» 

Chủ Thể Quản Lý

 • Chương II: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

  Chủ thể quản lý: có thể là cá nhân, tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý bằng các công công cụ, với những phương pháp qủan lý thích hợp . Đối tượng quản lý: Tiếp nhận sự tác động của chủ thể quản lý. Tùy theo các từng lọai đối tượng khác nhau mà ta chia thành các dạng thức quản lý khác nhau.

  doc 12p phucanh81napa 28-10-2010 699 162

 • Giáo trình quản lý xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình quản lý xã hội gồm 6 chương, nội dung trình bày tổng quan về xã hội và quản lý xã hội, chủ thể quản lý xã hội, các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội, biến đổi xã hội, các nguyên tắc, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của nhà nước, các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong quản lý xã hội.

  pdf 426p tulip_12 15-01-2013 191 93

 • Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên

  Quản lý nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể quản lý nhà nước đặt ra.

  doc 8p phucphamcong 09-04-2011 881 229

 • Bài 2: Hoạt động quản lý

  Quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể lên các khách thể nhằm đạt được mục tiêu định trước. Đặc điểm: Chủ thể quản lý, Đối tượng quản lý, Khách thể quản lý, Mục tiêu quản lý, Môi tường quản lý.

  ppt 28p quantrinhansu 25-11-2010 344 147

 • Tâm lý học quản lý - chương 2

  Chủ thể quản lý: có thể là cá nhân, tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý bằng các công công cụ, với những phương pháp qủan lý thích hợp. Đối tượng quản lý: Tiếp nhận sự tác động của chủ thể quản lý.

  doc 12p cxt_tuan 10-05-2011 246 132

 • Chương 3: Quản lý dự án

  Quản lý dự án là sự tác động có mục đích củ chủ thể quản lý lên các hoạt động của dự án

  pdf 10p hoanhy505 31-12-2011 198 112

 • CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (Phần 4)

  Câu 8 : TRình bày hệ thống các công cụ QLKT của nhà nước. Hãy phân tích và lấy ví dụ minh họa về sự tác động của một công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà anh chị nắm vững nhất. - Hệ thống công cụ quản lý kinh tế: 1. Công cụ quản lý nói chung là tất cả mọi phương tiện mà chủ thể quản lý sử dụng để tác động lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục...

  pdf 7p bibi_1 05-03-2012 284 110

 • Đề tài: Quản lý hành chính nhà nước

  Cũng giống như bất kỳ hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công việc của mình trên các lĩnh vực đã được phân công. Các nguyên tắc cơ bản trong quản...

  doc 12p tinhcaugialanh_lotus 21-12-2012 279 85

 • Chương VIII: Quản lý dự án đầu tư

  Quản lý dự án là nghệ thuật và khoa học phối hợp con người, thiết bị, vật tư, tiền bạc, cùng với tiến độ để hoàn thành một dự án cụ thể đúng thời hạn trong vòng chi phí đã được duyệt”. Một cách chung nhất có thể hiểu: “Quản lý dự án là tổng thể những tác động có hướng đích của chủ thể quản lý tới quá trình hình thành, thực hiện, hoạt động của dự án nhằm...

  pdf 21p sangsd009 10-01-2012 137 72

 • Phương pháp quản lý kinh doanh

  Phương pháp quản lý kinh doanh Khái quát chung Các phương pháp quản lý kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động có chủ đích của các chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý (cấp dưới và tiềm năng của doanh nghiệp) và đến khách thể kinh doanh (khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh và các ràng buộc của môi trường kinh doanh) để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp trong...

  pdf 12p phiyen_1 03-04-2013 140 60

 • Đề cương bài giảng môn học Khoa học quản lý - GS.TS Nguyễn Kim Truy

  Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng bị quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội, các mối quan hệ của hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong điều kiện ràng buộc của môi trường.

  ppt 103p bientinh2201 08-05-2013 146 46

 • Quản lý Doanh nghiệp: CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ 1. Khái niệm và vai trò của quản trị 1.1 Khái niệm Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Quản trị là quá trình làm việc với người khác và thông qua người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ...

  pdf 37p abcdef_37 12-10-2011 129 34

 • Quản Lý Nhà nước về kinh tế

  - Quản lý nhà nước về kinh tế mang đặc điểm chung của hoạt động quản lý. - Quản lý nhà nước về kinh tế có đặc điểm riêng: Quản lý vĩ mô, mang quyền lực nhà nước và vì mục tiêu của giai cấp thống trị mà nhà nước là đại diện. - Chủ thể quản lý - Khách thể quản lý - Đối tượng quản lý - Mục tiêu quản lý - Khái niệm: Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác...

  doc 27p binhphuoc04 16-05-2013 89 34

 • Kinh tế và quản lý xây dựng part 6

  Quản lý bao giờ cũng liên quan đến trao đổi thông tin nhiều chiều kể cả các mối liên hệ ngược. Quản lý là một quá trình thông tin. Chủ thể quản lý phải liên tục thu thập dữ liệu về môi trường và hệ thống, tiến hành chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, bảo quản thông tin, truyền tin và các quyết định - một dạng thông tin đặc biệt nhằm tác động lên các đối tượng quản lý....

  pdf 24p artemis06 13-09-2011 57 29

 • Đề tài: Quan điểm về quản lý trong doanh nghiệp ngày nay đạt hiệu quả

  Là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm chỉ huy điều hành, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung và phù hợp với quy luật khách quan. Quản lý nguồn nhân lực là việc thu hút, phát triển và duy trì lực lượng lao động có năng lực và nhiệt tình với công việc nhằm thực hiện được nhiệm vụ,...

  ppt 22p scooterqng 15-10-2012 33 18

 • Bài giảng Quản lý môi trường ( TS Đinh Thị Hải Vân) - Chương 3

  Công cụ quản lý môi trường là tất cả các biện pháp (luật, chính sách, kỹ thuật, kinh tế), phương tiện (tuyên truyền, giáo dục), được chủ thể quản lý sử dụng, tác động vào đối tượng quản lý, nhằm đạt được các mục tiêu quản lý.

  ppt 80p boyhua92 15-02-2014 42 13

 • Bài giảng khoa học quản lý giáo dục

  - Có nhiều khái niệm khác nhau: + Quản lý là nghệ thuật nhằm đạt mục đích thông qua nổ lực của người khác. + Quản lý là quá trình phối hợp cá nguồn lực nhằm đạt được những mục đích của tổ chức. - Là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng ...

  pdf 24p luckystar_1201 06-11-2013 65 12

 • Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức

  Trước hết theo quan điểm hệ thống, quản lý được coi là các hoạt động chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý thông qua một hệ thống các nguyên tắc, quy tắc, phương pháp, công cụ nhất định v.v… hướng các đối tượng quản lý vào việc đạt được mục tiêu chung đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường.

  pdf 111p lanlan38 02-04-2013 37 12

 • Luận văn:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Không gian Hòa Bình

  Ta đã biết, quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tường quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý đề ra trong điều kiện biến đổi của môi trường. Trong một doanh nghiệp ta thấy sự quản lý là hết sức phức tạp bởi vì: - Tính chất công việc của một doanh nghiệp là rất đa dạng và phức tạp. - Thực chất của quản lý doanh...

  pdf 0p fpt_12 23-05-2013 26 11

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 8. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

  Khái niệm quản lý dự án đầu tư: Quản lý nói chung là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý vào các đối tượng quản lý để điều khiển đối tượng nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. ra. Quản lý đầu tư chính là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng quá trình đầu tư.

  pdf 49p linhlan1903 04-11-2013 35 7

 • + Xem thêm 4995 Chủ Thể Quản Lý khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản