Chuẩn mực vsa

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chuẩn mực vsa
 • Tài liệu gồm 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA - Tính đến tháng 12/2005. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

  doc1p bichngu 24-04-2010 92 33   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán ở Việt Nam: 37 VSA (36+1)  Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: 7 nguyên tắc. 1. Độc lập 2. Chính trực 3. Khách quan 4. Bảo mật 5. Năng lực chuyên môn và thận trọng 6. Tư cách nghề nghiệp 7. Chuẩn mực chuyên môn  Yếu tố Độc lập là quan trọng nhất (nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập là: Tư lợi, tự kiểm tra, sự quen thuộc, bào chữa, đe dọa…)

  doc6p chonbinhyen198 01-07-2013 41 7   Download

 • Đề tài so sánh hai chuẩn mực VSA 400 "Đánh giá rủi ro và Kiểm soát nội bộ" với ISA 315 "Hiểu biết về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, đánh giá rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu" nhằm làm rõ hơn những khác biệt nào phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm toán Việt Nam phục vụ cho nền kinh tế thị trường mới

  pdf41p nghe123 06-05-2016 17 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán, các phương pháp để thu thập bằng chứng kiểm toán theo VSA 500; minh họa thực tế việc áp dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung; nhận xét việc vận dụng thực tế các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty Kiểm toán E-Jung, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn việc vận dụng kỹ thuật thu th...

  pdf45p 0982097425 05-06-2015 114 46   Download

 • NỘI DUNG Kiểm toán độc lập là một nghề nghiệp ra đời khá lâu trên thế giới, nhưng ở Việt Nam nó chỉ mới phát triển gần đây. Đánh dấu sự ra đời của ngành kiểm toán độc lập ở nước ta là việc thành lập công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) vào năm 1991.

  pdf4p kimku10 10-09-2011 55 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản