Tham khảo và download 17 Chủ nghĩa duy vật chọn lọc sau:
 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới khoa học Mác – Lênin ; là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật ; là hệ thống quan điểm lý luận được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học. Do đó, nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống quan điểm khoa học của chủ...

  doc19p dinhthoai2010 26-11-2010 3940 928   Download

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại.

  ppt54p lotus_123 09-12-2012 450 164   Download

 • Phương pháp duy vật biện chứng hay chủ nghĩa duy vật biện chứng là một bộ phận của học thuyết triết học do Karl Marx đề xướng. Đặc trưng của phương pháp duy vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác. Cốt lõi của chủ nghĩa duy vật biện chứng là chủ nghĩa duy vật kết hợp với phép biện chứng...

  ppt11p enter_12 05-07-2013 266 94   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học nêu xã hội là bộ phận đặc thù của tự nhiên, là kết quả củ quá trình phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định quá trình sinh hoạt, đời sống chính trị và tinh thần của xã hội.

  ppt41p model_12 22-04-2014 86 23   Download

 • Lịch sử Triết học là một phần học trong chương trình môn Triết học Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng giúp người học nắm được quá trình hình thành phân tích những khái niệm, phạm trù, nguyên lý, qui luật của tư duy triết học nhân loại, đồng thời nhận thấy rõ sự ra đời của phát triển của triết học Mác - Lênin là một tất yếu hợp qui luật chứ không phải là một trào lưu biệt lập nằm ngoài dòng chảy của văn minh nhân loại.

  pdf22p trungtri 09-07-2009 4293 995   Download

 • Khi chúng ta nói về phương pháp của chủ nghĩa Marx, chúng ta làm việc với những tư tưởng cung cấp nền tảng cho những hoạt động của chúng ta trong phong trào công nhân, những lập luận mà chúng ta đưa ra trong những cuộc thảo luận mà chúng ta tham gia, và những bài báo mà chúng ta viết.

  doc10p traixame 09-01-2010 998 249   Download

 • Bài giảng Triết học (sau đại học): Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học (Chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học) có nội dung trình bày các kiến thức cơ bản về thế giới quan và thế giới quan khoa học như khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc, chức năng, hình thức cơ bản của thế giới quan.

  ppt45p hoahue91 15-08-2014 84 36   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị " phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước mác"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p sunderland24 09-06-2011 548 220   Download

 • Tiểu luận: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác nhằm trình bày 3 nội dung chính: lịch sử ra đời chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach, nội dung chính của Chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach và vai trò chủ nghĩa duy vật nhân bản của Feuerbach đối với sự ra đời của triết học Mác.

  pdf14p yellow_12 30-05-2014 52 4   Download

 • Phạm trù vật chất là phạm trù cơ bản, cùng cặp với phạm trù ý thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhiệm vụ xác định nội dung của những phạm trù này cũng như nội dung quan niệm về mối liên hệ giữa vật chất và ý thức mang ý nghĩa đặt cơ sở cho toàn bộ hệ thống lý luận duy vật biện chứng đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thực hiện xong về căn bản. Tuy nhiên, trong di sản lý luận của các ông, chủ nghĩa duy vật biện chứng, cả về...

  pdf15p bengoan369 08-12-2011 516 130   Download

 • Bài tập cá nhân triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác trình bày sơ lược về chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac, quan điểm của Mác về triết học nhân bản Phoiobac và vai trò của chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac đối với sự ra đời của triết học Mác.

  pdf11p yellow_12 30-05-2014 73 14   Download

 • b/ Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất. + Vận động là phương thức tồn tại của vật chất Thông qua vận động mà các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình. Vận động của vật chất là tự thân vận động Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối.

  ppt43p and_12 14-08-2013 248 59   Download

 • Tham khảo bài viết 'phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước mác', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p chukien 19-01-2010 489 253   Download

 • Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN , chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác - Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là " chủ nghĩa duy vật lịch sử" và " học thuyết giá trị thặng dư"...

  pdf14p sunderland24 11-06-2011 213 79   Download

 • Lịch sử của thuật ngữ triết học - Về từ nguyên: Ở phương tây, người ta dùng từ “Philosophie” để diễn đạt khái niệm triết học. Từ này có nghĩa là yêu mến sự thông thái nên triết học được hiểu như là một khoa học nói lên năng lực trí tuệ của con người trước thế giới. Ở phương đông, trong nền Hán học của Trung Hoa cổ đại thì chữ “triết” có nghĩa là sáng suốt, hiểu đến lẽ tận cùng của sự vật.

  pdf77p mylan23 15-04-2013 94 21   Download

 • Sự phản ánh của bộ óc người không thụ động giản đơn như phản ánh một cái gương soi mà là quá trình tư duy có tính năng động , sáng tạo những mặt , thuộc tính , quá trình của sự vật hiện tượng để hình thành ý thức về chúng được biểu hiện bằng các khái niệm, phán đoán , suy lý

  ppt10p hunker 15-09-2012 72 13   Download

 • Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và cả trong tư duy của con người. Trong lĩnh vực kinh tế cũng như vậy. Mâu thuẫn luôn tồn tại khi sự vật xuất hiện và đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật mâu thuẫn không phải chỉ là một mà nó phát sinh rất nhiều mâu thuẫn và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại xuất hiện. Cùng với xu thế của thời...

  pdf27p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 126 47   Download

Đồng bộ tài khoản