Xem 1-20 trên 705 kết quả Chu trình chi phí
 • Nội dung bài tiểu luậnsau đây nhằm tìm hiểu chu trình chi phí tại Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi G&H, phân tích và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chu trình trên.

  pdf18p 0982097425 06-06-2015 138 47   Download

 • Đề tài nghiên cứu và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chu trình chi phí trong doanh nghiệp; từ kết quả khảo sát thực tế, trình bày thực trạng, khái quát những ưu điểm và hạn chế của chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco – Tenamyd; nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, kiến nghị có tính khả thi, góp phần hoàn thiện chu trình chi phí trong công ty.

  pdf85p thangnamvoiva26 21-10-2016 0 0   Download

 • Hiểu sự khác biệt giữa cách tiếp cận HTTT KT theo chu trình nghiệp vụ và theo cách tiếp cận truyền thống. Nhận biết các hoạt động trong mỗi chu trình. Yêu cầu thông tin và các quyết định quan trọng trong mỗi hoạt động của từng chu trình. Quy trình lập – luân chuyển chứng từ. Các thủ tục kiểm soát. Các báo cáo quan trọng.

  ppt34p thuykt4bdhtd 26-07-2012 161 60   Download

 • Mục tiêu: Nhận biết các hoạt động trong chu trình, mô tả dòng di chuyển dữ liệu trong chu trình, quy trình xử lý thủ công và máy tính, các loại báo cáo trong chu trình chi phí.

  ppt49p dlmonline24h 03-01-2014 105 28   Download

 • Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ phát sinh thể hiện chi phí đầu vào và tổng chi phí này được thể hiện ở đầu ra trong chi phí hợp...

  doc17p thuyle_vs 22-08-2010 2205 1141   Download

 • CƠ SỞ TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ TRONG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TS. BÙI TRỌNG CẦU Bộ môn Xây dựng Cơ sở hạ tầng Viện Khoa học và Công nghệ XDGT Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo trình bày những cơ sở lý thuyết để tối ưu hóa thời gian và chi phí trong thiết kế tổ chức thi công các công trình xây dựng một cách toàn diện từ góc độ của chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong những tình huống khác nhau trên cơ sở phân tích...

  pdf7p linhdan05016 27-01-2011 465 244   Download

 • Phạm vi khảo sát/Đối tượng phỏng vấn 1. Chu trình doanh thu và sản xuất/BP bán hàng, BPsản xuất 2. Chu trình doanh thu/BP kế toán công nợ, Bp thu nợ, BP tín dụng 3. Chu trình sản xuất/ Bộ phận sản xuất, BP kế toán quản trị 4. Chu trình chi phí/BP Yêu cầu, BP mua hàng, BP nhận hàng, BP kế toán, kiểm toán nội bộ

  pdf8p haichau 24-06-2009 385 107   Download

 • Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 Kế toán chi phí giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương IV đến chương VI về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức, phân tích biến động chi phí.

  pdf175p talata_4 16-01-2015 157 87   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'báo cáo: " kế toán chi phí đầu tư xdcb ở đơn vị chủ đầu tư"', tài chính - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt31p tranobama 26-04-2011 251 86   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị - Phần một Kế toán chi phí gồm 6 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 bao gồm 3 chương, từ chương I đến chương III giới thiệu đến bạn đọc nội dung: Tổng quan về kế toán chi phí, chi phí và phân loại chi phí, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.

  pdf251p talata_4 16-01-2015 147 83   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Chi phí sử dụng vốn có nội dung trình bày khái niệm và ý nghĩa, chi phí của nợ vay trước thuế và sau thuế, chi phí của vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn trung bình.

  ppt27p hoangthuyfc 21-08-2014 175 55   Download

 • Phân tích lích chi phí (CBA) là một phương pháp dùng để đánh giá một dự án hay một chính sách bằng việc lượng hóa bằng tiền tất cả các lợi ích và chi phí trên quan điểm xã hội nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Thông tin (Information) là một loại tài nguyên của tổ chức, phải được quản lý chu đáo

  ppt31p khoanguyendang0409 09-02-2012 179 52   Download

 • Nội dung chương 2 Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm thuộc bài giảng Kế toán chi phí nhằm trình bày về phân loại và đặc điểm của chi phí, phân loại chu phí theo tính chất kinh tế của chính phủ, phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.

  pdf31p expensive_12 07-07-2014 107 46   Download

 • Vốn bằng tiền là một trong những nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tiến hành quá trình sản xuất-kinh doanh, và cũng như những nhân tố khác, muốn sử dụng vốn doanh nghiệp phải tốn chi phí. Chi phí sử dụng vốn là một khái niệm tài chính rất quan trọng vì mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp hay nói cách khác là tối đa hóa giá trị tài sản của các cổ đông.

  pdf10p hoangquoctrung1991 31-07-2012 152 42   Download

 • Bài tập nhóm môn quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng - COQ nhằm trình bày về các nội dung chính sau đây: tóm tắt và tổng hợp các bài báo theo chủ đề, đề xuất 3 định hướng nghiên cứu liên quan đến chủ đề, thực tế việc quản lý chi phí chất lượng - COQ.

  pdf30p orange_12 05-06-2014 164 41   Download

 • Bài viết này nhằm đề cập đến một số vấn đề về rủi ro chi phí dự án cũng như các biện pháp quản lý rủi ro chi phí dự án xây dựng công trình giao thông, chú trọng vào quản lý rủi ro chi phí trong giai đoạn xây dựng.

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 93 37   Download

 • NỘI DUNG: + Mục tiu: Tìm hiểu về: · Tổ chức chứng từ · Tổ chức lun chuyển chứng từ · Phần mềm kế tốn sử dụng · Các hoạt động trong chu trình doanh thu · Các hoạt động trong chu trình chi phí · Nhận xt v kiến nghị về cch tổ chức v lun chuyển chứng từ

  pdf4p kimku10 10-09-2011 78 37   Download

 • NGUYÊN TẮC KT CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP (TK 621): Ghi theo giá thực tế (Xem lại cách tính giá NVL xuất kho) Tập hợp theo từng đối tượng KT CPSX riêng biệt – TK 621 được mở chi tiết theo từng SP. NVL sử dụng cho nhiều SP  PB gían tiếp. NVL đã xuất kho chưa sử dụng  cuối kỳ ghi giảm TK 621 CK kế toán tổng hợp toàn bộ CP NVL trực tiếp (số PS bên Nợ của TK 621)  kết chuyển sang TK 154.

  ppt29p batman_1 10-01-2013 89 30   Download

 • Luận văn trình bày về lý luận kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại các doanh nghiệp, phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty Cổ phần Petec Bình Định, đề xuất giải pháp kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty Cổ phần Petec Bình Định.

  pdf26p four_12 21-03-2014 51 20   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều thay đổi đáng kể, đặc biệt là sau đổi mới. Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam tồn tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, chính vì vậy yêu cầu dặt ra đối với hệ thống kế toán ngày càng cao. Để đáp ứng yêu cầu đối với hệ thống kế toán chúng ta cần tinh giảm những chu trình phức tạp rườm rà nhưng vẫn phải đảm bảo sự đầy đủ. Lợi nhuận luôn là mục tiêu hướng tới của các doanh nghiệp.

  pdf29p hocbong1122 24-02-2013 56 19   Download

Đồng bộ tài khoản