» 

Chu Trình Crep

 • CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (133-149)

  Câu 133: Trong quang hợp, ngược với hô hấp ở ty thể: a/ Nước được tạo thành. b/ Sự tham gia của các hợp chất kim loại màu. c/ Chuyền êlectron. d/ Nước được phân ly. Câu 134: Chức năng quan trọng nhất của quá trình đường phân là: a/ Lấy năng lượng từ glucôzơ một cách nhanh chóng. b/ Thu được mỡ từ Glucôse. c/ Cho phép cacbohđrat thâm nhập vào chu trình crép. d/ Có khả năng phân chia đường...

  pdf 6p heoxinhkute10 13-01-2011 77 9

 • Slide bài Hô hấp tế bào - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc

  Bài giảng Hô hấp tế bào hướng dẫn học sinh hiểu được quá trình hô hấp tế bào gồm nhiều giai đoạn rất phức tạp. Bên cạnh đó, trình bày được một số giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô trước khi giảng bài đến lớp.

  ppt 17p phucvt09 22-03-2014 8 1

 • Sinh học 10 - Tiết 24 (bài 23): HÔ HẤP TẾ BÀO

  Kiến thức a/ Cơ bản Học xong bài này, học sinh phải: -Trình bày được khái niệm hô hấp tế bào. -Mô tả được đặc điểm giai đoạn đưởng phân và chu trình Crep. -Nắm được khái quát quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ qua sơ đồ. b/ Trọng tâm -Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào. 2/ Kỹ năng -Rèn luyện tư duy phân tích – tổng hợp thông qua việc học sinh phân tích sơ đồ đường...

  pdf 16p lenovo1209 31-10-2010 395 70

 • Sinh học 10 - Tiết 25 (bài 24): HÔ HẤP TẾ BÀO (tt)

  Kiến thức a/ Cơ bản Học xong bài này, học sinh phải: -Mô tả được giai đoạn chuỗi truyền electron hô hấp. -Trình bày được quá trình phân giải các đại phân tử. Phân tích được mối liên quan giữa đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp. -Phân tích được mối liên hệ qua lại giữa các quá trình phân giải các chất. b/ Trọng tâm -Quá trình vận chuyển điện tử từ chất...

  pdf 10p lenovo1209 31-10-2010 340 51

 • Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL (121-120)

  Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL (121-120) . Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

  pdf 9p heoxinhkute2 22-08-2010 103 29

 • Giáo án Sinh học 10 nâng cao - HÔ HẤP TẾ BÀO

  1/ Kiến thức: - Trình bày được khái niệm “hô hấp tb”. Mô tả được các giai đoạn đường phân, chu trình Crep. Nắm được khái quát sự chuyển hoá c.h.c qua sơ đồ. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh vấn đề. Phát triển tư duy cho HS. Vận dụng vào thực tế giải thích các hiện tượng sinh học trong đời sống. 3/ Thái đo: - Hình thành quan điểm đúng đắn cho HS...

  pdf 7p toshiba1209 20-11-2010 108 15

 • Câu 121: Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng:

  Câu 122: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra: a/ CO2 + ATP + FADH2 b/ CO2 + ATP + NADH. c/ CO2 + ATP + NADH +FADH2 d/ CO2 + NADH +FADH2. Câu 123: Hai loại bào quan của tế bào làm nhiệm vụ chuyển hoá là: a/ Sắc lạp và bạch lạp. b/ Ty thể cvà bạch lạp. c/ Ty thể và sắc lạp. d/ Ty thể và bạch lạp. Câu 124: Hô hấp ánh sáng xảy ra: a/ Ở thực vật C4. b/ Ở thực vật CAM. c/...

  pdf 5p heoxinhkute13 25-04-2011 45 5

 • HÔ HẤP TẾ BÀO PT BÀO

  Kiến thức: - Trình bày được khái niệm “hô hấp tb”. Mô tả được các giai đoạn đường phân, chu trình Crep. Nắm được khái quát sự chuyển hoá c.h.c qua sơ đồ. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh vấn đề. Phát triển tư duy cho HS. Vận dụng vào thực tế giải thích các hiện tượng sinh học trong đời sống.

  pdf 7p convert111 26-03-2011 25 2

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản