Chu trình dự án

Xem 1-20 trên 1551 kết quả Chu trình dự án
 • CHU TRÌNH DỰ ÁN 3.1.1 Định nghĩa Chu trình dự án (Project Cycle) là một bảng minh họa đi kèm bảng thuyết minh trình bày các giai đoạn mà dự án phải trải qua từ thời điểm ban đầu hình thành ý tưởng đến thời điểm kết thúc dự án. XÂY DỰNG DỰ ÁN Mục tiêu Lý giải Vấn đề Đầu vào Đánh giá Hoạt động Mục tiêu Đầu ra Đầu ra Hoạt động Đầu vào THỰC THI DỰ ÁN THỰC THI DỰ ÁN Hình 3.1: Chu trình dự án...

  pdf18p nine4219 20-08-2012 243 79   Download

 • Nội dung của ebook Quản lý dự án công nghệ thông tin gồm có 3 phần cơ bản, cụ thể như sau: Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai đoạn, phần 2 - Các kĩ năng quản lý dự án, phần III - Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf170p trinh02 23-01-2013 122 66   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 1: Một số khái niệm chung, trình bày các nội dung chính: khái niệm đầu tư, phân loại đầu tư, vai trò của đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, nguồn vốn cho đầu tư, dự án và chu trình dự án. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf11p luungoc91 01-04-2014 118 36   Download

 • Bài giảng Tiếp cận cộng đồng và quản lý dự án phát triển trình bày những nội dung về phát triển cộng đồng, những khái niệm cơ bản và quản lý chu trình dự án. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf25p vidinh678 29-12-2015 33 8   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội với 6 bài trình bày các kiến thức về: Khái niệm và đặc điểm dự án lâm nghiệp xã hội, thông tin tiếp cận có sự tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội, tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf99p nganga_09 26-10-2015 19 5   Download

 • "Thuyết trình: Dự án cafe wifi sách" sẽ cung cấp đến bạn 1 số vấn đề cần chú ý trong quá trình xây dựng dự án kinh doanh của mình như: khách hàng mục tiêu, địa điểm của quán, lý do chọn quán, chiến lược giữ chân khách hàng, hoạt động quản bá sản phẩm. Tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  ppt12p peheo_2 15-08-2012 395 186   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận đề nghị xem xét điều chỉnh phương án trả nợ Chủ dự án/ cơ quan chủ quản dự án có văn bản đề nghị xem xét điều chỉnh phương án trả nợ gửi Bộ Tài chính. + Bước 2: Xem xét tình hình dự án và xây dựng cơ chế tài chính Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan uỷ quyền cho vay lại đánh...

  doc2p batrinh 19-08-2009 291 46   Download

 • Bài giảng giới thiệu tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

  ppt89p tangtuy20 27-07-2016 43 14   Download

 • I- Chu trình dự án Là các thời kỳ và giai đoạn dự án phải trải qua, bắt đầu từ lúc có ý định đầu tư cho thời kỳ kết thúc dự án chuyển qua dự án mới. Trong một chu trình dự án có 3 thời kỳ: Thời kỳ 1: Chuẩn bị dự án Giai đọan 1: Nghiên cứu cơ hội đầu tư Giai đọan 2: Nghiên cứu tiền khả thi Pre-feasibility Giai đọan 3: Nghiên cứu khả thi Feasibility Giai đọan 4: Xây dựng công trình Giai đọan 5: Dự án họat động Vòng đời dự án SX-KD Giai đọan...

  pdf57p vitconsieuquay 19-08-2011 179 83   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về môi trường đầu tư, chu trình dự án đầu tư, Globl business Project và phân tích hiệu quả đầu tư.

  pdf20p model_12 22-04-2014 99 26   Download

 • Nội dung bài giảng Chu trình của dự án đầu tư trình bày về quá trình xác định dự án, nghiên cứu cơ hội đầu tư, xác định mục tiêu của dự án, sàng lọc các ý đồ của dự án, nghiên cứu tiền khả thi.

  pdf30p model_12 22-04-2014 74 22   Download

 • Khái niệm cơ bản: dự án, chu trình dự án và quản lý dự án, vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý dự án. Xây dựng dự án: xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể, hiểu rõ và sử dụng khung lôgic trong xây dựng dự án,

  pdf33p emchaoanhtan 25-12-2013 55 19   Download

 • Chương 1 trình bày các khái niệm về quản lý dự án. Nội dung chính của chương gồm: Các định nghĩa, trách nhiệm của các bên tham gia, mục đích của công tác quản lý dự án, khái niệm về tổ chức và quản lý, các chức năng của công tác quản lý dự án, vai trò của chủ nhiệm dự án, các hướng dẫn, thông tư, nghị định liên quan đến quản lý dự án xây dựng.

  pdf20p tangtuy20 26-07-2016 19 6   Download

 • Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình của một dự án đầu tư, các phân tích trong thẩm định dự án, nội dung của thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p bautroibinhyen11 03-01-2017 18 5   Download

 • Chủ đề "Dự án Tap Project nước sạch trên toàn cầu" trình bày về chiến dịch Tap Project, đối tác tham gia chiến dịch Tap Project, một số chiến dịch truyền thông, thành công của dự án Tap Project nước sạch trên toàn cầu,... Tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc9p anh525354 05-04-2016 15 4   Download

 • Nội dung chủ yếu của "Thuyết trình: Xây dựng và lựa chọn dự án kinh doanh" bao gồm: giới thiệu dự án, thị trường sản phẩm của dự án, chiến lược Marketing của dự án, công nghệ và kĩ thuật của dự án, tài chính của dự án, hệ quả kinh tế xã hội của dự án, tổ chức và quản trị dự án.

  pdf17p bvip007 08-09-2011 596 251   Download

 • 1. Khởi xướng dự án Xác định qui mô của dự án Xác định mục tiêu và số lượng hoá Xây dựng cơ cấu bộ máy quản trị và thực hiện dự án Ban cố vấn Tài trợ dự án Giám đốc dự án Các thành viên chủ chốt Sắp xếp lực lượng Xây dựng tiến trình dự án Dự trù ngân sách 2. Làm rõ chiến lược marketing Giới thiệu bức tranh tổng thể Xác định phân đoạn thị trường trọng tâm Giải thích các giải pháp cho từng phân đoạn Cụ thể hoá giải pháp bằng 7P (sản...

  pdf4p tuyetson23 11-08-2010 315 170   Download

 • Đầu tư được hiểu theo nghĩa chung nhất là sự hy sinh các nguồn hiện tại để tiến hành một số hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả trong tương lai. Theo quan hệ của các chủ đầu tư, các hoạt động đầu tư được chia làm hai loại: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

  pdf43p augi19 10-04-2012 261 149   Download

 • Câu 1.

  pdf13p mrquang36th 15-04-2013 591 128   Download

 • Ước lượng thời gian hình thành nên cơ sở cho lịch trình dự án. Có nhiều phương pháp ước lượng thời gian thành công. Trong chủ đề này bạn sẽ học cách đương đầu với thách thức duy nhất này khi xây dựng ước lượng thời gian.

  pdf19p minhphung2105 14-07-2010 215 110   Download

Đồng bộ tài khoản