» 

Chủ Nghĩa Mác Lênin

 • ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin SĐVHT : 7; Khối K11; Hệ: Cao Đẳng Thời gian làm bài: 150 phút (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

  doc 130p hieudhsp24 21-12-2009 19308 6255

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin

  Giáo trình nói chung, “Gíáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” nói riêng phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về giá trị khoa học và tư tưởng; đối tượng và.Chủ nghĩa Mac-Lenin là hệ thống quan điểm và hoc thuyết khoa học của Mác, Anghen, Lenin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại

  doc 158p loiptc4 19-11-2009 35861 4390

 • Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  Tài liệu tham khảo đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  doc 64p phuthuyquyennang 03-07-2010 4166 1584

 • Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển. Chủ nghĩa đó hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích,

  doc 296p quangdct 19-08-2010 2490 1331

 • 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác ­Lênin

  Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó? Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển; b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những...

  doc 95p pvgdcn 23-06-2011 3434 1207

 • Đề cương bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lenin PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết khoa học bao gồm hệ thống các quan điểm do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập, V.I. Lênin phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng

  ppt 47p nguyenngoctrieu13019 16-09-2010 1467 673

 • CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

  1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2. Thời lượng: 5 tín chỉ (phần 1: 2 tín chỉ; phần 2 và 3: 3 tín chỉ). - Nghe giảng: 70% - Thảo luận: 30% 3. Trình độ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng. 4. Mục tiêu của môn học: Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp cho sinh...

  pdf 30p hoangvanthai90 06-05-2010 1394 454

 • Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 1

  Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin

  doc 6p vn_thanks 15-06-2011 1902 453

 • Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của Mác, Ăngghen, Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại, là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao...

  doc 156p hieule_vcu 29-12-2009 2095 392

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-lênin

  Tài liệu tham khảo về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - lenin.

  pdf 30p daiviet79vpdk 28-04-2010 2241 368

 • Bài giảng: Những nguyên lý cở bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin (Ths Nguyễn Thị Minh Hương)

  Chủ nghĩa Mác-Lênin: Là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen, được V.I.Lênin bảo vệ, phát triển. Được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người.

  pdf 101p conghon 23-11-2010 784 359

 • Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p vn_thanks 15-06-2011 1111 320

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển.Triết học Mác - Lênin hay học thuyết Mác-Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Các Mác, Engels sáng lập vào thế kỷ thứ XIX, sau đó được Lênin và các nhà...

  doc 296p khactoan_kshq 26-04-2011 652 271

 • Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 3', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p vn_thanks 15-06-2011 713 250

 • Quan điểm chung của chủ nghĩa Mác – Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo

  Chủ nghĩa Mac-Lenin coi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội duy tâm và có nhiều hạn chế nhưng chủ nghĩa Mac-Lenin cũng thừa nhận tính chất vai trò của tôn giáo, thừa nhận tôn giáo còn tồn tại lâu dài

  doc 9p nltnguyen 13-04-2010 887 212

 • NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN

  Tham khảo sách 'nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác- lênin', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 214p songbiectrentghaongu 29-04-2011 774 204

 • Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 4', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p vn_thanks 15-06-2011 599 196

 • Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - NXB Chính trị Quốc gia

  "Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn đã đáp ứng được yêu cầu mới của thực tiễn giảng dạy và học tập hiện nay của học sinh, sinh viên.

  pdf 485p namde01 14-03-2013 290 181

 • Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 5

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 5', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p vn_thanks 15-06-2011 591 179

 • SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ -XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tham khảo tài liệu 'sự vận dụng lý luận hình thái kinh tế -xã hội của chủ nghĩa mác-lênin trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 36p bkprod 13-05-2011 501 168

 • + Xem thêm 2251 Chủ Nghĩa Mác Lênin khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản