» 

Chủ Nghĩa Trọng Thương

 • Quan điểm kinh tế của chủ nghĩa trọng thương và vị trí lịch sử

  Lịch sử phát triển Chủ nghĩa trọng thương được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu với những đại biểu như William Stafford (1554-1612, người Anh), Thomas Gresham (1519-1579, người Anh) và Gasparo Scaruffi với lý thuyết cân đối tiền tệ, chủ trương tăng sở hữu tiền như một dạng của cải thông qua luật định.

  doc 1p lavita_311 19-03-2010 618 119

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chủ nghĩa trọng thương

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chủ nghĩa trọng thương nhằm trả lời cho các câu hỏi: Mục đích duy trì thặng dư thương mại (xuất siêu)? siêu)? Mục đích hạn chế xuất khẩu nguyên liệu, liệu, bán thành phẩm? Tại sao quan điểm trọng thương về thương thương mại quốc tế là sai lầm?

  pdf 33p vespa_12 16-04-2014 12 2

 • Tiểu luận "Quan điểm của trường phái trọng thương về lợi nhuận"

  Chủ nghĩa trọng thương ra đời vào thời kỳ quá độ mà nền kinh tế phong kiến bước vào thời kỳ suy đồi và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nó ra đời phản ánh những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản vào thời kỳ đầu tư bản vào thời kỳ tiền tư bản và nó được phát triển rộng rãi ở các nước Tây âu. Mặc dù thời kỳ này chưa biết đến quy luật kinh...

  pdf 33p minhtri 13-07-2009 906 171

 • Chủ nghĩa trọng thương

  Điều kiện ra đời: Ra đời ở phương Tây cuối tk15-tk17. _Về mặt KT-XH: quá trình tích lũy nguyên thủy của CNTB, thời kì tích lũy tiền tệ cho sự ra đời của CNTB. Thời kì này, khuynh hướng trọng thương là 1 điều tất yếu: dề cao vai trò của thương mại, trao đổi. Đòi hỏi cấp bách về mặt lí luận, phải có 1 lí thuyết KT được đưa ra để chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động KT. CN...

  doc 18p bidaodo 14-01-2010 528 151

 • Chương 3: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp

  Chủ nghĩa trọng thương muốn đưa ra nhiều thứ thuế để bảo hộ thương mại, tăng cường sức mạnh quốc gia… còn chủ nghĩa trọng nông chủ trương tự do lưu thông, vì lưu thông của cải hàng hoá sẽ kích thích sản xuất và sự giàu có của tất cả mọi người. Chủ nghĩa trọng nông chống lại tất cả những đặc quyền về thuế và đòi hỏi thứ thuế thống nhất đối với địa chủ, tăng...

  pdf 14p magiethitham 25-04-2011 503 136

 • NHỮNG LUẬN ĐIỂM ĐÚNG, SAI TRONG QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG KINH TÊ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NÓ

  Chủ nghĩa trọng thương đi vào tan rã khi lợi nhuận của giai cấp tư sản thu được từ biện pháp thương mại - ngoại thương không còn hiệu quả bằng các công trường thủ công, trung tâm lợi ích kinh tế đã chuyển vào lĩnh vực sản xuất, thời kỳ tích luỹ ban đầu của CNTB kết thúc. Xuất hiện trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông là trường phái đã khái...

  doc 6p thanhnguyenppt 21-02-2011 400 127

 • NHỮNG HẠT NGỌC SÁNG TRONG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG

  Nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế với mục tiêu nắm vững quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế trong lịch sử để làm cơ sở cho việc nhận thức đầy đủ, khoa học những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, tránh được chủ nghĩa kinh viện, giáo điều là việc làm bắt buộc với những ai muốn nắm vững học thuyết...

  doc 5p thanhnguyenppt 21-02-2011 257 85

 • Tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng thương – ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

  Chủ nghĩa trọng thương ra đời tuy còn nhiều hạn chế, nhưng với tư cách là học thuyết kinh tế đầu tiên cũng đã đưa ra những lý luận cơ bản trong quá trình phát triển của chủ nghĩa Tư bản, tạo tiền đề cho nền sản xuất hàng hoá phát triển, và giải quyết được vấn đề cấp bách về vốn trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa Tư bản.

  doc 21p rain105 10-11-2012 202 81

 • Sách hướng dẫn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Chương 2

  Chương 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương CHƯƠNG II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG GIỚI THIỆU Mục đích, yêu cầu: - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương, những đặc trưng và quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương, các trường phái của học thuyết trọng thương, những đại biểu tiêu biểu của trường phái - Qua nội dung...

  pdf 6p littleduck801 18-08-2011 556 217

 • Đề Tài: " NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN "

  Quan điểm của trường phái trọng thương về lợi nhuận. Chủ nghĩa trọng thương ra đời vào thời kỳ quá độ mà nền kinh tế phong kiến bước vào thời kỳ suy đồi và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nó ra đời phản ánh những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản vào thời kỳ đầu tư bản vào thời kỳ tiền tư bản và nó được phát triển rộng rãi ở các nước Tây...

  pdf 32p tieutaydoc 05-08-2010 264 90

 • Tiểu luận: " Giá trị của học thuyết về lợi nhuận của Mác – ý nghĩa của việc nghiên cứu về lợi nhuận"

  Chủ nghĩa trọng thương (CNTT) là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiene của giai cấp tư sản, ra đời trong thời kỳ tan rã của phương thức sản xuất phong kiến, phát sinh phương thức sản xuất TBCN, chuyển từ kinh tế hàng hoá giản đơn sang kinh tế thị trường.

  doc 24p cgdbank 11-05-2011 248 86

 • Câu 1: Đặc điểm tư tưởng của chủ nghĩa trọng thương

  Chủ nghĩa trọng thương ra đời trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa phát triển tương đối mạnh mẽ, tiền tệ là phương tiện để tư bản tìm kiếm lợi nhuận theo công thức T-H-T’. Quan hệ chính trị- xã hội thay đổi.Sự thay đổi trong hệ tư tưởng của xã hội.

  doc 1p ducngoc1991 15-06-2011 275 64

 • Luận văn Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân tỉnh nghệ an', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 98p buiduong_1 11-12-2012 48 13

 • Luận văn: Nguồn gốc, bản chất và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

  Về mặt hoàn cảnh lịch sử,Chủ Nghĩa Trọng Thương(CNTT) được ra đời vào thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của giai cấp tư bản.Ở giai đoạn này,vấn đề được quan tâm hàng đầu và mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó là tiền.Mọi cá nhân,mọi tổ chức,thậm chí là mọi quốc gia đều tìm mọi cách để tích trữ thật nhiều tiền,như nhận xét của Engels sau này thì các dân tộc chống...

  pdf 59p huemanvdoc 26-11-2009 684 175

 • Sách hướng dẫn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Chương 3

  Chương 3: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp CHƯƠNG III: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG PHÁP GIỚI THIỆU Mục đích, yêu cầu - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng nông, những đặc trưng, đại biểu điển hình và quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng nông; - Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa...

  pdf 8p littleduck801 18-08-2011 339 134

 • Câu 2: Đặc điểm tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông

  + Chủ nghĩa trọng nông chỉ xuất hiện ở Pháp. Do hậu quả của chính sách trọng thương của Colbert nên nền nông nghiệp Pháp bị suy sụp nghiêm trọng.Đời sống nông dân khó khăn, quyền lợi của giai cấp tư sản hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bị vi phạm. Để khôi phục nền kinh tế Pháp cần có một hệ thống lý luận mới thay thế chủ nghĩa trọng thương = chủ nghĩa trọng nông ra đời.

  doc 1p ducngoc1991 15-06-2011 238 65

 • Mô hình lý thuyết hiện thực chủ nghĩa trong quan hệ quốc tế

  Quá trình hình thành và phát triển, các quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa hiện thực. Những mặt mạnh và khiếm khuyết của mô hình hiện thực chủ nghĩa. Vận dụng chủ nghĩa hiện thực trong việc tiếp cận hay giải thích một số hiện tượng và sự kiện trong QHQT.

  ppt 17p chaen_12 10-12-2013 11 2

 • Ôn tập môn Lịch sử Học thuyết Kinh tế - ĐH Ngân Hàng TP HCM

  Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương một cách sâu sắc và khá toàn diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản, chính công lao này mà họ đã trở thành người cha thực sự của khoa kinh tế chính trị hiện đại”.

  doc 10p 200190 09-12-2009 3047 1060

 • Các học thuyết cơ bản về thương mại quốc tế

  Tài liệu này cung cấp các học thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, với mỗi lý thuyết giúp bạn nắm vững nội dung cơ bản của thương mại quốc tế và vận dụng những lý thuyết này để liên hệ vào thực tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc 29p emerald_pt512 18-11-2010 2685 346

 • Tài liệu ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế

  Chủ Nghĩa Trọng Thương ở Anh: Từ TK XV đến giữa TK XVI: Chủ nghĩa tiền tệ.Nội dung chủ yếu được phản ánh ở bảng cân đối tiền tệ nội dung muốn tăng lượng tiền cho nhà nước thì phải giữ tiền ở lại trong nước.

  doc 18p dinhtrongdinh 03-10-2010 652 243

 • + Xem thêm 1275 Chủ Nghĩa Trọng Thương khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản