép tắc khảo cứu khoa học.

  pdf64p muathu102 19-03-2013 34 10   Download

 • 1. Tiếp cận mảng văn học Việt Nam 1930-45, hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhận thấy rằng, tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, được tiếp nhận từ tư tưởng văn hoá phương Tây, là cơ sở quan niệm về xã hội và con người trong hầu hết các sáng tác văn học thời kỳ này như trong Thơ mới, trong tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn, v.v…

  pdf9p lulu10 11-07-2011 48 8   Download

 • Trên đây tôi nói kỹ về hai bài báo của Phan Khôi trong đó bàn rõ về nội dung của phạm trù chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây, về sự liên quan chặt chẽ giữa chủ nghĩa cá nhân ở con người công dân với tinh thần dân chủ trong các thiết chế xã hội chính trị; và nhân bàn về việc đưa tinh thần dân trị vào xã hội Việt Nam

  pdf7p lulu10 11-07-2011 45 7   Download

 • Chủ nghĩa cá nhân làm tăng mức độ trầm cảm Một công trình nghiên cứu lớn của Mỹ do Trường Đại học Northwestern tiến hành tại 29 nước thuộc Nam Mỹ, Đông Âu, Tây Âu, Nam Á, Đông Á, Nam Phi, Tây Phi, đã so sánh mức độ trầm cảm của người dân trong xã hội phương Tây và phương Đông. Công trình nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Biological Sciences. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn hàng chục nghìn người về cuộc sống của họ.

  pdf5p nkt_bibo07 31-10-2011 36 5   Download

 • Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp" giới thiệu tới người học các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, sự phân cấp quyền lực, nam quyền và nữ quyền, nhà lãnh đạo, sáng lập viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt48p bautroibinhyen14 16-01-2017 13 4   Download

Đồng bộ tài khoản